นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

อ่าน: 3379
ความเห็น: 2

ศิลปินน้อย สร้างงานศิลป์ในงานเกษตรภาคใต้

ศิลปินน้อย สร้างงานศิลป์ในงานเกษตรภาคใต้

ขอเชิญ ผู้ปกครอง ร่วมเป็นสื่อกลางนำศิลปินน้อยมาร่วมรังสรรค์งานศิลป์

ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2554 เวลา  09.00-12.00 น.

ศิลปินน้อย สร้างงานศิลป์ในงานเกษตรภาคใต้

 

ระดับประถมศึกษา  (ป. 4 – 6)

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อหัวข้อ

“ครบรอบ 84 พรรหษาในหลวง” 

การเกษตรไทยในอนาคต

ออกแบบโปสเตอร์เชิญชวนเที่ยวงานเกษตรภาคใต้

วันเวลา/สถานที่

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2554

เวลา  09.00-12.00 น.

ห้อง ทธ.260  อาคาร 2

คณะทรัพย์ฯ

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2554

เวลา 09.00-12.00 น.

ห้อง ทธ.252  อาคาร 2

คณะทรัพย์ฯ

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2554

เวลา 09.00-12.00 น. 

ห้อง ทธ. 159  อาคาร 2

คณะทรัพย์ฯ

การสมัคร

1. สมัครและลงทะเบียน ล่วงหน้า (ไม่จำกัดจำนวน)

2. สมัครและลงทะเบียน ในวันประกวดตั้งแต่ 07.00-08.45 น. บริเวณหน้าห้อง ประกวด  (รับจำนวน 20 คน)

1.  สมัครและลงทะเบียน ล่วงหน้า (ไม่จำกัดจำนวน)

2.  สมัครและลงทะเบียนใน วันประกวดตั้งแต่ 07.00-08.45 น. บริเวณหน้าห้องประกวด (รับจำนวน 20 คน)

1. สมัครและลงทะเบียนล่วงหน้า (ไม่จำกัดจำนวน)

2. สมัครและลงทะเบียนในวัน ประกวดตั้งแต่ 07.00-08.45 น. บริเวณหน้าห้องประกวด (รับจำนวน 10 คน)

อุปกรณ์ที่เตรียมให้ผู้ประกวด

 

กระดาษปอนด์ขนาด 11´15 นิ้ว

ตีกรอบไว้ให้ขนาด 9´13 นิ้ว

กระดาษปอนด์ขนาด 15´22  นิ้ว

ตีกรอบไว้ให้ขนาด 13´20 นิ้ว

 

อุปกรณ์ที่ผู้ประกวดต้องนำมาเอง

สีเทียนน้ำมัน ดินสอ ยางลบ และอื่น ๆ 

สีน้ำหรือสีโปสเตอร์

 

การตัดสิน

ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การประกาศผลและรับรางวัล

ประกาศผลและรับรางวัลใน

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2554

เวลา 14.30 น. ณ ห้อง ทธ.260 

ประกาศผลและรับรางวัลใน

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2554

เวลา 14.30 น. ณ ห้อง ทธ.260

ประกาศผลและรับรางวัลใน

วันเสาร์ที่ 13  สิงหาคม 2554

เวลา 14.30 น. ณ ห้อง ทธ.260

เกณฑ์การตัดสิน

ความคิดสร้างสรร   30 คะแนน

ความสวยงาม   25 คะแนน

ความหมายของภาพ   25 คะแนน

ความสมดุลของภาพ  20 คะแนน

รวม  100 คะแนน

ความคิดสร้างสรร 30 คะแนน

ความสวยงาม   25 คะแนน

ความหมายของ 25 คะแนน

ความสมดุลของภาพ  20 คะแนน

รวม  100 คะแนน

องค์ประกอบและความสวยงาม  50  คะแนน

ความคิดสร้างสรรค์  30  คะแนน

ข้อความเชิญชวนในโปสเตอร์ 20  คะแนน

รวม   100  คะแนน

รางวัล

รางวัลที่ 1 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท

รางวัลที่ 2 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 800 บาท

รางวัลที่ 3 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 600 บาท

รางวัลชมเชย เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 500 บาท จำนวน 4 รางวัล

รางวัลที่ 1 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท

รางวัลที่ 2 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,200 บาท

รางวัลที่ 3 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท

รางวัลชมเชย เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 500 บาท จำนวน 2 รางวัล

รางวัลที่ 1 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท

รางวัลที่ 2 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,200 บาท

รางวัลที่ 3 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท

รางวัลชมเชย เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 500 บาทจำนวน  2 รางวัล

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการร่วมประกวดการออกแบบโปสเตอร์ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

กติกาและรายละเอียดการประกวดการออกแบบโปสเตอร์เชิญชวนเที่ยวงานเกษตรภาคใต้
 1. ผู้เข้าประกวดนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม6)
 2. ขนาดภาพ A4
 3. จำนวน  1  ภาพ
 4. โปรแกรมที่ใช้ประกวดการออกแบบโปสเตอร์ใช้โปรแกรมด้านกราฟิคทั่วไป เมื่อออกแบบเรียบร้อยแล้ว save file เป็นสกุล JPG
 5. ข้อมูลภาพ (รูปภาพ) ทางผู้จัดจะเตรียมให้
 6. ประกวดแข่งขัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 159  อาคาร 2  ตึกคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 ข้อความที่ฝ่ายประกวดกำหนดให้มีในการออกแบบโปสเตอร์ (เชิญชวนให้ชมงานเกษตรภาคใต้)

 1. งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19 “35 ปีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน”
 2. 12-21 สิงหาคม 2554  ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 3. ติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. หาดใหญ่ โทร.074-286060     โทรสาร 074-558806   E-mail :  agrifair.Fnr @gmail.com
 4. รายละเอียดเชิญชวนเที่ยวงาน เช่น มีนิทรรศการ  สินค้าของกินมากมาย เป็นต้น (มีคะแนนพิเศษ)
 5. รายละเอียดในข้อ 1-3 ผู้เข้าประกวดต้องทำตามที่ผู้จัดประกวดกำหนดให้

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ประสานงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. หาดใหญ่

โทร.074-286060  โทรสาร 074-558806  

หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 กรกฎาคม 2554 08:51 แก้ไข: 01 สิงหาคม 2554 09:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นกิจกรรมน่ารัก ตั้งชื่อได้ดีมาก ศิลปินน้อยสร้างงานศิลป์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "การออกแบบโปสเตอร์เชิญชวนเที่ยวงานเกษตรภาคใต้" การประกาศเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขัน อย่าลืมประกาศให้ชัดเจนด้วยน๊าค่ะนู๋เด๊ะ! ว่าเป็นการแข่งขันด้วยคอมพิวเตอร์ เพราะปีที่แล้วมีนักเรียนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นการออกแบบ โปสเตอร์ด้วยการระบายสี เดี๋ยวน้องๆจะเสียใจแย่กับการเตรียมพร้อมมาแข่งขัน ^_^

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.76.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ