นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(9) Publication - Exploring Facebook users’ willingness to accept f-commerce using the integrated unified theory of acceptance and use of technology 2 (UTAUT2), trust and risk under the moderating role of age and gender

Abstract What are the factors that influence consumers’ intention to participate in Facebook commerce (f-commerce)? Are the factors the same across all ages and genders? To answer these questions, I i) developed a theoretical framework bas... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): facebook  social commerce
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Anny Mardjo   สร้าง: 09 สิงหาคม 2562 11:47 แก้ไข: 09 สิงหาคม 2562 11:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]