นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (1) ชื่อใหม่ : "สโมสรบุคลากร ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่"

เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย สโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ. 2547 มีการประกาศใช้มากว่า 12 ปี ซึ่งไม่เป็นสอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อให้ระเบียบสโมสรฯ มีความทันส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2559 17:52 แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2559 18:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรอุดมศึกษา จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเป้าหมายและความคาดหวังให้ผลการดำเนินงานขององค์กร มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงยกระดับทักษะความเป็นผู้นำในด้านการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งในส่วน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2559 17:26 แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2559 17:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) สโมสรอาจารย์และข้าราชการ วข.หาดใหญ่ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดส่งนักนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์” ในระหว่างวันที่ 1-8 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 28 กรกฎาคม 2558 10:11 แก้ไข: 28 กรกฎาคม 2558 10:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) กีฬาสานสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะจัดการแข่งขัน "กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร 5 วิทยาเขต" ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ สำหรับกีฬาที่จะจัดการแข่งขัน เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล แชร์บอล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 06 มีนาคม 2558 17:18 แก้ไข: 06 มีนาคม 2558 17:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์สโมสรอาจารย์และข้าราชการ 3 มหาวิทยาลัย (ม.อ. ม.ช. และ ม.ข.)

สโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยท่านนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่(นายวรรณโณ สนธิพิพัฒน์) และคณะกรรมการบริหารสโมสรอาจารย์และข้าราชการ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์สโมสรอาจารย์และข... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2558 13:07 แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2558 13:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงและพิธีมอบของที่ระลึกแก่บุคลากรที่ได้รับเหรียญในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้้งที่ 33

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 18.30 น. ที่ผ่านมา สโมสรอาจารย์และข้าราชการ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการก... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 03 กรกฎาคม 2557 14:50 แก้ไข: 03 กรกฎาคม 2557 15:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรอาจารย์และข้าราชการ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี ที่ผ่านมานั้น นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ (นายวรรณโณ สนธิพิพัฒน์) ได้เชิญคณะกรรมการบริหารสโมสรอาจารย์และข้าราชการ ร่วมประชุมปรึกษาหาร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 26 มิถุนายน 2557 16:25 แก้ไข: 26 มิถุนายน 2557 16:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม และแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 33“อ่างแก้วเกมส์” เมื่อวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมานั้น โด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 26 มิถุนายน 2557 15:50 แก้ไข: 26 มิถุนายน 2557 15:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลสัมพันธ์ ระหว่างคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2555

หลังจากที่สโมสรอาจารย์และข้าราชการ วข.หาดใหญ่ ได้จัดการแข่งขัน "กีฬาสามัคคีวิทยาเขตหาดใหญ่" เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ได้เสร็จสิ้นไปแล้วเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องตามแผนการจัดกิจกรรม สโมสรอาจารย์และข้าราชการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดการแข่งขันกีฬา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 23 ธันวาคม 2555 21:14 แก้ไข: 23 ธันวาคม 2555 22:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) สื่อด้วยภาพ "การแข่งขันกีฬาสามัคคีวิทยาเขตหาดใหญ่" ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 สภาพอากาศในวันนี้ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการแข่งขัน ทำให้ต้องเปลี่ยนสถานที่จุดเริ่มต้นการเดินพาเหรด จากคณะศิลปศาสตร์ ไปเป็นใต้อาคารศูนย์กีฬาใหม่แทน เนื่องจากฝนเทกระหน่ำมาอย่างหนัก ณ บริเวณใต้อาคารศูนย์กีฬาใหม่ หนาแ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 18 ธันวาคม 2555 17:35 แก้ไข: 20 ธันวาคม 2555 09:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]