นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1610
ความเห็น: 0

ช่วงเวลาดีๆ ของการได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง ของ "คณะวิศวกรรมศาสตร์"

ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงาน

  ตอนนี้เข้าสู่ช่วงการเปิดภาคการศึกษาใหม่กันแล้ว แต่คงจะเป็นครั้งแรกของการทำงานที่รู้สึกว่าการปิดเทอมที่ผ่านมางานยังยุ่งเหมือนกับตอนเปิดเทอม และอีกสิงที่ทำให้เห็นว่าถึงแม้ในบางช่วงของการหยุดพักผ่อนและเว้นว่างจากการเรียนการสอน แต่ก็ยังมีใครอีกหลายคนที่ใช้เวลาดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและหน่วยงาน
  ที่กล่าวถึงมาในตอนต้น เพียงอยากจะเล่าให้ฟังว่าในช่วงของการปิดภาคการศึกษาที่ผ่านมา นักศึกษาและอาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังคงเดินหน้าพัฒนางานวิจัยและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและนำทฤษฎีที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา
  อาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้ 
  1. ผศ.ดร. พิชญา ตัณฑัยย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  และ ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังนี้ นายธนาธิป ลิ่มนา นายศุภชัย มะเดื่อ นายวรพล ทินกรสูติบุตร และนางสาววิชชุดา เกียรติเจริญศักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 3 Bronze Award และ รางวัล Peer's Choice Award  ภายในงาน  i-CREATe 2008  ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=1443&Itemid=85

2. รศ.กำพล ประทีปชัยกูร และ Mr.Michael L.Allen อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2550 จากกรมวิชาการเกษตร  ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=1451&Itemid=85

3.ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล  อาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Best Paper Award ในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ECTI CON 2008
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=1452&Itemid=85

4. อาจารย์ปรมินทร์ เณรานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ผศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรีพร้อมด้วย นายจิณณวัตร กันทาฝั้น นายปิติพงศ์ นุ่นช่วย นายปรนัฏ จันทร์รัตนะ และนายณรงค์เดช แต่งจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จาก TPA ROBO PETANQUE COMPETITION 2008  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=1457&Itemid=85

   ที่นำมาบอกกล่าวก็เพื่อขอแสดงความยินดีกับทุกท่านและขอเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม และการร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อย่างต่อเนื่อง

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): การได้รับรางวัล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 09 มิถุนายน 2551 10:35 แก้ไข: 09 มิถุนายน 2551 10:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.250.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ