นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนทำGIS
Ico64
เอกรักษ์ ใฝ่บุญ
เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง(MACORIN)
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 2977
ความเห็น: 2

วิทยากรฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีด้าน ICT การเขียนบทสารคดีสำหรับครูผู้สอนในพื้นที่ปากพนัง

การใช้เทคโนโลยีด้าน ICT การเขียนบทสารคดีสำหรับครูผู้สอน

เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2551 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอปากพนัง จัดทำโครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีด้าน ICT เพื่อการเขียนบทสารคดี "Story Line" สำหรับครูผู้สอน ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จำนวน 25 คน ณ. ห้องคอมพิวเตอร์ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนฯ เพื่อการจัดทำสื่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน โดยทั้งนี้ได้ประสานงานทีมวิทยากรมายังศูนย์บริการการมีส่วนร่วมชุมชนท้องถิ่นลุ่มม้ำปากพนัง สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยหลักสูตรการฝึกอบรมเน้นสาระความรู้ การใช้เทคโนโลยีด้าน ICT กับการเขียนบทสารคดี

โปรแกรมวันแรก วิทยากรได้แนะนะและให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของการเขียนบทสารคดี ซึ่งผู้ที่จะเขียนบทได้ดีต้องเป็นที่รอบรู้ในเรื่องนั้น ๆ ตลอดจนเข้าใจเกี่ยวกับระบบและขบวนในการผลิตสื่อ เพราะการเขียนบทเป็นเรื่องของการจินตนาการออกเป็นภาพที่มีการเคลื่อนไหว ที่ผสมผสานกับเสียงเพื่อให้ผู้ดูเกิดความรู้ และเข้าใจกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และรูปแบบในการนำเสนอนั้น ควรต้องคำนึงถึงความหลากหลายของบทสารคดี ควรหาเพลงที่เข้ากับเรื่องหรือบรรยากาศที่นำเสนอ และใช้เสียงต่างๆสอดแทรกไปในรายการบ้าง เช่น เสียงสัมภาษณ์ บรรยากาศในเหตุการณ์จริง เป็นต้น นอกจากนี้อาจจะมีการพูดคุยกับผู้รู้เรื่องดี หรืออภิปรายในกลุ่มที่เกี่ยวข้องก็ได้ ไม่ควรมีเฉพาะบทที่แห้งแล้วเกินไปโดยขาดการใช้กลวิธีที่นำเสนอแบบอื่นเพิ่มเติม ความยาวของรายการสารคดีนั้น จะใช้เวลาประมาณ 15, 20 หรือ 30 นาที เป็นอย่างมาก ที่นิยมกันคือ 15-20 นาที โดยตลอดเวลาของการให้ความรู้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และร่วมระดมความคิดเห็น ตอบข้อซักถามของวิทยากรตลอดเวลาจนสามารถได้ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเขียนบทสารคดี คือ

1. เริ่มต้นจากการวางแผนการผลิต นับเป็นงานสำคัญอันดับแรกเพราะเป็นการทำให้ทราบจุดมุ่งหมายของการผลิตสื่อที่ชัดเจนขึ้น

2. การค้นคว้าและการรวบรวมข้อมูล

3. การเขียนโครงเรื่อง เป็นแนวคิดคร่าว ๆ ตั้งแต่บทนำ แนวทางการดำเนินเรื่อง และบทสรุป

4. การเขียนบทสำหรับการถ่ายทำ เป็นการกำหนดภาพ สถานที่ ตัวแสดง มุมกล้อง และความต่อเนื่องต่าง ๆ ของการถ่ายทำที่ชัดเจนโดยการทำเป็น Story Board เพื่อความเด่นชัดมากขึ้น

5. ท้ายสุดคือการตรวจทานและการแก้ไขบท

โปรแกรมวันที่ 2 วิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตัดต่อ VDO โดยใช้โปรแกรม Ulead VideoStudio 10 เป็นโปรแกรมที่ง่ายไม่ซับซ้อนมากสามารถทำให้ผู้ร่วมอบรมเพลิดเพลินและเข้าใจได้ในเวลาที่รวดเร็ว

หัวหน้าศูนย์บริการการมีส่วนร่วมชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำปากพนัง : ให้ความรู้วิธีการจัดทำสารคดี และเทคนิคการเขียนบทสารคดี

 

 หัวหน้าศูนย์บริการการมีส่วนร่วมชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำปากพนัง : ให้ความรู้วิธีการจัดทำสารคดี และเทคนิคการเขียนบทสารคดี(ต่อ)

 

 ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนในการเขียนบทสารคดี

อาจารย์วิชิต สุขทร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช : แนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตสื่อสารคดี

 

อาจารย์วิชิต สุขทร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช : แนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตสื่อสารคดี (ต่อ)

ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Kon1Kon (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
21 กุมภาพันธ์ 2551 00:24
#21389
งานน่าสนุกอีกแล้วค่ะ..

อาจารย์  Kon1Konครับงานบริการวิชาการมีตลอดในพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถชุมชนและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ แต่บางครั้งไม่มีภาพประกอบเลยเขียนเฉพาะเท่าที่มีภาพครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.215.231
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ