นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1533
ความเห็น: 0

มอบรางวัลนักศึกษา

มอบรางวัลนักศึกษา

มอบรางวัลนักศึกษาที่ได้รับเหรียญ

การแข่งขันกีฬาทักษะ งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32

     ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติครั้งที่ 32 ในระหว่างวันที่ 21-28 ธ.ค. 2557 ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะวิชาการสาขาเกษตร เรียนรู้ประสบการณ์จริง เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของแต่ละสถาบัน และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคของแต่ละสถาบัน

  ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาทักษะ จำนวน 5 ประเภท ได้แก่

        - การรีดเต้านมเทียม      (อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา, ผศ.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี)

        - การตอนสุกร              (อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.ดร.ธัญจิรา เทพรัตน์)

        - การตัดแต่งซากสัตว์ปีก (อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์)

        - การวิเคราะห์อาหารสัตว์ (รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส)

        - การคล้องโคและล้มโค   (ผศ.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี)

 

     การแข่งขันครั้งนี้นักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ได้รับเหรียญในการแข่งขันกีฬาทักษะ จำนวน 2 ประเภท ได้แก่

     การรีดเต้านมเทียม     เหรียญเงิน (นางสาวรัตติกาล  หกสี่)

 

     การตอนสุกร   เหรียญทองแดง (นายชาญณรงค์  พรหมทอง, นางสาวปุณณภา  ธนภักดีโชติ)

 

ภาควิชาสัตวศาสตร์จึงได้มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 กุมภาพันธ์ 2558 09:57 แก้ไข: 27 กุมภาพันธ์ 2558 10:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 anni, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.254.246
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ