นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขยายเวลาเปิดถึงเที่ยงคืน

ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2551 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ จะเปิดให้ใช้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 24.00 น. เพื่อรองรับการใช้งาน ของนักศึกษาช่วงก่อนสอบปลายภาค ซึ่งมีความต้องการใช้งานมาก มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เนาวรัตน์ สอิด   สร้าง: 29 มกราคม 2551 09:06 แก้ไข: 29 มกราคม 2551 09:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) กำหนดการอบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มกราคม - มีนาคม 2551

ประชาสัมพันธ์การอบรมคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ เดือนมกราคม - มีนาคม 2551 รายละเอียดคลิกhttp://mis.cc.psu.ac.th/training/list.asp มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เนาวรัตน์ สอิด   สร้าง: 16 มกราคม 2551 15:43 แก้ไข: 16 มกราคม 2551 15:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ทุนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน “Microsoft Office Specialist Olympic ครั้งที่6

ด้วยสถาบันไอทีไอที (Institute of Information Technology Development) และบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีกำหนดการแข่งขันโปรแกรม “Microsoft Office Specialist Olympic (MOS Olympic 2008)” ครั้งที่ 6 นักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าร่วมทดสอบค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์คอมพิวเตอร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เนาวรัตน์ สอิด   สร้าง: 15 มกราคม 2551 16:14 แก้ไข: 15 มกราคม 2551 16:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) หยุดให้บริการ Dial-up MODEM หมายเลข 4999

เรียน ผู้ใช้งาน Dial-up Modemศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอแจ้งให้ทราบว่าจะหยุดให้บริการ Dial-up MODEM หมายเลข 4999 คู่สายจำนวน 20 คู่สาย ที่เคยให้บริการสำหรับอาจารย์/บุคลากรที่อาศัยอยู่ในบ้านพักภายในมหาวิทยาลัย เนื่อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เนาวรัตน์ สอิด   สร้าง: 10 มกราคม 2551 15:04 แก้ไข: 10 มกราคม 2551 15:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สาธิตระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(ALIST) ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 ทีมงานจากศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เดินทางไปสาธิต “ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย ” หรือ ALIST (Automated Library System For Thai Higher Education Institutes) ณ มหาวิทยาลัยอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เนาวรัตน์ สอิด   สร้าง: 10 มกราคม 2551 09:47 แก้ไข: 10 มกราคม 2551 09:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กำหนดการอบรมเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์

กำหนดการอบรมคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์เดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2551 สามารถดูได้จากhttp://mis.cc.psu.ac.th/training/list.asp มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เนาวรัตน์ สอิด   สร้าง: 07 มกราคม 2551 15:41 แก้ไข: 07 มกราคม 2551 15:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) อบรมคอมพิวเตอร์นอกเวลาราชการ

กำหนดการอบรม Computer นอกเวลาราชการ ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2551 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่การเขียนแบบ 2 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์( 18 ชม.) 2,3,9 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 09.00 - 16.00 น.Photoshop CS (24 ชม.)วันจันทร์ - ศุกร์ท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เนาวรัตน์ สอิด   สร้าง: 14 ธันวาคม 2550 08:46 แก้ไข: 14 ธันวาคม 2550 08:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ปรับปรุงระบบเครือข่าย

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่านศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ( UniNet ) จะมีการปรับปรุงระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อระหว่างกัน ในวัน อังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2550 เวลาประมาณ 16:30 – 17:00 น. ท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เนาวรัตน์ สอิด   สร้าง: 11 ธันวาคม 2550 13:12 แก้ไข: 11 ธันวาคม 2550 13:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กำหนดการและกิจกรรม Are U Ready?

กำหนดการงาน ARE “U” READY วันที่ 14 ธันวาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.สถานที่§ ARE “U” READY Zone : ห้องหัวหุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ Technology Zone : ห้องหัวหุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ Explorer Zone : ห้องประชุมภาควิชาวิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เนาวรัตน์ สอิด   สร้าง: 04 ธันวาคม 2550 09:23 แก้ไข: 04 ธันวาคม 2550 09:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ARE “U” READY?

โครงการ ARE “U” READY? เป็นโครงการเพื่อการสนับสนุน เสริมสร้างและกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในด้านความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้แก่คณะนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรอื่นๆในสถาบัน งานนี้เหมาะมาก ๆ สำหรับนักศึกษาที่สนใจด้าน IT เพราะมีกิจกรรมหลาย ๆ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เนาวรัตน์ สอิด   สร้าง: 04 ธันวาคม 2550 09:21 แก้ไข: 04 ธันวาคม 2550 09:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]