นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2513
ความเห็น: 2

4.กิจกรรมอบรมหลักสูตร Public Training ตามงานของคณะฯ ประจำปี 2555

4.1 กิจกรรมอบรมหลักสูตร Pubilc Training ตามแผนงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2555 ผลการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการที่ดำเนินการตามวงจร PDCA เพื่อมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาของสังคมและชุมชนในพื้นที่ภาคใต้

แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2555


 

แผนการอบรมและสัมมนา

4. กิจกรรมอบรมหลักสูตร Public Training ตามงานของคณะฯ ประจำปี 2555

กิจกรรมหลัก
4.1 กิจกรรมอบรมหลักสูตร Pubilc Training ตามแผนงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2555


เป้าหมาย : จำนวน 6 หลักสูตรต่อปี

4.1.1  หลักสูตร "เกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานที่ดีในโรงงานและอาคาร (Best Practice for  Energy Conservation in Industries and Buildings) และ หลักในการจัดทำ ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงาน" 

วิทยากร : ผศ.ดร.จันทกานต์  ทวีกุล ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2555 อัตราค่าลงทะเบียน 3,600.- บาท/คน         

      4.1.2 หลักสูตร "ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ"
วิทยากร :   ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 อัตราค่าลงทะเบียน 1,600.- บาท/คน

      4.1.3 หลักสูตร "การเลือกใช้งานและบำรุงรักษามอเตอร์ในอุตสาหกรรม"
วิทยากร : อาจารย์ปราโมทย์ จูฑาพร และ ผศ.อนุวัตร  ประเสริฐสิทธิ์  ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2555 อัตราค่าลงทะเบียน 2,600.- บาท/คน

      4.1.4 หลักสูตร "ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ"  
  วิทยากร : ทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เดือนเมษายน 2555 อัตราค่าลงทะเบียนจะแจ้งภายหลัง

      4.1.5 หลักสูตร "ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิต"
วิทยากร : ผศ.ดร.รัญชนา  สินธวาลัย และ ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 อัตราค่าลงทะเบียน 1,600.- บาท/คน

        4.1.6 หลักสูตร "ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ"  
วิทยากร : ทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  เดือนมิถุนายน 2555 อัตราค่าลงทะเบียนจะแจ้งภายหลัง

        4.1.7 หลักสูตร "5 ส. เพื่อการบริหารและการเพิ่มผลผลิต"
วิทยากร : ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา วันที่13 กรกฎาคม 2555 อัตราค่าลงทะเบียน 1,600.-บาท/คน

        4.1.8 หลักสูตร "ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม"
วิทยากร : ทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เดือนสิงหาคม 2555 อัตราค่าลงทะเบียนจะแจ้งภายหลัง

        4.1.9 หลักสูตร "การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)"
วิทยากร : รศ.วนิดา  รัตนมณี ผศ.ดร.รัญชนา  สินธวาลัย และ ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล  ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2555 (วันที่ 7 ก.ค.  55 เวลา 9.00-12.00 น.) อัตราค่าลงทะเบียน 3,200.- บาท/คน 

ผลการดำเนินงาน :

   หลักสูตรที่ 1 "เกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานที่ดีในโรงงานและอาคาร (Best Practice for  Energy Conservation in Industries and Buildings) และ หลักในการจัดทำ ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงาน" 

วิทยากร : ผศ.ดร.จันทกานต์  ทวีกุล ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2555 อัตราค่าลงทะเบียน 3,600.- บาท/คน ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 

 

กลับสู่หน้าหลัก

                       ข้อมูลรายงานผล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2554   

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 ธันวาคม 2554 14:43 แก้ไข: 21 ธันวาคม 2554 09:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

หายไปนานหลายวันเลยนะครับ

 

ยินดีต้องรับกลับมาครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ผมหายไปเพราะยุ่งกับการดำเนินงานตามแผนฯ ครับ..ตอนแรกก็กะว่าจะมารอลุ้นเสื้อนกเหงือกกับเค้าบาง.แต่เอาเข้าจริงๆ ก็ต้องปล่อยเลยตามเลย..แล้ว "ใจสั่งมา" ได้เสื้่อหรือป่าวครับ..รอบที่ผ่านมา..

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.25.169
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ