นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(6) การบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย (6)

คิดว่าคงมีประชาคมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่วนหนึ่งยังไม่ทราบว่าวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้มีการปรับเปลี่ยนจัดโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ มีการจัดกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอนให้อยู่ให้ถูกที่ถูกทาง โดยมีการเปลี่ยนชื่อคณะใหม่ให้สอดคล้องกับศาสตร์ เปลี่ยนชื... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย แดง   สร้าง: 28 สิงหาคม 2551 09:11 แก้ไข: 28 สิงหาคม 2551 09:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย (5)

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยอีกเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย.....ต้องเรียนว่า..เดิมการบริหารอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวกับ การขอเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง (ปรับวุฒิ เพิ่มวุฒิ ปรับปลี่ยนสาขา... มีต่อ »
โดย แดง   สร้าง: 15 พฤษภาคม 2551 08:21 แก้ไข: 15 พฤษภาคม 2551 08:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) การบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย (4)

ในแต่ละปีงบประมาณมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้หน่วยงานจัดทำคำขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ ปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จะแจ้งให้ดำเนินการประมาณเดือนมิถุนายน เพื่อให้หน่วยงานบุคคลได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีงบประมาณ และครั้งที่ 2 ประมาณเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้หน่วยง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย แดง   สร้าง: 14 พฤษภาคม 2551 16:31 แก้ไข: 17 ตุลาคม 2551 13:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(13) การบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย (2)

เนื่องจากกองแผนงานเป็นหน่วยงานที่ต้องหางบประมาณมาใช้สำหรับจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เจอหน้าน้องๆ ที่เป็นพนักงานฯ ก็มักจะถามว่า..เงินเพิ่มค่าจ้าง 4% พวกหนูจะได้รับเมื่อไหร่ค่ะ....หรือแม้นแต่พนักงานฯ ที่ปฏิบัติงานในกองแผนงานเองก็สงสัย..แต่ก็สงสัยแบบเข้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย แดง   สร้าง: 04 มกราคม 2551 09:02 แก้ไข: 04 มกราคม 2551 09:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย (1)

ทิ้งช่วงของการเขียนไปนานมาก..หลังจากขอกำลังใจจากพวกเราชาว ม.อ.ส่งใจเชียร์และแสดงความยินดีกับ..จ้าวโต...ทิ้งช่วงไป..ไปทำอะไรก็ไม่รู้..??? ถึงแม้นจะทิ้งช่วงการเขียนไป..แต่ผมก็ไม่ได้ทิ้งช่วงของการอ่านนะครับเที่ยวนี้กลับมาเขียน..ก็จะพยายามเอาความรู้ที... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย แดง   สร้าง: 25 ธันวาคม 2550 09:16 แก้ไข: 17 ตุลาคม 2551 13:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]