นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1305
ความเห็น: 0

การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือองค์กรได้อย่างไร

          ในสถานที่ทำงานทุกแห่ง ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่  การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญต่อโครงสร้างขององค์กร  และช่วยเพิ่มบรรยากาศให้กับการทำงานเป็นอย่างมาก  นี่คือเหตุผล 8 ข้อ ที่จะบอกว่าการทำงานเป็นทีมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ  และช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างไร

          การทำงานเป็นทีมจะส่งผลต่อพนักงานและองค์กรดังนี้

          1. สมาชิกในทีมมีคอนเซ็ปต์การทำงานร่วมกัน และมีวิสัยทัศน์ในการทำงานที่เป็นทิศทางเดียวกัน  พนักงานทุกคนมองถึงอนาคตร่วมกัน  มากกว่าการให้ความสนใจเพียงแค่การทำงานที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้น

          2. สมาชิกในทีมจะสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน  และแบ่งงานกันได้ง่ายกว่า ซึ่งจะช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น นั่นเป็นเพราะพนักงานมีข้อตกลงเดียวกัน  รวมทั้งมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกัน

          3. สมาชิกในทีมเชื่อว่าการทำงานให้สำเร็จต้องใช้ความร่วมมือและช่วยเหลือกัน  เมื่อมีความเชื่อในทิศทางเดียวกันจะส่งผลให้การทำงานออกมาดีและมีคุณค่า

         4. การระดมความคิดในทีมช่วยสมาชิกในทีมรู้สึกทำงานอย่างมีความสุข เพราะได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม  พนักงานจะถูกกระตุ้นโดยอัตโนมัติ โดยสำนึกว่าเพื่องาน  พนักงานทุกคนต่างต้องรับผิดชอบงานร่วมกัน

         5. สมาชิกในทีมจะพัฒนาในส่วนของความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น พนักงานจะได้รับความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น  ต่อเป้าหมายที่พวกเขาร่วมกันก่อสร้างขึ้นมา

         6. สมาชิกในทีมจะได้ผลประโยชน์จากการเรียนรู้การทำงานซึ่งกันและกัน บทบาทหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน  จะช่วยในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จ  และยังมีส่วนช่วยขยายการเรียนรู้ให้กว้างขึ้น

         7. สมาชิกในทีมมีความรู้สึกอิสระที่จะพูดคุยโต้เถียงในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานด้วยมุมมองของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป  พนักงานจะรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานให้ความสนใจฟังความคิดเห็น  และให้การยอมรับต่อมุมมองการทำงานที่แตกต่างกันอย่างแท้จริง

        8. การทำงานเป็นทีม เป็นวิธีที่จะช่วยประเมินผล  และพาองค์กรมุ่งไปสู่ความสำเร็จ การทำงานเป็นทีมมีส่วนอย่างมากที่จะช่วยตอบสนองการทำงานของพนักงานทุกคน  และทำให้ผลของงานเป็นรูปธรรม และน่าพอใจมากขึ้น

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 ธันวาคม 2556 10:39 แก้ไข: 14 ธันวาคม 2556 10:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 11 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.76.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ