นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (1) เทคนิคการตรวจเยี่ยม 5 ส

การตรวจเยี่ยม 5 ส เป็นงานหนึ่งในฐานะคณะกรรมการ 5 ส ของคณะ ซึ่งแต่ละปีการศึกษาได้กำหนดให้มีการตรวจเยี่ยม 5 ส ซึ่งทำการตรวจโดยคณะกรรมการ 5 ส กลุ่มย่อยพื้นที่ปีละ 2 ครั้ง เผลอแป๊บเดียว...ใกล้จะตรวจ 5 ส อีกแล้ว ในปีการศึกษา 2554 ได้กำหนดให้มีการตรว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย มิกกี้   สร้าง: 28 กันยายน 2554 13:11 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) สรุปโครงการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส เดือนเมษายน 2553

โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553เป็นการบรรยาย "5 สกับการพัฒนาองค์กร" โดยคุณอัมพา อาภรณ์ทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ 5 สเป็นอย่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มิกกี้   สร้าง: 23 เมษายน 2553 11:22 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) สรุปกิจกรรม 5 ส และการพัฒนางานตามระบบประกันคุณภาพ เดือนมีนาคม 2553

เสร็จสิ้นแล้วสำหรับกิจกรรม 5 ส และการพัฒนางานตามระบบประกันคุณภาพ เดือนมีนาคม 2553 จึงขอประมวลภาพกิจกรรม ตามรายละเอียดดังนี้ค่ะ รายการที่ 1 การตรวจเยี่ยมภาควิชา/หน่วยงาน ครั้งที่ 2 คณะกรรมการ 5 ส กลุ่มย่อยพื้นที่ ได้เข้าตรวจเยี่ยมภาควิชา/หน่วยงาน ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มิกกี้   สร้าง: 23 เมษายน 2553 10:54 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส เดือนเมษายน 2553

เมื่อกล่าวถึง 5 ส ทุกคนส่วนใหญ่คงทราบแล้วว่า คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ(สร้างมาตรฐาน) สร้างนิสัย(สร้างวินัย) และมีผู้รู้กล่าวไว้ว่า 5 ส เป็นพื้นฐานของการพัฒนา หากหน่วยงานใดมีพื้นฐาน 5 ส ที่อยู่ในสายเลือด ก็ไม่มีอะไรที่จะพัฒนาไม่ได้ เพราะ 5 ส ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มิกกี้   สร้าง: 31 มีนาคม 2553 11:34 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) การนำเสนองานตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2552

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2553 นี้ เป็นอีกวันหนึ่งที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้ขับเคลื่อนภารกิจและการพัฒนางานองค์กร โดยได้จัดให้มีการนำเสนองานตามระบบประกันคุณภาพ (PDCA-Par) ในปีการศึกษา 2552 ภาควิชา/หน่วยงาน จะได้นำเสนองานตามระบบประกันคุณภาพ จำนวน 8 เร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มิกกี้   สร้าง: 08 มีนาคม 2553 16:17 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (4) กิจกรรม 5 ส และพัฒนางานตามระบบประกันคุณภาพ เดือนมีนาคม 2553

วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วหรือว่าโลกจะหมุนเร็วขึ้น เดือนมีนาคม 2553 เรามีกิจกรรม 5 ส และการพัฒนางานตามระบบประกันคุณภาพ จำนวน 3 รายการค่ะ รายการที่ 1 การตรวจเยี่ยมภาควิชา/หน่วยงาน ครั้งที่ 2 คณะกรรมการ 5 ส กลุ่มย่อยพื้นที่ จะข้าตรวจเยี่ยมภาควิชา/หน... มีต่อ »
โดย มิกกี้   สร้าง: 22 กุมภาพันธ์ 2553 13:15 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (3) สรุป Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2552

ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น. มีบุคลากรและผู้ประกอบการตลาดเกษตรทยอยมาลงทะเบียน หลังจากลงทะเบียนเสร็จผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกันโดยเข้าแถวตามกลุ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มิกกี้   สร้าง: 09 กุมภาพันธ์ 2553 13:59 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2552 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

2 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นวันรวมพลังของชาวทรัพย์ ในการเข้าร่วมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส 2. เพื่อปรับปรุงความสะอาดรวมถึงตกแต่งทัศนียภาพของคณะฯ 3. ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มิกกี้   สร้าง: 01 กุมภาพันธ์ 2553 17:11 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]