นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 12184
ความเห็น: 58

โครงการอบรมโบว์ลิ่งขั้นพื้นฐาน และเปิดรับสมาชิกชมรมโบว์ลิ่ง

ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะๆ นะครับ เพราะจะมีโครงการต่อเนื่อง คือโครงการแข่งโบว์ลิ่ง และโครงการคัดตัวนักกีฬาโบว์ลิ่ง เพื่อไปร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งในกีฬาบุคลากรที่จังหวัดพิษณุโลก ครับ

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมโบว์ลิ่งขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 /2551" วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 10.00 น - 15.00 น. ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Logo-blc-mini

โครงการอบรมโบว์ลิ่งขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่ 1 / 2551

 

จัดโดย ชมรมโบว์ลิ่งสโสรอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดการ 

วัน : วันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551

เวลา : 10.00 น. - 15.00 น.

สถานที่ : - ห้อง ภ.1107 คณะเภสัชศาสตร์ (ภาคทฏษฎี) เวลา 10.00 น. -12.00 น.

                 - PS. Bowling ชั้นใต้ดิน ห้างไดอาน่า หาดใหญ่ (ภาคปฏิบัติ) เวลา 12.30 น. - 15.00 น.

คุณสมบัติ : เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค่าสนับสนุนกิจกรรม : 200 บาท (ลงทะเบียนสมาชิกชมรมโบว์ลิ่ง)

รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน ขยายเพิ่มเป็น 40 ท่าน

หัวข้อการฝึกอบรม

ภาคทฎษฎี ประมาณ 2 ชั่วโมง (10.00 - 12.00)

 1. ต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของโบว์ลิ่ง
 2. ความมุ่งหมายในการเล่นโบว์ลิ่ง
 3. ความรู้เบื้องต้นของกีฬาโบว์ลิ่ง
 4. ข้อแนะนำสำหรับผู้เริ่มเล่นโบว์ลิ่ง
 5. มารยาทในการโยนโบว์ลิ่ง
 6. ความปลอดภัยในการเล่นโบว์ลิ่ง
 7. ขนาดของเลน พิน และลูกโบว์ลิ่ง
 8. การจับลูกโบว์ลิ่ง การเคลื่อนที่หรือการก้าวเดิน
 9. การเหวี่ยงแขน การปล่อยบอล
 10. การทำสไตรค์ การเก็บสแปร์ และการคิดคะแนน
 11. คำศัพท์โบว์ลิ่ง

ภาคปฏิบัติ ประมาณ 2 ชั่วโมง (13.00 น. - 15.00)

 1. การจับลูกโบว์ลิ่ง
 2. การเคลื่อนที่หรือการก้าวเดิน
 3. การเหวี่ยงแขน
 4. การปล่อยบอล
 5. การทำสไตรค์
 6. การเก็บสแปร์
 7. การคิดคะแนน

ติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 • คุณสุริยา แก้วแสงเรือง คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 8953
 • คุณจิรา แก้วประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 7088 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป้นต้นไป-วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551


เปิดรับสมาชิกชมรมโบว์ลิ่ง ม.อ.
ประจำปี 2551

คุณสมบัติ

 • ประเภทสามัญ : บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประเภทวิสามัญ : บุคคลผู้สนใจทั่วไป

หลักฐาน

 1. รูปถ่ายขนาด 1 " 2 รูป
 2. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานของรัฐ หรือสำเนาบัตรประชาชน
 3. ค่าสนับสนุนกิจกรรม
  - ประเภทสามัญ : 200 (บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
  - ประเภทวิสามัญ : 250 (บุคคลผู้สนใจทั่วไป)

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

 • บัตรประจำตัวสมาชิกชมรมโบว์ลิ่ง 
 • ส่วนลดค่าเกมส์โบว์ลิ่ง ที่ PS.Bowling ห้างไดอาน่า หาดใหญ่
 • สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมของทางชมรมโบว์ลิ่ง
 • และอื่นๆตามที่ประกาศต่อไป

ติดต่อสอบถามและสมัครสมาชิก

 • คุณสุริยา แก้วแสงเรือง คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 8953
 • คุณจิรา แก้วประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 7088 

ใบสมัครสมาชิกชมรมโบว์ลิ่ง


ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะๆ นะครับ เพราะจะมีโครงการต่อเนื่อง คือโครงการแข่งโบว์ลิ่ง และโครงการคัดตัวนักกีฬาโบว์ลิ่ง เพื่อไปร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งในกีฬาบุคลากรที่จังหวัดพิษณุโลก ครับ

โครงการอบรมโบว์ลิ่งขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2551
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 10.00 น.-15.00 น. ภ.1107 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. และ PS. Bowling ห้างไดอาน่า หาดใหญ่

โครงการแข่งโบว์ลิ่ง 8 พิน สไตร์ค การกุศล 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ณ PS. Bowling ห้างไดอาน่า หาดใหญ่

โครงการคัดตัวนักกีฬาโบว์ลิ่งตัวแทนวิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 10.00 น. PS. Bowling ห้างไดอาน่า หาดใหญ่

โครงการคัดตัวนักกีฬาโบว์ลิ่งตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 15 มีนาคม 2551 เวลา 10.00 น. PS. Bowling ห้างไดอาน่า หาดใหญ่

ขอบคุณครับ
สุริยา แก้วแสงเรือง
รองประธานชมรมโบว์ลิ่งสโมสรอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


รายชื่อผู้สนใจเข้า โครงการอบรมโบว์ลิ่งขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2551

(อัพเดท 8/ก.พ./2551)

P  1.คุณไตรลดา พงศ์ชาตรี กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอฺธิการบดี (2201) (ไตรลดา)  
P 2.คุณสุนิสา ศรีสุวรรณ กองอาคาร สำนักงานอฺธิการบดี(2172) (ปุ๊)

P

3.คุณสลิตตา มูสิกะเจริญ เขตการศึกษาตรัง (Sallyroja)  

P

4. คุณพิไลวรรณ ประพฤติ สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง(คนชายฝั่ง

P

5. คุณปรีญาภรณ์ สุขจันทร์ สำนักงานประกันคุณภาพ(อุโยะจัง)  
 6.คุณวีนัส บัวอินทร์ (บุคคลทั่วไป)
P 7.คุณชนกานต์ ทองจำนงค์ กองแผนงาน สำนักงานอฺธิการบดี (mandala)   

 

8.คุณเทิดทูน ดำรงค์ฤทธามาตย์  นิติวิทยาศาสตร์ (8080)   

P

9.คุณปัญญานุช รักษาชัด สำนักงานประกันคุณภาพ  (อิมจัง)  

P 

10.คุณวิศิษฐ โชติอุทยางกูร  คณะทันตแพทยศาสตร์ (wisit.c

P 

11.คุณศศิธร  คงทอง   สำนักวิจัยและพัฒนา (ศศิธร คงทอง)  

 

12.คุณสมจิตร์ ทองปิยะภูมิ คณะแพทยศาสตร์ (1025) 

 

13.คุณจรรยา ชื่นอารมณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ (7562)  

 

14.อาจารย์สัมพันธ์  วงศ์นาวา คณะวิทยาศาสตร์  

 

15.คุณอุมาพร  คงพล คณะวิศวกรรมศาสตร์ (7428)  

 

16.คุณนิตยา สุวรรณเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์  (7084)  
  17.คุณอรพิน ฝันเซียน คณะแพทยศาสตร์  (1504)  
P   18.คุณอรุนันต์ หีมชูด คณะวิศวกรรมศาสตร์  (7423)(~~>aRuNaN_NEC_PSU<~~
P 19.คุณอชิดา เรืองเนียม กจ.สำนักงานอฺธิการบดี (ยามเฝ้าshare)

20.คุณชาญณรงค์  มิตรศรี (บุคคลทั่วไป)
 21. คุณสุกัญญา ศุทธิวรรณรักษ์  บรรณารักษ์ หอสมุดคุณหญิงหลงฯ (2369) 
 22. คุณวิลาสินี เพชรขาว กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอฺธิการบดี (2202) 
 23. น.ส.อรุณี สุขพัฒนศรีกุล (บุคคลทั่วไป)
 24. นายวิทยา ศรีวัฒนกูล (บุคคลทั่วไป) 
 25. อาจารย์สิริญญา จินทรักษ์ ภาควิชาโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8366) 
 26. อาจารย์วชิรพันธ์ พัฒนโชติ  ภาควิชาโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8362) 
 27. อาจารย์จิราภรณ์ ไชยบัญดิษฐ์ ภาควิชาโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8364)  
 28. คุณจวงจันทน์ วิฬาประไพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (8524)  
 29. คุณกัญญภัค จันจุฬา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8144) 
 30. คุณรชา ช่อเรืองศักดิ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8146)  
 31. คุณอารี ศรีไพบูลย์ เงินรายได้  กองคลัง  สนอ. โทร. 2145
 32. คุณปราณี คงเจริญ เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะวิศวฯ โทร. 7027
 33. คุณแสงเดือน จีนาพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะวิศวฯ โทร.7027
 34. คุณสมคิด จีนาพงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวฯ โทร. 7294
 35. คุณขวัญฤทัย วงษ์สวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวฯ โทร. 7207   
 36. คุณฐิติรัชต์ ไม้เรียง กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี (2065)
 37. คุณธันยพร โกมัย สำนักงานประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (7086)  
 38. คุณเสาวลักษณ์  รัตนะ หน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ (8041) 

 
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 31 มกราคม 2551 15:42 แก้ไข: 10 กรกฎาคม 2551 22:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
พี่ยามฯ [IP: 203.155.183.248]
05 กุมภาพันธ์ 2551 23:29
#19190

เข้าด้วยได้ช่ายปะ

อชิดา เรืองเนียม กจ.สนอ.

ได้สิครับ ยินดีอย่างยิ่งยวด

ขอเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะครับ

รายชื่อผู้สนใจเข้า โครงการอบรมโบว์ลิ่งขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2551

(อัพเดท 6/ก.พ./2551)

 1. คุณไตรลดา พงศ์ชาตรี กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอฺธิการบดี (2201)
 2. คุณสุนิสา ศรีสุวรรณ กองอาคาร สำนักงานอฺธิการบดี(2172)
 3. คุณสลิตตา มูสิกะเจริญ เขตการศึกษาตรัง
 4. คุณพิไลวรรณ ประพฤติ สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
 5. คุณปรีญาภรณ์ สุขจันทร์ สำนักงานประกันคุณภาพ
 6. คุณวีนัส บัวอินทร์
 7. คุณชนกานต์ ทองจำนงค์ กองแผนงาน สำนักงานอฺธิการบดี
 8. คุณเทิดทูน ดำรงค์ฤทธามาตย์  นิติวิทยาศาสตร์ (8080)
 9. คุณปัญญานุช รักษาชัด สำนักงานประกันคุณภาพ
 10. คุณวิศิษฐ โชติอุทยางกูร  คณะทันตแพทยศาสตร์
 11. คุณศศิธร  คงทอง   สำนักวิจัยและพัฒนา
 12. คุณสมจิตร์ ทองปิยะภูมิ คณะแพทยศาสตร์ (1025)
 13. คุณจรรยา ชื่นอารมณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ (7562)
 14. อาจารย์สัมพันธ์  วงศ์นาวา คณะวิทยาศาสตร์
 15. คุณอุมาพร  คงพล คณะวิศวกรรมศาสตร์ (7428)
 16. คุณนิตยา สุวรรณเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์  (7084)
 17. คุณอรพิน ฝันเซียน คณะแพทยศาสตร์  (1504)
 18. คุณอรุนันต์ หีมชูด คณะวิศวกรรมศาสตร์  (7423)
 19. คุณอชิดา เรืองเนียม กจ.สำนักงานอฺธิการบดี
Ico48
พี่ยามฯ [IP: 203.155.183.248]
06 กุมภาพันธ์ 2551 00:24
#19201

ง่ะ น้องขนมต้มไม่รู้ชื่อพี่ยามฯเหรอเนี่ย เศร้าจัง

ไม่ให้ได้ป่าวคะ ฝากบอกมาทางน้องลี่ก็ได้ พี่ขี้คร้านรับโทรศัพท์ 555

คุณอชิดา เรืองเนียม กจ.สำนักงานอฺธิการบดี = พี่ยามคนสวย ใช่ไหมจ๊ะ

แล้วทำไมไม่ login ละครับ

 

P
ตัวหนอน...อ้วนกลม เพื่อนได้หรือยังครับ ยังไงลงชื่อไว้ก่อนก็ได้นะครับ แล้วเพื่อนใหม่ในลานโบว์ลิ่งมีเพียบเลยละ

พี่ขี้คร้าน Log in  อะ net ที่บ้านมันเต่า

เข้าใจแล้วจ้าคุณพี่  ยามเฝ้าshare คนสวย(สวยวันสวยคืนเลยนะครับ อิอิ)

โอย......น่ายินดีน่ายินดีมีคนสนใจมากจังเลยแล้วเจอกันนะครับ

ขอเพิ่มชื่อบุคคลภายนอกคนนึงค่ะ

นายชาญณรงค์  มิตรศรี

หมู่มวลสมาชิกของอิมจังกะอุโยะจังเอง อิอิ

ได้เลยจ้า จัดให้ครับ อย่าลืมเตรียมถุงเท้ามาด้วยละครับ ช่วงบ่ายต้องใช้นะครับ

ตอนนี้อัพเดทข้อมุลผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมล่าสุดก็ 20 คนแล้วนะครับ

มีสมาชิกชาว share เราเข้ามาร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมายเลยละครับ น่าจะถือเป็นการแลกเปลี่ยนเลียนรู้นอกสถานที่กันก็ได้นะ ได้เจอหน้าเจอตากัน และได้ทำกิจกรรมกีฬาร่วมกัน น่าสนุกดีจัง

เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ท่านอื่นๆ ถ้าหากวันอาทิตย์ ที่ 10 ก.พ. นี้ยังไม่มีโปรแกรมไปไหน ก็มาร่วมกิจกรรมสนุกสนานคลายเครียดกันนะครับ

หากท่านใดไม่ว่างมาอบรม ในช่วงเย็นวันเดียวกันก็สามารถมาร่วมกิจกรรม แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 8 พิน สไตร์ค เพื่อหารายได้สร้างศาลาอ่านหนังสือให้นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไทร ตำบลคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้นะครับ

ถือว่าได้ลองฝีมือจากการฝึกอบรมมาแล้ว และยังได้ร่วมทำบุญร่วมกันด้วยนะคัรบ ดีไม่น้อยเลยทีเดียว....

 • อิอิ อิมเอาผู้สมัครมาเพิ่มอีก 2 คนนะคะ เป็นบุคคลภายนอกค่ะ
 • น.ส.อรุณี สุขพัฒนศรีกุล
 • นายวิทยา ศรีวัฒนกูล

 

รายชื่อผู้สนใจเข้า โครงการอบรมโบว์ลิ่งขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2551

(อัพเดท 8/ก.พ./2551)

 1. คุณไตรลดา พงศ์ชาตรี กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอฺธิการบดี (2201)
 2. คุณสุนิสา ศรีสุวรรณ กองอาคาร สำนักงานอฺธิการบดี(2172)
 3. คุณสลิตตา มูสิกะเจริญ เขตการศึกษาตรัง
 4. คุณพิไลวรรณ ประพฤติ สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
 5. คุณปรีญาภรณ์ สุขจันทร์ สำนักงานประกันคุณภาพ
 6. คุณวีนัส บัวอินทร์
 7. คุณชนกานต์ ทองจำนงค์ กองแผนงาน สำนักงานอฺธิการบดี
 8. คุณเทิดทูน ดำรงค์ฤทธามาตย์  นิติวิทยาศาสตร์ (8080)
 9. คุณปัญญานุช รักษาชัด สำนักงานประกันคุณภาพ
 10. คุณวิศิษฐ โชติอุทยางกูร  คณะทันตแพทยศาสตร์
 11. คุณศศิธร  คงทอง   สำนักวิจัยและพัฒนา
 12. คุณสมจิตร์ ทองปิยะภูมิ คณะแพทยศาสตร์ (1025)
 13. คุณจรรยา ชื่นอารมณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ (7562)
 14. อาจารย์สัมพันธ์  วงศ์นาวา คณะวิทยาศาสตร์
 15. คุณอุมาพร  คงพล คณะวิศวกรรมศาสตร์ (7428)
 16. คุณนิตยา สุวรรณเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์  (7084)
 17. คุณอรพิน ฝันเซียน คณะแพทยศาสตร์  (1504)
 18. คุณอรุนันต์ หีมชูด คณะวิศวกรรมศาสตร์  (7423)
 19. คุณอชิดา เรืองเนียม กจ.สำนักงานอฺธิการบดี
 20.  คุณชาญณรงค์  มิตรศรี (บุคคลทั่วไป)
 21. คุณสุกัญญา ศุทธิวรรณรักษ์  บรรณารักษ์ หอสมุดคุณหญิงหลงฯ (2369) 
 22. คุณวิลาสินี เพชรขาว กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอฺธิการบดี (2202)  
 23. น.ส.อรุณี สุขพัฒนศรีกุล (บุคคลทั่วไป) 
 24. นายวิทยา ศรีวัฒนกูล (บุคคลทั่วไป)  
 25. อาจารย์สิริญญา จินทรักษ์ ภาควิชาโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8366) 
Ico48
อ้อย [IP: 192.168.100.112]
07 กุมภาพันธ์ 2551 15:45
#19505
ส่งชื่อไปแล้วนะคะ แต่ว่า เขาจำกัดอายุ กะน้ำหนักด้วยเปล่า เพราะดู ๆ แล้ว มันเกินพิกัดทั้งสองอย่างเลยนะ ไปอบรมแล้วเขาจะหัวเราะเยาะเอาหรือเปล่านะ ก้อมันไม่เคยโยนนี่ คิดหนักเหมือนกันนิ

ตอบคุณ อ้อย เรื่องอายุกับน้ำหนักไม่จำกัดครับ เล่นได้ทุกเพศทุกวัยครับ ไม่ต้อห่วงนะครับ ไม่มีใครหัวเราะหรอกครับ ถ้าหัวเราะก็เป็นเพราะความสนุกสนานในการอบรมซะมากกว่าครับ

 

รายชื่อผู้สนใจเข้า โครงการอบรมโบว์ลิ่งขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2551

(อัพเดท 8/ก.พ./2551)

 1. คุณไตรลดา พงศ์ชาตรี กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอฺธิการบดี (2201)
 2. คุณสุนิสา ศรีสุวรรณ กองอาคาร สำนักงานอฺธิการบดี(2172)
 3. คุณสลิตตา มูสิกะเจริญ เขตการศึกษาตรัง
 4. คุณพิไลวรรณ ประพฤติ สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
 5. คุณปรีญาภรณ์ สุขจันทร์ สำนักงานประกันคุณภาพ
 6. คุณวีนัส บัวอินทร์
 7. คุณชนกานต์ ทองจำนงค์ กองแผนงาน สำนักงานอฺธิการบดี
 8. คุณเทิดทูน ดำรงค์ฤทธามาตย์  นิติวิทยาศาสตร์ (8080)
 9. คุณปัญญานุช รักษาชัด สำนักงานประกันคุณภาพ
 10. คุณวิศิษฐ โชติอุทยางกูร  คณะทันตแพทยศาสตร์
 11. คุณศศิธร  คงทอง   สำนักวิจัยและพัฒนา
 12. คุณสมจิตร์ ทองปิยะภูมิ คณะแพทยศาสตร์ (1025)
 13. คุณจรรยา ชื่นอารมณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ (7562)
 14. อาจารย์สัมพันธ์  วงศ์นาวา คณะวิทยาศาสตร์
 15. คุณอุมาพร  คงพล คณะวิศวกรรมศาสตร์ (7428)
 16. คุณนิตยา สุวรรณเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์  (7084)
 17. คุณอรพิน ฝันเซียน คณะแพทยศาสตร์  (1504)
 18. คุณอรุนันต์ หีมชูด คณะวิศวกรรมศาสตร์  (7423)
 19. คุณอชิดา เรืองเนียม กจ.สำนักงานอฺธิการบดี
 20.  คุณชาญณรงค์  มิตรศรี (บุคคลทั่วไป)
 21. คุณสุกัญญา ศุทธิวรรณรักษ์  บรรณารักษ์ หอสมุดคุณหญิงหลงฯ (2369) 
 22. คุณวิลาสินี เพชรขาว กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอฺธิการบดี (2202)  
 23. น.ส.อรุณี สุขพัฒนศรีกุล (บุคคลทั่วไป) 
 24. นายวิทยา ศรีวัฒนกูล (บุคคลทั่วไป)  
 25. อาจารย์สิริญญา จินทรักษ์ ภาควิชาโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8366) 
 26. อาจารย์วชิรพันธ์ พัฒนโชติ  ภาควิชาโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8362)  
 27. อาจารย์จิราภรณ์ ไชยบัญดิษฐ์ ภาควิชาโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8364)   
 28. คุณจวงจันทน์ วิฬาประไพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (8524)   
 29. คุณกัญญภัค จันจุฬา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8144)  
 30. คุณรชา ช่อเรืองศักดิ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8146)  
 31. โบว์ลิ่งเป็นกีฬาที่เล่นได้โดยไม่มีการปะทะกับผู้แข่งขัน เป็นแข่งกับตัวเอง แข่งกับสมาธิของเราเอง ชนะตัวคุณเองได้ นั่นละคือชัยชนะในการแข่งขัน...

เนื่องจากขณะนี้จำนวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรมโบว์ลิ่งขั้นพื้นฐาน มีจำนวน 30 ท่านแล้วตามเป้าหมายที่วางไว้ในขั้นต้น

แต่ด้วยความสนใจของบุคลากรที่มีการตอบรับเข้ามามาก อีกทั้งการฝึกอบรมโบว์ลิ่งก็ไม่ได้มีการเปิดอบรมบ่อยมากนัก ด้วยเหตุนี้ทางคณะกรรมการจัดการฝึกอบรมโบว์ลิ่งขั้นพื้นฐาน ได้มีมติให้เพิ่มจำนวนผู้เข้าโครงการจาก 30 ท่าน ขยายไปเป็น 40 ท่าน

"รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน ขยายเพิ่มเป็น 40 ท่าน"

โดยเฉพาะข้าราชการ อาจารย์ ลูกจ้างประจำ ให้แจ้งความจำนงลงสมัครเพิ่มได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551

 

 

รายชื่อผู้สนใจเข้า โครงการอบรมโบว์ลิ่งขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2551

(อัพเดท 9/ก.พ./2551)

 1. คุณไตรลดา พงศ์ชาตรี กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอฺธิการบดี (2201)
 2. คุณสุนิสา ศรีสุวรรณ กองอาคาร สำนักงานอฺธิการบดี(2172)
 3. คุณสลิตตา มูสิกะเจริญ เขตการศึกษาตรัง
 4. คุณพิไลวรรณ ประพฤติ สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
 5. คุณปรีญาภรณ์ สุขจันทร์ สำนักงานประกันคุณภาพ
 6. คุณวีนัส บัวอินทร์
 7. คุณชนกานต์ ทองจำนงค์ กองแผนงาน สำนักงานอฺธิการบดี
 8. คุณเทิดทูน ดำรงค์ฤทธามาตย์  นิติวิทยาศาสตร์ (8080)
 9. คุณปัญญานุช รักษาชัด สำนักงานประกันคุณภาพ
 10. คุณวิศิษฐ โชติอุทยางกูร  คณะทันตแพทยศาสตร์
 11. คุณศศิธร  คงทอง   สำนักวิจัยและพัฒนา
 12. คุณสมจิตร์ ทองปิยะภูมิ คณะแพทยศาสตร์ (1025)
 13. คุณจรรยา ชื่นอารมณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ (7562)
 14. อาจารย์สัมพันธ์  วงศ์นาวา คณะวิทยาศาสตร์
 15. คุณอุมาพร  คงพล คณะวิศวกรรมศาสตร์ (7428)
 16. คุณนิตยา สุวรรณเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์  (7084)
 17. คุณอรพิน ฝันเซียน คณะแพทยศาสตร์  (1504)
 18. คุณอรุนันต์ หีมชูด คณะวิศวกรรมศาสตร์  (7423)
 19. คุณอชิดา เรืองเนียม กจ.สำนักงานอฺธิการบดี
 20.  คุณชาญณรงค์  มิตรศรี (บุคคลทั่วไป)
 21. คุณสุกัญญา ศุทธิวรรณรักษ์  บรรณารักษ์ หอสมุดคุณหญิงหลงฯ (2369) 
 22. คุณวิลาสินี เพชรขาว กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอฺธิการบดี (2202)  
 23. น.ส.อรุณี สุขพัฒนศรีกุล (บุคคลทั่วไป) 
 24. นายวิทยา ศรีวัฒนกูล (บุคคลทั่วไป)  
 25. อาจารย์สิริญญา จินทรักษ์ ภาควิชาโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8366) 
 26. อาจารย์วชิรพันธ์ พัฒนโชติ  ภาควิชาโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8362)  
 27. อาจารย์จิราภรณ์ ไชยบัญดิษฐ์ ภาควิชาโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8364)   
 28. คุณจวงจันทน์ วิฬาประไพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (8524)   
 29. คุณกัญญภัค จันจุฬา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8144)  
 30. คุณรชา ช่อเรืองศักดิ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8146)
 31. คุณอารี ศรีไพบูลย์ เงินรายได้  กองคลัง  สนอ. โทร. 2145
 32. คุณปราณี คงเจริญ เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะวิศวฯ โทร. 7027
 33. คุณแสงเดือน จีนาพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะวิศวฯ โทร.7027
 34. คุณสมคิด จีนาพงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวฯ โทร. 7294
 35. คุณขวัญฤทัย วงษ์สวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวฯ โทร. 7207      

  โบว์ลิ่งเป็นกีฬาที่เล่นได้โดยไม่มีการปะทะกับผู้แข่งขัน เป็นแข่งกับตัวเอง แข่งกับสมาธิของเราเอง ชนะตัวคุณเองได้ นั่นละคือชัยชนะในการแข่งขัน...

Ico48
PumPui (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
08 กุมภาพันธ์ 2551 15:05
#19676

ขอสมัครด้วย 1 คน ค่ะ

ฐิติรัชต์ ไม้เรียง กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี โทร. 2065

รายชื่อผู้สนใจเข้า โครงการอบรมโบว์ลิ่งขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2551

(อัพเดท 9/ก.พ./2551)

 1. คุณไตรลดา พงศ์ชาตรี กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอฺธิการบดี (2201)
 2. คุณสุนิสา ศรีสุวรรณ กองอาคาร สำนักงานอฺธิการบดี(2172)
 3. คุณสลิตตา มูสิกะเจริญ เขตการศึกษาตรัง
 4. คุณพิไลวรรณ ประพฤติ สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
 5. คุณปรีญาภรณ์ สุขจันทร์ สำนักงานประกันคุณภาพ
 6. คุณวีนัส บัวอินทร์ (บุคคลทั่วไป)
 7. คุณชนกานต์ ทองจำนงค์ กองแผนงาน สำนักงานอฺธิการบดี
 8. คุณเทิดทูน ดำรงค์ฤทธามาตย์  นิติวิทยาศาสตร์ (8080)
 9. คุณปัญญานุช รักษาชัด สำนักงานประกันคุณภาพ
 10. คุณวิศิษฐ โชติอุทยางกูร  คณะทันตแพทยศาสตร์
 11. คุณศศิธร  คงทอง   สำนักวิจัยและพัฒนา
 12. คุณสมจิตร์ ทองปิยะภูมิ คณะแพทยศาสตร์ (1025)
 13. คุณจรรยา ชื่นอารมณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ (7562)
 14. อาจารย์สัมพันธ์  วงศ์นาวา คณะวิทยาศาสตร์
 15. คุณอุมาพร  คงพล คณะวิศวกรรมศาสตร์ (7428)
 16. คุณนิตยา สุวรรณเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์  (7084)
 17. คุณอรพิน ฝันเซียน คณะแพทยศาสตร์  (1504)
 18. คุณอรุนันต์ หีมชูด คณะวิศวกรรมศาสตร์  (7423)
 19. คุณอชิดา เรืองเนียม กจ.สำนักงานอฺธิการบดี
 20.  คุณชาญณรงค์  มิตรศรี (บุคคลทั่วไป)
 21. คุณสุกัญญา ศุทธิวรรณรักษ์  บรรณารักษ์ หอสมุดคุณหญิงหลงฯ (2369) 
 22. คุณวิลาสินี เพชรขาว กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอฺธิการบดี (2202)  
 23. น.ส.อรุณี สุขพัฒนศรีกุล (บุคคลทั่วไป) 
 24. นายวิทยา ศรีวัฒนกูล (บุคคลทั่วไป)  
 25. อาจารย์สิริญญา จินทรักษ์ ภาควิชาโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8366) 
 26. อาจารย์วชิรพันธ์ พัฒนโชติ  ภาควิชาโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8362)  
 27. อาจารย์จิราภรณ์ ไชยบัญดิษฐ์ ภาควิชาโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8364)   
 28. คุณจวงจันทน์ วิฬาประไพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (8524)   
 29. คุณกัญญภัค จันจุฬา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8144)  
 30. คุณรชา ช่อเรืองศักดิ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8146)
 31. คุณอารี ศรีไพบูลย์ เงินรายได้  กองคลัง  สนอ. (2145)
 32. คุณปราณี คงเจริญ เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะวิศวฯ (7027)
 33. คุณแสงเดือน จีนาพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะวิศวฯ (7027)
 34. คุณสมคิด จีนาพงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวฯ (7294)
 35. คุณขวัญฤทัย วงษ์สวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวฯ (7207)
 36. คุณฐิติรัชต์ ไม้เรียง กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี (2065)
 37. คุณธันยพร โกมัย สำนักงานประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (7086)      

  โบว์ลิ่งเป็นกีฬาที่เล่นได้โดยไม่มีการปะทะกับผู้แข่งขัน เป็นแข่งกับตัวเอง แข่งกับสมาธิของเราเอง ชนะตัวคุณเองได้ นั่นละคือชัยชนะในการแข่งขัน...

Ico48
เสาวลักษณ์ รัตนะ [IP: 192.168.100.112]
09 กุมภาพันธ์ 2551 14:40
#19797

ขอสมัครด้วยค่ะ  (เต็มแล้วยังนี่)

ชื่อ เสาวลักษณ์  รัตนะ หน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ โทร 8041

ได้ครับ กำลังทำเอกสารอยู่พอดีเลยครับ ลงชื่อให้แล้วครับ

รายชื่อผู้สนใจเข้า โครงการอบรมโบว์ลิ่งขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2551

(อัพเดท 9/ก.พ./2551)

 1. คุณไตรลดา พงศ์ชาตรี กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอฺธิการบดี (2201)
 2. คุณสุนิสา ศรีสุวรรณ กองอาคาร สำนักงานอฺธิการบดี(2172)
 3. คุณสลิตตา มูสิกะเจริญ เขตการศึกษาตรัง
 4. คุณพิไลวรรณ ประพฤติ สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
 5. คุณปรีญาภรณ์ สุขจันทร์ สำนักงานประกันคุณภาพ
 6. คุณวีนัส บัวอินทร์ (บุคคลทั่วไป)
 7. คุณชนกานต์ ทองจำนงค์ กองแผนงาน สำนักงานอฺธิการบดี
 8. คุณเทิดทูน ดำรงค์ฤทธามาตย์  นิติวิทยาศาสตร์ (8080)
 9. คุณปัญญานุช รักษาชัด สำนักงานประกันคุณภาพ
 10. คุณวิศิษฐ โชติอุทยางกูร  คณะทันตแพทยศาสตร์
 11. คุณศศิธร  คงทอง   สำนักวิจัยและพัฒนา
 12. คุณสมจิตร์ ทองปิยะภูมิ คณะแพทยศาสตร์ (1025)
 13. คุณจรรยา ชื่นอารมณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ (7562)
 14. อาจารย์สัมพันธ์  วงศ์นาวา คณะวิทยาศาสตร์
 15. คุณอุมาพร  คงพล คณะวิศวกรรมศาสตร์ (7428)
 16. คุณนิตยา สุวรรณเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์  (7084)
 17. คุณอรพิน ฝันเซียน คณะแพทยศาสตร์  (1504)
 18. คุณอรุนันต์ หีมชูด คณะวิศวกรรมศาสตร์  (7423)
 19. คุณอชิดา เรืองเนียม กจ.สำนักงานอฺธิการบดี
 20.  คุณชาญณรงค์  มิตรศรี (บุคคลทั่วไป)
 21. คุณสุกัญญา ศุทธิวรรณรักษ์  บรรณารักษ์ หอสมุดคุณหญิงหลงฯ (2369) 
 22. คุณวิลาสินี เพชรขาว กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอฺธิการบดี (2202)  
 23. น.ส.อรุณี สุขพัฒนศรีกุล (บุคคลทั่วไป) 
 24. นายวิทยา ศรีวัฒนกูล (บุคคลทั่วไป)  
 25. อาจารย์สิริญญา จินทรักษ์ ภาควิชาโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8366) 
 26. อาจารย์วชิรพันธ์ พัฒนโชติ  ภาควิชาโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8362)  
 27. อาจารย์จิราภรณ์ ไชยบัญดิษฐ์ ภาควิชาโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8364)   
 28. คุณจวงจันทน์ วิฬาประไพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (8524)   
 29. คุณกัญญภัค จันจุฬา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8144)  
 30. คุณรชา ช่อเรืองศักดิ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8146)
 31. คุณอารี ศรีไพบูลย์ เงินรายได้  กองคลัง  สนอ. (2145)
 32. คุณปราณี คงเจริญ เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะวิศวฯ (7027)
 33. คุณแสงเดือน จีนาพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะวิศวฯ (7027)
 34. คุณสมคิด จีนาพงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวฯ (7294)
 35. คุณขวัญฤทัย วงษ์สวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวฯ (7207)
 36. คุณฐิติรัชต์ ไม้เรียง กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี (2065)
 37. คุณธันยพร โกมัย สำนักงานประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (7086)
 38. คุณเสาวลักษณ์  รัตนะ หน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ (8041)      

  โบว์ลิ่งเป็นกีฬาที่เล่นได้โดยไม่มีการปะทะกับผู้แข่งขัน เป็นแข่งกับตัวเอง แข่งกับสมาธิของเราเอง ชนะตัวคุณเองได้ นั่นละคือชัยชนะในการแข่งขัน..

ขณะนี้จำนวนการจองชื่อเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 38 ท่าน ครับ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรมการอบรมโบว์ลิ่งขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1/2551 ในครั้งนี้ด้วยครับ

ยังมีอีกหลายท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม แต่ในวันเวลาดังกล่าวติดภาระกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทางชมรมโบว์ลิ่ง จึงมีความต้องการสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายและเสริมสร้างทักษะ ความมีน้ำใจนักกีฬา และความสัมพันธ์ระหว่าบุคลากร ม.อ.

จึงให้ท่านที่สนใจแจ้งชื่อไว้สำรองในการเปิดอบรมโบว์ลิ่งขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2/2551 หากมีจำนวนตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไปทางชมรมจะจัดทำโครงการ 2 ในเร็วๆ นี้ครับ

 

รายชื่อผู้สนใจเข้า โครงการอบรมโบว์ลิ่งขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2551

(อัพเดท 9/ก.พ./2551)

 1. คุณไตรลดา พงศ์ชาตรี กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอฺธิการบดี (2201)
 2. คุณสุนิสา ศรีสุวรรณ กองอาคาร สำนักงานอฺธิการบดี(2172)
 3. คุณสลิตตา มูสิกะเจริญ เขตการศึกษาตรัง
 4. คุณพิไลวรรณ ประพฤติ สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
 5. คุณปรีญาภรณ์ สุขจันทร์ สำนักงานประกันคุณภาพ
 6. คุณวีนัส บัวอินทร์ (บุคคลทั่วไป)
 7. คุณชนกานต์ ทองจำนงค์ กองแผนงาน สำนักงานอฺธิการบดี
 8. คุณเทิดทูน ดำรงค์ฤทธามาตย์  นิติวิทยาศาสตร์ (8080)
 9. คุณปัญญานุช รักษาชัด สำนักงานประกันคุณภาพ
 10. คุณวิศิษฐ โชติอุทยางกูร  คณะทันตแพทยศาสตร์
 11. คุณศศิธร  คงทอง   สำนักวิจัยและพัฒนา
 12. คุณสมจิตร์ ทองปิยะภูมิ คณะแพทยศาสตร์ (1025)
 13. คุณจรรยา ชื่นอารมณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ (7562)
 14. อาจารย์สัมพันธ์  วงศ์นาวา คณะวิทยาศาสตร์
 15. คุณอุมาพร  คงพล คณะวิศวกรรมศาสตร์ (7428)
 16. คุณนิตยา สุวรรณเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์  (7084)
 17. คุณอรพิน ฝันเซียน คณะแพทยศาสตร์  (1504)
 18. คุณอรุนันต์ หีมชูด คณะวิศวกรรมศาสตร์  (7423)
 19. คุณอชิดา เรืองเนียม กจ.สำนักงานอฺธิการบดี
 20.  คุณชาญณรงค์  มิตรศรี (บุคคลทั่วไป)
 21. คุณสุกัญญา ศุทธิวรรณรักษ์  บรรณารักษ์ หอสมุดคุณหญิงหลงฯ (2369) 
 22. คุณวิลาสินี เพชรขาว กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอฺธิการบดี (2202)  
 23. น.ส.อรุณี สุขพัฒนศรีกุล (บุคคลทั่วไป) 
 24. นายวิทยา ศรีวัฒนกูล (บุคคลทั่วไป)  
 25. อาจารย์สิริญญา จินทรักษ์ ภาควิชาโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8366) 
 26. อาจารย์วชิรพันธ์ พัฒนโชติ  ภาควิชาโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8362)  
 27. อาจารย์จิราภรณ์ ไชยบัญดิษฐ์ ภาควิชาโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8364)   
 28. คุณจวงจันทน์ วิฬาประไพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (8524)   
 29. คุณกัญญภัค จันจุฬา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8144)  
 30. คุณรชา ช่อเรืองศักดิ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (8146)
 31. คุณอารี ศรีไพบูลย์ เงินรายได้  กองคลัง  สนอ. (2145)
 32. คุณปราณี คงเจริญ เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะวิศวฯ (7027)
 33. คุณแสงเดือน จีนาพงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะวิศวฯ (7027)
 34. คุณสมคิด จีนาพงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวฯ (7294)
 35. คุณขวัญฤทัย วงษ์สวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวฯ (7207)
 36. คุณฐิติรัชต์ ไม้เรียง กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี (2065)
 37. คุณธันยพร โกมัย สำนักงานประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (7086)
 38. คุณเสาวลักษณ์  รัตนะ หน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ (8041)
 39. อาจารย์สัมพันธ์ วงศ์นาวา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (8443)      

  โบว์ลิ่งเป็นกีฬาที่เล่นได้โดยไม่มีการปะทะกับคู่ต่อสู้ เป็นแข่งกับตัวเอง แข่งกับสมาธิของเราเอง ชนะตัวคุณเองได้ นั่นละคือชัยชนะในการแข่งขัน..

ขอโทษด้วยนะคะ ที่ไม่ได้ไป ...ยุ่งๆ กับเรื่องกระเป๋าตังค์หายหน่ะคะ..

ขอแจ้งเปลี่ยนนามสกุลหน่อยนะค่ะยังผิดอยู่ ไตรลดา  พงษ์ชาตรี ค่ะ ไม่ใช่ พงศ์ชาตรี ขอบคุณค่ะ

ยังมีอีกหลายท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม แต่ในวันเวลาดังกล่าวติดภาระกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทางชมรมโบว์ลิ่ง

ชมรมโบว์ลิ่ง จึงมีความต้องการสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายและเสริมสร้างทักษะ ความมีน้ำใจนักกีฬา และความสัมพันธ์ระหว่าบุคลากร ม.อ.

ท่านที่สนใจแจ้งชื่อไว้สำรองในการเปิดอบรมโบว์ลิ่งขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2/2551 หากมีจำนวนตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไปทางชมรมจะจัดทำโครงการ 2 ในเร็วๆ นี้ครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.92.74.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ