นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1331
ความเห็น: 0

Career Path

         ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ต่างให้ความสำคัญในการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน  ซึ่งแต่ละที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น Employee Opinion Survey , Employee Satisfaction Survey หรือ Employee Engagement Survey แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ พนักงานมีความรู้สึกเกี่ยวกับองค์กร  ผู้บริหารและผู้ร่วมงานอย่างไรบ้าง อีกทั้งมีความต้องการอะไรเพิ่มเติมที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

            จากผลสำรวจในปัจจุบันมักพบว่า เรื่อง “เงินเดือน”  และ “ผลประโยชน์ตอบแทน”  ซึ่งพนักงานให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเสมอมา  กลับได้รับความสำคัญรองลงมาจากเรื่อง “ความก้าวหน้าในสายอาชีพ” (Career Path) และเรื่อง “ภาวะผู้นำ”  ความคิดเห็นของพนักงานสะท้อนให้ผู้บริหารทราบว่า พนักงานให้ความสำคัญต่อการทำงานกับองค์กรในระยะยาวและต้องการมีอนาคตที่สดใสในองค์กร  ซึ่งต่างจากอดีตที่สนใจเรื่องเงินๆ ทองๆ เท่านั้น

            หากพูดถึง Career Path เรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  หรือผู้บังคับบัญชาเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่ต้องวางแผนร่วมกันกับตัวพนักงานเองด้วย นั่นคือ ต้องพิจารณา 3 ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้

            1. Organization  Needs โดยมองว่าองค์กรของเรามีทิศทางการดำเนินธุรกิจและมีวิสัยทัศน์อย่างไร ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านใดบ้างที่จะทำให้วิสัยทัศน์ขององค์กรบรรลุผลสำเร็จและสามารถแข่งขันในตลาดได้

            2. Employee’s Strength ต้องรู้ว่าพนักงานของเรามีความเชี่ยวชาญชำนาญทางด้านใดเป็นพิเศษบ้าง ในกรณีนี้หลายองค์กรมักนำความรู้ความสามารถตามตำแหน่งที่ต้องการ (Competencies) มาเป็นตัวตั้ง แล้วนำพนักงานไปเทียบกับ Competencies แต่ในปัจจุบันมีความหลากหลายของพนักงานใน Generations ที่มีความสามารถโดดเด่นแตกต่างหลากหลายกันออกไป เราควรนำความเชี่ยวชาญของพนักงานมาเป็นตัวตั้ง และพัฒนาจุดแข็งเหล่านั้นให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

            3. Employee’s Aspiration คือความปรารถนาของพนักงาน เราคงต้องกลับมาตั้งคำถามว่า  เราเคยสอบถามความปรารถนาของพนักงานไหมว่าเขาอยากทำอะไรหรืออยากพัฒนาสายอาชีพด้านใดในองค์กร ที่ผ่านมา เรามักพบว่า HR และผู้บริหาร เป็นคนกำหนดอนาคตของพนักงาน แต่สิ่งสำคัญเหนืออื่นใด ปัจจุบันพนักงานต่างมีความเป็นปัจเจกชนที่มีความหลากหลายความต้องการในการพัฒนาสายอาชีพของตนเอง พนักงานควรจะมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของตนเอง พนักงานต้องการให้มีการกำหนดแผนพัฒนาสายอาชีพออกมาเป็น Roadmap  และต้องการเครื่องมือและทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน รวมถึงต้องการคำแนะนำจากผู้บริหารและ HR ในการที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าต่อไปในองค์กรอย่างยั่งยืน

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 ธันวาคม 2556 23:49 แก้ไข: 21 ธันวาคม 2556 23:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ