นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2035
ความเห็น: 2

การบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย (5)

การมอบอำนาจการบริหารอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยให้กับอธิการบดี

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยอีกเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย..
...ต้องเรียนว่า..เดิมการบริหารอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวกับ การขอเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง (ปรับวุฒิ เพิ่มวุฒิ ปรับปลี่ยนสาขาวิชา) การเปลี่ยนตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยระหว่างหน่วยงาน หรือการปรับเปลี่ยนอัตราค่าจ้าง อำนาจการอนุมัติจะอยู่ที่ ค.บ.ม. ซึ่งที่ผ่านมาการบริหารอัตราจะขาดความคล่องตัวพอสมควร..

...ปัจจุบัน..ค.บ.ม. ได้มอบอำนาจนี้ให้กับอธิการบดีแล้ว..จึงคิดว่าจะทำให้การบริหารอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
มีความคล่องตัวพอสมควร  ส่วนที่เห็นว่า ยังล่าช้าอยู่บ้างก็คงเป็นเรื่องการเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง ซึ่งยังไงก็จะต้องเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตรากำลังฯ พิจารณา ก่อนเสนออธิการบดี แต่ทางผมก็จะพิจารณาเป็นรายๆ เช่นกัน ถ้ากรณีไหนเร่งด่วนมากและเห็นว่าเป็นไปตามนโยบาย ก็จะเสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณี เช่น นักเรียนทุนมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน หรือมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มาบรรจุเข้าปฏิบัติงาน

สร้าง: 15 พฤษภาคม 2551 08:21 แก้ไข: 15 พฤษภาคม 2551 08:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

พี่แดงตามมาดูเร็วๆค่ะ

ขณะนี้ หลักสูตร ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนักศึกษารวมประมาณ 260 คน มีอาจารย์ 4 คน ซึ่งต้องรับผิดชอบวิชาเทอมละประมาณ 14 วิชา-18 section ดูแล้วภาระงานอาจารย์สูงมาก (โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสาขาอื่นที่มีนักศึกษาน้อย) อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ก็สูงมาก เมื่อขอจ้างอาจารย์เพิ่ม ก็ไม่ได้รับการสนับสนุน

ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะ "พิจารณาว่าเป็นไปตามนโยบายหรือไม่" ใช่หรือไม่ เราจะยอมให้คุณภาพการศึกษาเป็นไปตามนโยบายที่ไม่สมดุลย์เช่นนี้หรือครับ (ที่ว่าไม่สมดุลก็คือ นโยบายให้รับ น.ศ. มาก แต่ไม่ให้รับ อ. เพิ่ม โดยมีอีกนโยบายหนึ่งซ้อนอยู่)

ขอคำแนะนำด้วยครับ กำลังจะเปิดเทอมแล้ว

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.250.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ