นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 38 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2080 1
ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ Voice over IP 1825 0
ยกเลิกการอบรมวันอาทิตย์ที่ 13 1854 0
โทรศัพท์คณะวิทย์ นิดิ ทะเบียนกลาง ใช้งานได้ปกติแล้ว 1803 0
โทรศัพท์ คณะวิทยฯ นิติศาสตร์ และกองทะเบียนขัดข้อง 1673 0
e-mail หลอกลวง 1705 0
โทรศัพท์ของคณะวิศวฯใช้งานได้แล้ว 1637 0
เตือนภัยและสืบหาเบาะแสผู้ร้าย 2776 3
สาเหตุของการล่มของ VCR 1919 2
เปิดรายวิชาคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ ภาคฤดูร้อน 3/2550 2069 0
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขยายเวลาเปิดถึงเที่ยงคืน 1435 0
กำหนดการอบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มกราคม - มีนาคม 2551 1452 2
ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ทุนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน “Microsoft Office Specialist Olympic ครั้งที่6 1686 4
หยุดให้บริการ Dial-up MODEM หมายเลข 4999 1592 0
สาธิตระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(ALIST) ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2033 0
กำหนดการอบรมเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 1444 0
อบรมคอมพิวเตอร์นอกเวลาราชการ 1608 0
ปรับปรุงระบบเครือข่าย 2287 0
กำหนดการและกิจกรรม Are U Ready? 1819 0
ARE “U” READY? 1434 0
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ Microsoft Certifications (MCTS, MCPD) 1905 3
ถ่ายทอดสัมมนาผ่านอินเตอร์เน็ต ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2037 2
คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค ราคาพอเพียง [C] 6862 6
ขยายวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง 2349 2
โปรแกรมสยบไวรัสจากแฟลชไดรว์ - CPE17 AutoRun Killer 9002 5
งดให้บริการตรวจข้อสอบ 11-18 ธค.50 1506 0
จัดอบรม Multimedia และ การใช้โปรแกรมประมวลผลทางสถิติ เพิ่ม 2217 0
UniNet จะทำการขยายวงจร สื่อสัญญาณความเร็วสูง 1697 1
ชมรมจักรยาน 2623 7
รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบเอกสาร Edoc 1794 2
กำหนดการอบรมคอมพิวเตอร์เดือน พย.-ธ.ค. [C] 1818 0
ทีมศูนย์คอมพิวเตอร์ ดูงานบริษัทลูกค้าที่ อเมริกา [C] 2653 3
บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ไปสัมมนาเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน [C] 1856 0
ศูนย์คอมฯ มอ.เตรียมบุคลากรจัดทำ E-learning ให้นักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2764 5
งดบริการนอกเวลาราชการ 1802 0
โทรศัพท์และ ADSL บริเวณที่พักบุคลากรอาจใช้งานไม่ได้ 3065 7
การอบรมคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ตุลาคม-พฤศจิกายน 3136 0
ศูนย์คอมพิวเตอร์รับสมัครงาน 18 ตำแหน่ง 3154 0