นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (3) รวมใจชาวทรัพย์ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557

ตามบันทึกนี้และบันทึกนี้ กิจกรรมBig Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2557 คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดขึ้นวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 จุดรวมพลคือลานทรัพย์สัมพันธ์ อาคาร 2 ปีนี้ร่วมพลังด้วยการใส่เสื้อสีเหลือง สำหรับฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล ไ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย มิกกี้   สร้าง: 04 กุมภาพันธ์ 2558 18:46 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

ช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเมื่อเปิด e-mail จะพบการขอความอนุเคราะห์ให้มีการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของกองต่าง ๆ ในรอบปีการศึกษาบ่อยครั้ง โดยมีเหตุผลเพื่อจะได้สามารถนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานที่มี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย มิกกี้   สร้าง: 30 พฤษภาคม 2557 11:52 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) 5ส กับการพัฒนาองค์กร

เมื่อกล่าวถึง 5 ส ทุกคนส่วนใหญ่คงทราบแล้วว่า คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ(สร้างมาตรฐาน) สร้างนิสัย(สร้างวินัย) หากหน่วยงานใดมีพื้นฐาน5ส ที่อยู่ในสายเลือด ก็ไม่มีอะไรที่จะพัฒนาไม่ได้ เพราะ 5ส เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติของค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย มิกกี้   สร้าง: 02 พฤษภาคม 2557 11:41 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (3) กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2556 ฝ่ายลงทะเบียน

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2556 ได้จัดขึ้นวันอังคารที่4 กุมภาพันธ์ 2557 ปีนี้ร่วมใจใส่เสื้อสีชมพู โดยเริ่มกิจกรรมช่วงเช้าตั้งแต่ 08.30 น. มีบุคลากร แม่ค้า-พ่อค้า ตลาดเกษตรมาลงทะเบียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 435 คน มากกว่าปี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย มิกกี้   สร้าง: 06 กุมภาพันธ์ 2557 17:15 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) งานส่วนรวม

ในรายงานการประเมินผลคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการประเมินผลคุณภาพภายใน ได้สรุปจุดเด่น/จุดแข็งของคณะ 3-5 อันดับ หนึ่งในนั้นคือ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี บุคลากรทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานเป็... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย มิกกี้   สร้าง: 06 กันยายน 2556 10:13 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (2) ตรวจเยี่ยม 5 ส ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555

การตรวจ 5 ส ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 กรรมการกลุ่มย่อยพื้นที่ 5 ส จะเริ่มต้นตรวจสัปดาห์ที่ 3 หรือ 4 ของเดือนเมษายน โดยก่อนหน้านี้เลขานุการคณะกรรมการ 5 ส และช่างภาพได้ไปถ่ายภาพก่อนทำโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ซึ่งครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย มิกกี้   สร้าง: 19 เมษายน 2556 16:13 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day ในปีการศึกษา 2555 ได้จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 โดยเริ่มกิจกรรมช่วงเช้าตั้งแต่ 08.30 น. มีบุคลากร แม่ค้า-พ่อค้า ตลาดเกษตรมาลงทะเบียน ปีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 434 คน มากกว่าปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 3 แต่ละ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย มิกกี้   สร้าง: 15 กุมภาพันธ์ 2556 16:38 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (3) ตรวจเยี่ยม 5 ส ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555

การตรวจ 5 ส ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เริ่มต้นที่สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ 5 ส ได้มีความเห็นร่วมกันว่า กรรมการ 5 ส กลุ่มย่อยพื้นที่ จะไม่แจ้งล่วงหน้าว่าจะตรวจวันที่เท่าไหร่ แต่จะแจ้งว่าจะตรวจในสัปดาห์ที่ 4 ถือว่าเป็นพัฒ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย มิกกี้   สร้าง: 30 ตุลาคม 2555 17:23 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (4) 2 กุมภาพันธ์ 2555 วัน Big Cleaning Day

Big Cleaning Day ได้อะไร ได้สะสาง สะอาด สะดวก ชาวทรัพย์ พร้อมใจกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ปีละ 1 ครั้ง ถือว่าได้ทำให้คณะทรัพย์ฯที่ถือเป็นบ้านหลังที่ 2 สวยสด งดงาม น่าอยู่ขึ้น ถ้าบ้านเราน่าอยู่ ทัศนียภาพสวยงาม สมาชิกในบ้านก็อยากจะมาบ้านบ่อย ๆ ปี ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย มิกกี้   สร้าง: 03 กุมภาพันธ์ 2555 11:20 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) ความเข้าใจ.....ที่ได้จากการตรวจเยี่ยมสำนักงาน และพื้นที่ส่วนรวม

ในช่วงปิดภาคการศึกษาจะเป็นฤดูกาลของการตรวจเยี่ยม 5ส ของคณะกรรมการกลุ่มย่อยพื้นที่ ซึ่งในครั้งนี้เรามีการตรวจเยี่ยมพื้นที่ส่วนรวมของคณะฯ คือ ห้องประชุม และห้องเรียน การตรวจเยี่ยม 5สครั้งนี้ในส่วนของสำนักงาน ผู้รับการตรวจเยี่ยมหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย มิกกี้   สร้าง: 20 ตุลาคม 2554 18:01 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]