นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 4 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คุณภาพการบริการ 1083 1
ส่งใจถึงลูกค้า (ต่อ) 1372 0
ส่งใจถึงคุณลูกค้า 1460 3
เมื่อลูกค้ามาเยือน 1519 4