นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1404
ความเห็น: 0

ประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (ภาควิชาสัตวศาสตร์)

เตรียมความพร้อมประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 33
เตรียมความพร้อมกีฬาทักษะทางการเกษตร

งานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 33 (ภาควิชาสัตวศาสตร์)

     ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 33  ระหว่างวันที่ 21-28 ธันวาคม 2558  ณ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะวิชาการสาขาเกษตรศาสตร์ ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือและพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในอนาคต นิสิตนักศึกษาได้สร้างความความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภาคี รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อช่วยสืบสานศิลปวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคของจากนักศึกษาแต่ละสถาบัน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร กีฬาสากล และกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งกีฬาทักษะทางการเกษตรของภาควิชาสัตวศาสตร์ มี 5 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทได้มีอาจารย์ที่ปรึกษา/ดูแล เพื่อให้คำปรึกษา ดูแล เตรียมความพร้อม และฝึกสอน ให้แก่ตัวแทนนักศึกษาที่จะเข้าแข่งขันกีฬา ตามประเภทกีฬาดังนี้

กีฬาทักษะทางการเกษตร จำนวน 5 ประเภท (ภาควิชาสัตวศาสตร์)

1. การตอนสุกร                 (อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ธัญจิรา  เทพรัตน์)

 2. การรีดเต้านมเทียม        (อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปิ่น  จันจุฬา)

3. การตัดแต่งซากสัตว์ปีก    (อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ไชยวรรณ  วัฒนจันทร์)

4. การวิเคราะห์อาหารสัตว์   (อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วันวิศาข์  งามผ่องใส)

5. การคล้องโคและล้มโค     (อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.เถลิงศักดิ์  อังกุรเศรณี)

     ในการนี้ภาควิชาสัตวศาสตร์ได้มีการจัดนักศึกษาของภาควิชาฯ เพื่อลงแข่งกีฬาทักษะทางการเกษตรเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา และเมื่อการแข่งขันได้เสร็จสิ้นลง ภาควิชาฯ จะมาแจ้งผลการแข่งขันและรางวัลที่ได้ ขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์ที่จะเดินทางไปแข่งกีฬาทักษะทางการเกษตรในครั้งนี้ด้วยนะค่ะ


หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2558 10:50 แก้ไข: 09 พฤศจิกายน 2558 11:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 JIBCy, Ico24 Baby, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.254.246
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ