นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กุลชนาฐ
Ico64
กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 25 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ใครเคยใช้โปรแกรม Mendeley บ้าง 1596 1
เพื่อนร่วมงาน แรงจูงใจในการทำงาน 1778 0
การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 1844 0
อาหารอร่อยฝีมือ นักศึกษา 1771 1
เตือนสตินักศึกษา ด้วยค่าเทอม 1896 1
สุนทรียในการทำงาน 1817 3
ลักษณธของผู้นำอันพึงประสงค์ 1776 0
Competency Online เหมือนดาบสองคมหรือไม่ 1629 0
ชื่นชมผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับหน้าที่ของตนเองในการสอน 1997 0
ความประทับใจในการคุมปฏิบัติการ 1/2555 1826 3
ผลการให้นักศึกษาช่วยกันทำงานกลุ่ม 1523 2
สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมเคมีปี 55 1691 0
ความคาดหวังต่อกรรมการสรรหา 1520 0
น้ำขึ้นให้รีบตัก VS ช้า ช้า ได้พร้าเล่มงาม 2094 0
การใช้ Solver ใน Excel สำหรับแก้ปัญหา Optimization [R] 12 0
เตรียมผู้สืบทอด 1270 0
เมื่อให้ นศ. ทำงานเป็นกลุ่ม 1492 0
สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 1 1465 2
สอบสัมภาษณ์นักศึกษา 3045 0
เมื่อนักศึกษาไม่ตอบคำถาม 1340 1
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา 1435 1
เรื่องของสัมมนาภาควิชา 1587 5
การประเมินการสอนจากนักศึกษา 1494 1
เล็กๆน้อยๆจาก TIChE(2) 1464 0
เล็กๆน้อยๆจาก TIChE (1) 1740 3