นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ฃีวิตกับความหวัง
Ico64
นางสาว รวีย์รัชต์ *** รักขันธ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 4149
ความเห็น: 1

ถั่วฝักยาว-ถั่วพุ่ม

 ถั่วฝักยาวและถั่วพุ่มเป็นพืชอยู่ในสกุล Vigna และสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
          1.Vigna unguiculata ssp. sinensis (common cultivated cowpea)
กลุ่มนี้มีลักษณะฝักสั้นจนถึงยาวปานกลาง ฝักห้อยลงตามแรงโน้มถ่วงของโลก
เมล็ดคล้ายรูปไต ได้แก่ ถั่วพุ่ม เป็นต้น
          2.Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis (yardlong bean หรือ asparagus bean)  กลุ่มนี้มีลักษณะฝักยาวห้อยลงตามแรงโน้มถ่วงของโลก ฝักจะเต่งในขณะอ่อนและเหี่ยวแห้งเมื่อสุกแก่ ได้แก่ ถั่วฝักยาว เป็นต้น
          3.Vigna unguiculata ssp. cylindrical หรือ Vigna unguiculata ssp. catjang (Vigna catjung [Burn.] Walp) กลุ่มนี้มีลักษณะฝักสั้น และตั้งตรง เมล็ดมีลักษณะกลมรีขนาดเล็ก
 
ถั่วฝักยาว
          ราก เป็นระบบรากแก้วยาวประมาณ 90 – 120 เซนติเมตร
          ลำต้น เป็นเถาเลื้อย (indeterminate) พันตามค้างในทิศทวนเข็มนาฬิกามีความสูงประมาณ 200 – 400 เซนติเมตร
          ใบ เป็นแบบ trifoliate compound leaf ประกอบด้วย 3 ใบย่อย
          ดอก มีช่อแบบ raceme เกิดตามซอกใบ 1 ช่อดอก มีดอกย่อย 2 – 6 ดอก แต่ละดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศเรียกว่า papillionaceous type โดยดอกย่อยมีขนาด 2.0 – 2.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงมีสีเขียว ลักษณะเป็นกรวยล้อมรอบกลีบดอก กลีบดอกแบ่งเป็น 5 กลีบ มี 2 กลีบดอกขนาดใหญ่เรียกว่า standard ห่อหุ้มกลีบดอกชั้นใน (wing) 2 กลีบ และกลีบดอกชั้นในสุด ทำหน้าที่ห่อหุ้มเกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมียซึ่งมีลักษณะเป็นกรวย หรือหลอด เรียกว่า keel เกสรเพศผู้เป็นแบบไดอเดลฟัสสตาเมน (diadelphous stamen) มีอับละอองเรณู 10 อับ โดยอับละอองเรณู 9 อับ เชื่อมติดกับเกสรเพศเมีย และอีก 1 อับ แยกออกจากกลุ่ม เกสรเพศเมียประกอบด้วยรังไข่ 1 อัน เป็นแบบ superior ovary รูปร่างยาวสีเขียว ก้านชูเกสรเพศเมีย และปลายเกสรเพศเมียมีขนฟูสีขาวติดอยู่
 
ถั่วพุ่ม
           ราก เป็นระบบรากแก้ว (taproot system) ลึก 30 – 90 เซนติเมตร
          ลำต้น ถั่วพุ่มเป็นไม้เนื้ออ่อน มีผิวเรียบ หรือขรุขระ การเจริญของลำต้นแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ลำต้นแบบเลื้อย และลำต้นแบบพุ่ม โดยลักษณะลำต้นแบบเลื้อย พบว่า ลำต้นจะยืดยาว และเจริญต่อไปเรื่อยๆ ตลอดฤดูกาลปลูก บางครั้งอาจยาวถึง 450 เซนติเมตร  ส่วนลำต้นแบบพุ่ม พบว่า ลำต้นมีความสูง 30 – 90 เซนติเมตร
          ใบ เป็นแบบ trifoliate leaf เกิดสลับบนลำต้น ใบจริงคู่แรกเป็น ใบชนิด simple leaf ส่วนใบที่เกิดต่อๆ มาเป็นใบชนิด compound leaf ขนาดของใบมีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ลักษณะของใบมีตั้งแต่ค่อนข้างแหลมจนถึงกลมรี ใบมีสีเขียวอ่อนถึงเขียวเข้ม มีก้านใบ (pedicle) ยาว ที่โคนก้านใบมีหูใบ (stipule) 2 อัน แผ่นใบมีขนาดรูปร่างแตกต่างกันไปตามชนิด
          ดอก ถั่วพุ่มมีหลายสี เช่น สีขาว สีเหลือง และสีม่วง ช่อดอกเป็นแบบ raceme ซึ่งเกิดจากมุมใบ ดอกเรียงลำดับเป็นคู่ๆ 6 – 12 คู่ ใน 1 ช่อดอก มี 1 – 2 คู่ เท่านั้น ดอกมีก้านดอกสั้น ฐานของดอกประกอบด้วยใบรูปเหลี่ยม สีเขียว เรียกว่า bract มีกลีบ 5 กลีบอยู่วงนอกสุด ส่วนวงถัดมาเป็นกลีบดอก ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนนอกสุด เรียกว่า standard ชั้นกลางเรียกว่า wing และชั้นในสุดเรียกว่า keel ซึ่งห่อหุ้มเกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย เกสรเพศผู้ประกอบด้วยอับละอองเรณู 10 อับ ส่วนเกสรเพศเมียประกอบด้วยรังไข่ที่ไม่มีก้าน หรือขั้ว (multilocular) 1 อัน โดยรังไข่เป็นแบบ superior ovary

ที่มา: จรัสศรี นวลศรี ขวัญจิตร สันติประชา และ อรัญงามผ่องใส. 2554. การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู (ระยะที่ 3). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา.
created: 12 March 2012 09:13 Modified: 12 March 2012 09:13 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 น้ำขิง, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
สมปอง [IP: 192.168.37.154]
12 March 2012 17:56
#75864

ควรจะมีคุณค่าทางอาหารและส่วนพิเศษที่เชิญชวนให้อ่าน และนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย

จะดีเยี่ยม

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ