นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) Good Practice ประจำเดือนสิงหาคม 51-ฝ่ายบริการวิชาการ

สำหรับ Good Practice ของเดือนสิงหาคม 51 นี้ เกิดจากการปฏิบัติงานของผมในฐานะเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ NEC ในครั้งนี้คือ วิธีการ Confirm การเดินทางไปราชการของผู้บริหารฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ พร้อมรายละเอียดของที่พัก ตั๋วเดินทาง รถรับ-ส่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ~>aRuNaN<~   สร้าง: 19 สิงหาคม 2551 14:04 แก้ไข: 19 สิงหาคม 2551 14:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) 49-Best Practice - กล่องเอกสารตามคำเรียกร้อง

หลังจากที่ผมได้มีการนำเสนอรางวัล 5ส ของฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ไปแล้ว นั้น มีพี่ๆหลายท่านอยากให้ผมนำเสนอBest Practice ที่ผมได้รับรางวัลเมื่อปี 49 นั้น วันนี้ผมได้ถือโอกาสนำภาพของการทำ 5ส กล่องเอกสาร ที่อยู่ใกล้ๆ ตัวของเรามานำเสนอให้ทุก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ~>aRuNaN<~   สร้าง: 12 มีนาคม 2551 13:56 แก้ไข: 12 มีนาคม 2551 13:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) Best suggestion ประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว

เสร็จสิ้นภาระกิจของทีม 5ส ฝ่ายบริการวิชาการปี 2550 แล้ว ด้วยการประกาศผลรางวัลของกิจกรรม 5ส ของฝ่ายบริการวิชาการ ประจำปี 2550 ด้วยการตอกย้ำความสำเร็จ ลุล่วง และความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรฝ่ายฯ ทุกๆคน สำหรับรางวัลปีนี้เราให้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ~>aRuNaN<~   สร้าง: 06 มีนาคม 2551 16:34 แก้ไข: 06 มีนาคม 2551 17:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]