นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1326
ความเห็น: 2

ปรับตนเองเข้าสู่ระบบงาน

           การปรับตนเองเข้าสู่ระบบการทำงาน เพื่อให้เข้ากับทีมงาน และวัฒนธรรมองค์กรได้  และเพื่อให้เราพ้นการทดลองงาน  เพราะเราโชคดีที่มีโอกาสทำงานแล้ว เราจึงควรปฏิบัติตนดังนี้

          1. การแต่งกาย  ควรแต่งกายให้เรียบร้อย  สีสุภาพ 

          2. การมีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และใช้คำพูดที่เหมาะสม กล่าวคือ ต้องรู้ว่าใครอาวุโส ใครเป็นหัวหน้างาน ใครคือเพื่อนร่วมงาน  และรู้จักใช้คำพูดคำถาม หรือคำลงท้ายให้เหมาะสมกับบุคคลที่เราพูดด้วย รวมทั้งการทักทาย และพูดคุยในสถานที่ทำงาน

          3. ความรักในงานและสนใจที่จะเรียนรู้ กล่าวคือ  การทำงานต้องมีใจรัก และการเรียนรู้ รวมทั้งต้องมีความอดทน และพร้อมที่จะรับคำตำหนิ  ควรที่จะสอบถาม แต่ไม่ควรถามทุกเรื่อง ควรใช้การสังเกต การลงมือทำ  และต้องมีความระมัดระวังในงานนั้นๆ ให้ผิดพลาดน้อยที่สุด และต้องมีความอดทน  เมื่อเกิดข้อผิดพลาด  เราอาจถูกตำหนิ หรือได้รับคำแนะนำใดๆ ก็ตาม ก็ต้องรู้จักอดทนฟังเสียก่อนว่า คำพูดนั้นสอนอะไรเราเพราะการทำงานต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าผู้นั้นจะทำงานมานานแค่ไหนก็ตาม

         4. การมีน้ำใจไมตรี เราควรที่จะต้องแสดงน้ำใจ เช่น การช่วยเหลืองาน มีงานอะไรเราก็ทำได้โดยไม่เกี่ยง

         5. การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ  ต้องศึกษาระเบียบ ให้รู้ให้เข้าใจอย่างดี  ใช้และรักษาทรัพย์สินขององค์กรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

         6. การรักษาความลับขององค์กร ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กล่าวคือ เราเป็นพนักงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ เราต้องรู้ว่าข้อมูลใด สามารถพูดได้  และข้อมูลใดพูดไม่ได้ ซึ่งไม่ควรพูดต่อบุคคลภายนอกองค์กร

        7. ควรปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ตามระยะเวลา และให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเป็นอย่างดี

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 ธันวาคม 2556 10:16 แก้ไข: 29 ธันวาคม 2556 10:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 little aun, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยินดีด้วยนะคะ กับช่วงการทดลองงานที่พิสูจน์ได้ว่า เราเหมาะกับงาน

เสื้อสีฉูดฉาดใส่บ้างก็ได้นะคะ ... ตื่นเต้นดี..

ขอให้มีความสุขกับงานที่เลือกแล้วนะคะ

อิ..อิ...

ขอบคุณค่ะ อิอิ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.88.35
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ