นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 3631
ความเห็น: 7

บทเรียนที่ได้จากการเรียนรู้ "จริยธรรมนักบริหาร"

นักบริหารที่ดี ต้องดีเลิศประเสริฐศรีในทุกด้าน แล้วท่านล่ะ? มีคุณสมบัติมากน้อยแค่ไหน บริหารงานได้ดีเพียงใด

ประทับใจมากๆ ในบทเรียนที่ศ.พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กรุณามาบรรยายให้นบ.ม.อ.2 และผู้สนใจทั่วไปได้รับฟังในวันที่ 29 พค.52 9-12.30 น. ต้องขอบอกว่า บรรยายได้ตรงจุด ตรงประเด็น โดยเฉพาะกลอนท่านได้กล่าวว่า

        "อย่าหลงผิด คิดง่ายง่าย

         ว่าใครใคร     ก็เป็นหัวหน้า

         บังคับบัญชา  บริหาร ปกครอง

         เป็นผู้นำ พี่น้อง หมู่คณะได้"

ถ้าไม่มีภาวะผู้นำ ที่ประกอบด้วย "สติ ปัญญา ความรู้ ความสามารถ มีนำใจ การให้ การเสียสละ รับผิด แบ่งชอบ สมานอัตตา ครองตัว ดำรงตน เยี่ยงปูชนียบุคคลให้ปรากฏแก่ผู้คน ให้ประชาชนชื่นใจแล้ว" ก็ยากที่จะเป็นผู้นำหรือผู้บริหารที่ดีได้

ผู้บริหารที่ดียังต้องมีทศพิธราชธรรมประจำกายและใจด้วย ได้แก่ 1) การให้ (ให้ทุกอย่าง ให้อภัย) 2) การไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น 3) ทาน (การให้ในสิ่งที่เรามีอยู่ บริจาค) 4) การตรงไปตรงมา 5) ความอ่อนโยน ปากดี ใจดี นุ่มนวล 6) ไม่โกรธ 7) มีตะบะ 8) ขันติ (อดทน อดกลั้น) 9) ไม่คิดร้าย อาฆาต พยาบาท ปองร้าย และ 10) ดำรงตนอยู่ในทำนองคลองธรรม ไม่ผิดลูกเมียคนอื่น

ผู้บริหารที่ดี ต้องมี four rules of Socrates ได้แก่ 1) to hear courteously, 2) to answer wisely, 3) to consider soberly, and 4) to decide righteously นั่นคือ จงฟังอย่างตั้งใจ ไตร่ตรองด้วยปัญญา เจรจาอย่างบัณฑิต วินิจฉัยด้วยใจที่เป็นธรรม

หลักการบริหารปกครองที่ดี "Eight Good Governance" ประกอบด้วย Participation, transparency, responsiveness, consensus oriented, equity & inclusiveness, effectiveness & efficiency, accountability, and follows rules of laws

ผู้บริหารที่ดี พึงระวังหากใช้ "ดุลพินิจ" ในการตัดสินใจ เพราะ "ดุลพินิจ" มักอยู่ติดกับ "อำเภอใจ" หากพลาดเมื่อใด ก็เป็นอำเภอใจไปเมื่อนั้น เหมือน "เมตตา" อยู่ใกล้กับ "เสน่หา" หลงคิดว่า เมตตา แต่กลับพลาดท่า ถูกตัณหาพาไป

ดังนั้น หากจะใช้ดุลพินิจ ต้องคำนึงถึง "4 ไม่" นั่นคือ 1) ไม่ผิดศีลธรรม จรรยา 2) ไม่ผิดกฏหมายและกติกาของสังคม 3) ไม่กดขี่ ข่มเหง รังแกผู้อื่นให้ขื่นขม และ 4) ไม่วัตถุนิยม สะสมประโยชน์เป็น "โคตรโกง"

ดุลพินิจที่ดี ต้องมีวิจารณญาณ เดินตามหลักทศพิธราชธรรม มีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถเป็นตัวนำ ทำเพื่อประโยชน์แห่งมหาชน ลดละ สละประโยชน์ตนเพื่อส่วนรวม

การเป็นนักบริหารที่ดีในระบอบประชาธิปไตย ต้อง 1) เก่ง ดี มีสุข มุ่งมั่นดับทุกข์ให้ประชาชน 2) ต้องครองตน ครองคนและครองงาน บริหารเพื่อประโยชน์สุขมหาชน (กพ.) และ 3) ต้องเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา (ในหลวง รัชกาลที่ 9)

ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นมุมมองของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ ยุติธรรม

จะเห็นได้ว่า "นักบริหารที่ดี ต้องดีเลิศประเสริฐศรีในทุกด้าน แล้วท่านล่ะ? มีคุณสมบัติมากน้อยแค่ไหน บริหารงานได้ดีเพียงใด" เหมือนที่ท่านศ.พิเศษจรัญได้บรรยายไว้มากน้อยเพียงใด

ต่อมาในช่วงบ่าย เป็นมุมมองของผู้บริหารองค์กรเอกชน คุณเนตร   จันทรัศมี ซึ่งได้บรรยายถึงทฤษฎี Chaos, tipping point, differentiation curve, robust dialoque และทฤษฎีเสริม โดยเน้นว่าในการบริหารงาน จะต้องยอมเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง เพื่อให้เกิดผลดีตามมา ให้แก้จุดเสียแม้ว่าจุดเสียนั้นจะเล็กน้อยก็ตาม ให้สนับสนุนคนที่สามารถพัฒนาได้และให้คัดคนที่ไม่สามารถพัฒนาได้แล้วออกปีละ 5% ต้องมีการพูดจากันอย่างตรงไป ตรงมา ด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และต้องมีจินตนาการ สร้างสรร

นอกจากนี้ ยังได้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมจากสถานการณ์จำลองที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริงจากรศ.พญ.สายบัว      ชี้เจริญและรศ.พญ.ฐิติมา สุนทรสัจ ได้แก่ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการภาควิชาหากมีกรณีแตกแยกเป็นกลุ่ม ๆ กรณีหัวหน้างานขี้เหล้า เจ้าชู้ เที่ยวกลางคืน กรณีการประมูลที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น

จึงนับได้ว่า เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้นั่งฟังการบรรยายที่รู้สึกว่า คุ้มค่ากับเวลาที่มีอยู่ (อันน้อยนิด) จริง ๆ ... ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านอีกครั้ง

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
คำสำคัญ (keywords): จริยธรรมนักบริหาร
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 31 พฤษภาคม 2552 13:14 แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2552 13:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ตามมาอ่าน ก็พบว่า ที่ท่านเหล่านี้บรรยายเป็นสิ่งที่ดีจริงๆครับ

นี่สิครับ เลคเชอร์

ขอซีร็อกซ์หน่อยนะครับ

ฟังไม่ทันตอนที่หัวหน้าเจ้าชู้  คนเป็นลูกน้องทำอย่างไร  จำไม่ได้ว่า  อาจารย์สายบัว กับอาจารย์ฐิติมา ตอบว่าอย่างไร

ตามมาอ่าน  เป็นเล็กเชอร์ที่เยี่ยมจริง

ขอเก็บรายละเอียดด้วยคน

ตามมาอ่านค่ะ

  • มาอ่านค่ะ 
  • ใส่คำสำคัญ   นบ.ม.อ.2 
  • ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

Ico48
รรร [IP: 113.53.68.27]
29 กรกฎาคม 2555 17:34
#79298

ไม่เคยมีในคณะแพทย์มอ.มานานถึง 12 ปี

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ