นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1497
ความเห็น: 6

บันทึกนี้เพื่อเธอ: คุณอ่านมันได้มั้ย

ใช่.....คุณยังไหว.....และคุณอ่านมันได้

 

วันก่อนเพื่อนส่งเมลมาให้ฉบับหนึ่ง หัวข้อก็คือ "คุณอ่านได้มั้ย"
พออ่านแล้วรู้สึกสนุกดี ว่า....เอ้ !! แปลกจังเลย นี่เราก็ยังอ่านมันได้นี่หน่า แม้เหมือนจะงง ไม่เข้าใจ

แล้วทำให้เกิดข้อคิดบางอย่างขึ้นมา ท่ามการดำเนินชีวิตในสถานการณ์ที่ดูสับสนอลหม่านวุ่นวายในยุคปัจจุบันนี้

ไม่รู้ว่าคุณเคยอ่านหรือยัง  แต่เอาล่ะ  เราไปอ่านกันดู ดูสิว่าคุณอ่านมันได้มั้ย แล้วค่อยมาคุยกันต่อ

คณุอาน่ได้มยั้


ถ้าคณุอาน่บทคาวมนี้ได้
คณุมีความคดิที่แขง็แรงพอสวคมรเลยนะ
คณุอาน่ได้หรอืเลป่าล่ะ
มีแค่ 55 คนจาก 100 เท่านนั้แล่หะที่อาน่ได้


ไม่อายกจะเชอื่เลยว่า
ฉนัเข้าใจสงิ่ที่ฉนักำลงัอาน่อู่ยนี้
มนัเปน็ปฎกราากรณ์ของคาวมคดิของม์ษุยน
ผลการศกึาษวจิยัจาก มวหายิทัาลย แบมคิร์จด ก่าลวว่า


มนัไม่สคำญเลยว่าตวัอรัษกเยีรงถตอ้กูงหรอืไม่ในคำคำหนงึ่
มนัสคำญแค่ว่า ตวัอษักรแรกและตวัอษกัรตวัสดุทาย้ของคำ
นนั้อู่ยในตนำแห่งที่ถกูตอ้ง ที่เลืหอนนั้มนัจะมวั่ซวั่อ่ายงไร
คณุก็อาน่มนัได้อู่ยดี ไม่มีปหญัา


ที่เปน็อาย่งนี้เราพะคาวมคดิของมษุน์ยนนั้
ไม่ได้อาน่ตวัอษกัรทกุตวัซกัหอน่ย
แต่อาน่เปน็คำเตม็ ๆ คำ
สดุยอดเลยใช่มยั้ล่ะ...ใช่เลย
แต่ยงัไงฉนัก็คดิว่าการสกะดมนัสคำญันะ
 
 ฉะนั้น ความสับสันวุ่นวายไม่ได้เป็นเหตุทำให้เราไปต่อไม่ได้ และเราไม่ควรจะวิตกจริตกับสิ่งต่างๆที่ประดังประดาถ่าโถมเข้ามาในชีวิตจน เกินเหตุ
คุณสามารถอ่านปัญหาที่ดูงงงวยได้ไม่ยาก และสามารถเผชิญหน้ามันต่อไปได้ และไปจนถึงความสำเร็จ

ใช่.....คุณยังไหว.....และคุณอ่านมันได้
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 06 กุมภาพันธ์ 2554 23:13 แก้ไข: 06 กุมภาพันธ์ 2554 23:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
DaDa (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
07 กุมภาพันธ์ 2554 09:48
#63456

 

ดายังไหว.....และดาอ่านมันได้...

แสดงว่า ดา ยังแข็งแรงอยู่ใช่มั้ย

แต่ทำไมดารู้สึกว่าช่วงนี้ดาไม่แข็งแรงเลย จริงจริงนะ

Ico48
ผึ้งทอง [IP: 192.168.100.112]
07 กุมภาพันธ์ 2554 10:33
#63459
ฮาโรย ไมเกรนขึ้นเลย กาก๊า
Ico48
หนูณิชน์ [IP: 192.168.100.112]
07 Febuary 2011 14:38
#63472
มีแล้วนี่บันทึกแบบนี้ใช้ share

ความจำได้หมายรู้ เป็นภาวะหนึ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกๆ คน ดังนั้นแม้รูปแบบที่เห็นจะผิดเพี้ยนไปจาก ความคุ้นชินไปบ้าง แต่มนุษย์ก็อาศัย ความจำได้หมายรู้ มาประมวลผลได้ โดยไม่ยากเย็น

เราเอง

Ico48
ServiceMan (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
08 กุมภาพันธ์ 2554 18:39
#63520
อ่านเข้าใจ แต่ถ้าเนื้อหายาวกว่านี้ สงสัยจะเป็นเหมือนที่พี่ผึ้งว่า เริ่มปวดตึบๆ แล้ว

อ่านยากหวาผึ้งทองเขียนเหรย

แต่มีประโยชน์ดีจ้า...คมดี

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.26.179.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ