นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ฃีวิตกับความหวัง
Ico64
นางสาว รวีย์รัชต์ *** รักขันธ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 3145
ความเห็น: 0

บทสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ เสรีประเสริฐ

การทำงานถ้าทำงานเป็นทีมได้ จะทำให้งานที่มีความต่อเนื่องไม่ขาดตอน คนรุ่นเก่าต้องเป็นพี่เลี้ยงคนรุ่นใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ เสรีประเสริฐ

                

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ เสรี ประเสริฐ บ้านเดิมเป็นคนจังหวัดยะลา เป็นบุตรคนที่ 7 ในจำนวนพี่น้อง 9 คน สมรสกับนางวิรัตน์ เสรีประเสริฐ ปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา มีบุตร 1 คน ชื่อ นางสาววิภาวินี เสรีประเสริฐ กำลังศึกษาระดับมัธยามศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2517 และระดับปริญญาโท วท.ม. (เกษตรศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2523 เข้าบรรจุเข้ารับราชการสังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2523 และได้รับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัย Massey ประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับปริญญาเอก (Plant Breeding) จาก Massey Universityปี พ.ศ. 2533

 

การเรียนการสอน และงานวิจัย 

                วิชาที่เคยสอน ได้แก่ พืชเศรษฐกิจ หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช ระบบการปลูกพืช คอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์สถิติในการวิจัยทางการเกษตร สถิติสำหรับการวิจัยทางการเกษตร การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง 1 พันธุศาสตร์ปริมาณในการปรับปรุงพันธุ์พืช

                งานวิจัยที่เคยทำได้แก่ การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวไร่ การศึกษาปัญหาการผลิตข้าวนาปีในเขตอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน การศึกษาด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน การศึกษาด้านการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ ซึ่งงานวิจัยทางด้านมะเขือเทศสามารถผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท จำนวน 3 คน ปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 คน กรมวิชาการเกษตร 1 คน และกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 1 คน

 

หลักการดำเนินชีวิต

                หมั่นตรวจสอบตัวเองเป็นระยะ หมั่นหาความรู้ เพิ่มเติมตามแต่โอกาส รักษาสุขภาพ

 

ความประทับใจในการทำงาน 

                การเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระพอสมควรสามารถเลือกทำในสิ่งที่ตนเองชอบ สอนในสาขา/วิชาที่ถนัด

 

การใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ

                  อยู่เฉย ๆ ถ้าปรับตัวได้ต้องหาวิธีการที่เป็นประโยชน์ ณ หมู่บ้านไทยสมุทร

 

ฝากอะไรถึงรุ่นต่อไป

                 การทำงานถ้าทำงานเป็นทีมได้ จะทำให้งานที่ทำมีความต่อเนื่องไม่ขาดตอน แล้วบุคลกรรุ่นต่อไปที่เข้ามาใหม่จะเชื่อมต่อได้ง่าย ถ้าสร้างการทำงานเป็นทีมขึ้นมาได้ จะส่งผลดีต่อบุคลากรใหม่เพราะกว่าจะเริ่มต้นสร้างงานต้องใช้เวลามาก โดยคนรุ่นเก่าต้องเป็นฐาน ต้องช่วยเป็นพี่เลี้ยงคนรุ่นใหม่ ๆ

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 ตุลาคม 2555 10:09 แก้ไข: 04 ตุลาคม 2555 10:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 **ซูซี่**, Ico24 Baby, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ