นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

อ่าน: 2103
ความเห็น: 2

ไม่อยากจะเอ่ย...สวัสดีครึ่งแรกของเดือนมิถุนายน

ทำดีทุกวันและให้ความสำคัญต่อโลก

ไม่อยากจะเอ่ย...สวัสดีครึ่งแรกของเดือนมิถุนายน  ที่สำคัญวันนี้วันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันสำคัญระดับโลก ...ใช้แล้วคร้าบเป็น"วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)"
ตั้งใจจามาเขียนเรื่องนี้ก็พอดีมีคนใจตรงกะเราตั้งหลายคน..อิอิอ ทั้ง
คุณหนูณิชน์ และคุณพี่จุรีพรรณ และคิดว่าคงมีอีกหลายๆๆคนที่คิดเช่นเดียวกัน
ยังไงก็ช่วยๆๆกันคร้าบ...พี่น้อง.....เรามาดูกันดีกว่าว่า..ครึ่งแรกของเดือนมิถุนายนนี้...จามีความสำคัญและน่าสนใจอย่างไรบ้าง
แต่ที่แน่ๆๆ...วันพุ่งนี้วันที่ 6 มิถุนายน...วันคล้ายวันเกิดพี่สาวคนสำคัญของน้อง..พี่สาวที่แสนใจดีและน่ารักที่ซู้ดดด...พี่ mandala..ไม่อยากจาสารภาพ  "รักจัง"อิอิ..ยังไงก็ขอ " Happy Birthday" ล่วงหน้าคร้าบป๋มจากใจน้องคร้าบบ.............วันสำคัญที่เหลือเป็นอย่างไรจัดไป

๑ มิถุนายน๒๓๐๑
           เจ้าฟ้าอุทุมพร (กรมขุนพรพินิต)  กษัตริย์อยุธยาองค์ที่ ๓๒ เสวยราชย์ได้๒ เดือนเศษ  ได้ถวายราชสมบัติให้กับเจ้าฟ้าเอกทัศน์ (กรมขุนอนุรักขมนตรี) พระเชษฐา ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยา  เป็นเวลา ๙ ปี  ทั้งสองพระองค์เป็นโอรสพระเจ้าบรมโกศ กษัตริย์อยุธยาองค์ที่ ๓๑ ก่อนเสด็จสวรรคตได้ทรงตั้งเจ้าฟ้าอุทุมพรเป็น รัชทายาท ไม่ตั้งเจ้าฟ้าเอกทัศน์ผู้พี่  ซึ่งทรงเห็นว่าโฉดเขลา  จะรักษาบ้านเมืองไว้ไม่ได้
๑ มิถุนายน๒๔๕๑
           ประกาศใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ.๑๒๗  และ กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.๑๒๗ นับเป็นประมวลกฎหมาย (CODE) ฉบับแรกของไทย
๑ มิถุนายน๒๔๖๘
           วันทำพิธีเปิด โรงเรียนนายเรือ ปัจจุบันคือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
๑ มิถุนายน๒๔๘๑
           วันจัดตั้งหน่วยบินทหารเรือขึ้นเป็นครั้งแรก เรียกว่าหน่วยบินทะเล ขึ้นตรงกับกองเรือรบ
๑ มิถุนายน๒๕๑๖
           ไทนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับโรมาเนีย
๒ มิถุนายน๒๓๕๘
           วางหลักเมือง  เมืองนครเขื่อนขันธ์  พระประแดง ขณะนั้นมีมอญ ๔๐,๐๐๐อยู่ที่เมืองปทุมธานี และให้มอญ ๓๐๐ คน มาอยุ่ที่นครเขื่อนขันธ์
๒ มิถุนายน๒๔๔๕
           ประกาศห้ามจับปลาในฤดูวางไข่ในที่น้ำนิ่ง ระหว่าง ๑ กรกฎาคม ถึง ๑๕ กันยายน(เฉพาะในมณฑลกรุงเก่า)
๒ มิถุนายน๒๕๒๔
           กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือประกาศเปลี่ยนแปลงเวลามาตรฐานซึ่งใช้อยู่ปัจจุบันให้ใกล้เคียงกับเวลาจริงตามธรรมชาติ(เวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏเคลื่อนไปจริง)
๓ มิถุนายน๒๓๙๔
           แก้พระนามพระพุทธรูป  ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามคือ "พระพุทธเลิศหล้าสุราลัย" เป็น "พระพุทธเลิศหล้านภาลัย"
๓ มิถุนายน๒๔๑๐
           พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการประกาศตั้ง  เซอร์ยอน เบาริง  เป็นราชทูตวิสามัญ และอัคราชทูตผู้มีอำนาจเต็มฝ่ายไทยประจำยุโรป และได้ตั้งให้เป็น พระยาสยามานุกูลกิจ สยามมิตรมหายศ เมื่อ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๑๐
๓ มิถุนายน๒๔๕๘
           ตั้งยศนายพลเสือป่าเป็นครั้งแรก พระราชทานแก่ พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (นพไกรฤกษ์)
๓ มิถุนายน๒๔๘๔
           ถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประเทศอังกฤษ
๔ มิถุนายน๒๔๓๕
           คณะรัฐมนตรีมีมติให้ กองทัพเรือสนับสนุนกรมป่าไม้ เพื่อจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลด้านป่าชายเลน และป้องกันควบคุมการบุกรุกทำลายป่าชายเลน ตลอดแนวน่านน้ำไทย
๕ มิถุนายน๒๔๖๑
           พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ฉบับแรกของไทย
๕ มิถุนายน๒๔๘๑
           เรือดำน้ำของไทย ๔ ลำ  ออกเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นมาถึงไทย
๖ มิถุนายน๒๔๕๘
           แก้ระเบียบสวดมนต์ไหว้พระสำหรับทหาร  ให้มีบทปลุกใจ  "ชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้..."และมีการแก้เพลงชาติเสียใหม่
๗ มิถุนายน๒๔๓๐
           ชาวเมืองไลเจาและพวกฮ่อจากแคว้นสิบสองจุไท  ได้ยกทัพเมืองหลวงพระบาง ภายหลังที่กองทัพเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ยกทัพกลับออกจากเมืองหลวงพระบางเมื่อ ๒๗ เมษายน ๒๔๓๐
๗ มิถุนายน๒๔๔๗
           ตราข้อบังคับอัตราเบี้ยกันดารทหารบก ร.ศ.๑๒๓
๘ มิถุนายน๒๔๕๗
           เปลี่ยนชื่อเมืองนครเขื่อนขันธ์เป็น พระประแดง
๙ มิถุนายน๒๓๘๒
           ให้เมืองพังงาเป็นเมืองใหญ่  เอาเมืองถลาง  เมืองตะกั่วทุ่ง เมืองตะกั่วป่า  มาขึ้นกับเมืองพังงา
๙ มิถุนายน๒๔๓๕
           เรือกลไฟเริ่มเดินในลำแม่น้ำมูลระหว่างเมืองอุบลท่าช้าง เป็นเที่ยวแรก
๙ มิถุนายน๒๔๕๓
          ตั้งเมืองเชียงรายเป็นเมืองจัตวา
๙ มิถุนายน๒๔๘๙
           พระบาทสมเด็จพระอนันทมหิดล  เสด็จสวรรคต
๙ มิถุนายน๒๔๘๙
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ขึ้นครองราชย์
๙ มิถุนายน๒๕๑๔
           ตั้งกองพลที่ ๙ ที่จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยกรมทหารราบที่ ๙ และ ๑๙ กองพลที่ ๙  เคยตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา แล้วยุบเลิกไปเมื่อ ๓๐พฤษภาคม ๒๔๗๑
๑๐ มิถุนายน๒๔๐๐
           พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นถึงประธานาธิบดีอเมริกามีใจความว่าขอเจริญทางพระราชไมตรีมายัง แฝรงกลินเปียศปริศเดน  ผู้บังการแผ่นดินยุไนติศเตศอเมริกาและเรื่องการขอแก้สัญญาเก่าในทางไมตรี และการค้าขายในแผ่นดินสยาม ที่ได้เคยทำกันมาตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
๑๐ มิถุนายน๑๔๐๐
           มีการฉายภาพยนตร์ครั้งแรกในไทยที่โรงละคร หม่อมเจ้าอลังการ์
๑๐ มิถุนายน๒๔๒๕
           บริษัท เดอลอง ของฝรั่งเศส ขอขุดคอคอดกระ แบบเดียวกับการขุคคลองสุเอช แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบ่ายเบี่ยง เพราะต้องพิจารณาประโชยน์ของฝ่ายไทยก่อน เพราะถ้าผิดพลาดจะเสียความสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับอังกฤษ
๑๐ มิถุนายน๒๔๓๙
           การไฟฟ้านครหลวง  เปิดบริการแก่ประชาชนในพระนคร
๑๐ มิถุนายน๒๔๘๐
           ตรา พ.ร.ก. ประกาศแนวถนน ๔๑ สาย
๑๐ มิถุนายน๒๔๘๖
           ตั้งมณฑลทหารเรือที่ ๒ ที่สัตหีบ  แล้วยุบลงเหลือเป็นสถานีทหารเรือสัตหีบเมื่อ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๙๔
๑๑ มิถุนายน๒๔๒๑
           พระศรีวิชัย (ครูบาศรีวิไชย)  พระภิกษุผู้มีชื่อเสียงแห่งลานนาไทย เกิดที่บ้านปาง  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  เป็นพระภิกษุนักบุญผู้สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ  เมืองเชียงใหม่  โดยแรงศรัทธา ใช้เวลาเพียง๕ เดือน  พระศรีวิไชย มรณภาพ เมื่อ ๒๒ มีนาคม ๒๔๘๑
๑๑ มิถุนายน๒๔๔๓
           สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือจากอังกฤษเป็นพระองค์แรก เสด็จกลับถึงกรุงเทพ ฯ  แล้วทรงโปรดเกล้า ฯ  พระราชทานยศเป็นนายเรือโท พระองค์ได้ทรงบากบั่นก่อสร้างกองทัพเรือไทยให้แข็งแกร่งขึ้น ทรงพระวิริยะอุตสาหะอย่างแรงกล้า ที่จะให้คนไทยมีความสามารถในกิจการทหารเรือ จนได้รับการขนานนามจากกองทัพเรือเมื่อ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ว่า พระบิดาของกองทัพเรือไทย
๑๒ มิถุนายน๒๔๓๗
           กองทัพเมืองเชียงใหม่ของพระเจ้ากาวิละ  ยึดเมืองเชียงแสนได้ในวันนี้ เมืองเชียงแสนอยู่ในท้องที่จังหวัดเชียงราย  ริมแม่น้ำโขง ขณะนั้นยังอยู่ในอิทธิพลพม่า
๑๒ มิถุนายน๒๔๖๙
           ให้รวมโรงเรียนมหาดเล็กหลวงที่กรุงเทพ ฯ (ถนนซังฮี้) กับโรงเรียนราชวิทยาลัยที่บางขวาง เป็นโรงเรียนเดียวกันเรียกว่า โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และให้ยุบโรงเรียนมหาดเล็กหลวงที่เชียงใหม่ด้วย"โรงเรียนมหาดเล็ก" ต่อมาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "โรงเรียนมหาดเล็กหลวง"คือ วชิราวุธวิทยาลัย
๑๒ มิถุนายน๒๔๘๓
           รัฐบาลไทยได้ลงนามในกติกาสัญญา  ไม่รุกรานกันกับอังกฤษและฝรั่งเศส ในห้วงระยะเวลาที่เกิดสงครามโลก ครั้งที่ ๒
๑๒ มิถุนายน๒๔๘๓
           รัฐบาลไทยได้ลงนามในสนธิสัญญา  ว่าด้วยการจำเริญสัมพันธไมตรี  และเคารพต่อบูรณภาพแห่งกันระหว่างไทย กับญี่ปุ่น  ก่อนเกิดสงครามมหาเอเซียบูรพา
๑๒ มิถุนายน๒๕๑๕
           กองทหารไทยรุ่นสุดท้ายที่ร่วมรบในสงครามเกาหลี  เดินทางออกจากประเทศเกาหลีกองทหารไทยรุ่นแรกเดินทางไปถึงประเทศเกาหลี เมื่อ ๗ พฤษจิกายน ๒๔๙๓
๑๓ มิถุนายน๒๓๒๕
           พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ทรงกระทำพิธีปราบดาภิเษก เป็นกษัตริย์พระบรมราชจักรีวงศ์  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
๑๔ มิถุนายน๒๓๑๐
           พระเจ้ากรุงธนบุรี เข้ายึดเมืองจันทบุรี
๑๔ มิถุนายน๒๔๕๖
           ตั้งบริษัทปูนซิเมนต์ไทยทุน ๑ ล้านบาท
๑๕ มิถุนายน๒๔๐๑
           หมอบลัดเล  ซื้อลิขสิทธิ์หนังสือนิราศลอนดอนของหม่อมราโชทัย  เป็นการซื้อลิขสิทธิ์ครั้งแรกในเมืองไทย
๑๕ มิถุนายน๒๕๐๕
           ศาลโลก (WORLD  COURT JUSTICE) ที่กรุงเฮก พิจารณาคดีเขาพระวิหาร ระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยตัดสินให้เขาพระวิหารเป็นของกัมพูชา ด้วยคะแนน ๙ ต่อ ๓  เหตุที่ไทยแพ้คือ กฎหมายปิดปาก (การยอมรับในสมัยนั้น) ที่ทางกัมพูชานำมาอ้าง

 

ที่มา : http://www.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/misc/past_jun.htm

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 05 มิถุนายน 2551 21:28 แก้ไข: 05 มิถุนายน 2551 21:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ขอให้มีความสุขสมหวังในทุกสิ่งคร้าบพี่อา... Happy Birthday คร้าบบป๋ม

วันที่ 6 เดือน 6  วันดีจริงๆ ทั้งแก้ระเบียบสวดมนต์ ทั้งยังแก้เพลงชาติอีกด้วย

ครบองค์สาม  "รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
โชคดีจังที่เกิดวันนี้ รักเธอประเทศไทย 

ขอบคุณน้องหนอ (kind) สำหรับคำอวยพรจ้า ... lucky lucky

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.250.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ