นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนข้างหลัง
Ico64
นางสาว ดวงพร วงษ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 3 · Followed: 3

(7) องค์กรเรียนรู้และการบริหารความรู้:นบ.ม.อ.2สัปดาห์ที่ 6

ในสัปดาห์นี้เรายังคงเรียน ในกลุ่มวิชาที่ 4 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)รวม 21 ชั่วโมง ประกอบด้วย ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ที่เนียนในงานประจำ การออกแบบระบบการจัดการความรู้ในหน่วยงาน การสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย คนข้างหลัง   สร้าง: 07 กันยายน 2552 19:43 แก้ไข: 11 กันยายน 2552 19:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) การจัดการความรู้ในองค์กร

การจัดการความรู้ในองค์กร :AAR นบ.ม.อ. 2 สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 31 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2552 ในสัปดาห์นี้เราเรียน กลุ่มวิชาที่ 4 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)รวม 21 ชั่วโมง ประกอบด้วย ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ที่เนียนในง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย คนข้างหลัง   สร้าง: 01 กันยายน 2552 14:05 แก้ไข: 07 กันยายน 2552 16:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) Road Map บริหารบุคคล : นบ.ม.อ. 2 สัปดาห์ที่ 4

“Road Map บริหารบุคคล”AAR นบ.ม.อ. 2 สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 26-27 มิถุนายน 2552 ในสัปดาห์นี้เรายังคงเรียนในกลุ่มวิชาที่ 3การบริหาร (Managing organization) รวม 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย PSU FORESIGHT การบริหารงานวิชาการ การบริหารคุณภาพและการประ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย คนข้างหลัง   สร้าง: 01 กันยายน 2552 12:57 แก้ไข: 01 กันยายน 2552 13:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) การจัดการเชิงกลยุทธ์

ยุทธวิธี เปลี่ยน..... !!!!!!!. เพื่อชีวิตและสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่า+++++ค้นพบตัวเองแล้วให้อยู่ในที่ ที่มีโอกาสแล้วชีวิตจะเปลี่ยนAAR นบ.ม.อ. 2สัปดาห์ที่ 4วันที่ 26-27 มิถุนายน 2552 ในสัปดาห์นี้เรายังคงเรียนในกลุ่มวิชาที่ 3การบริหาร (Managing organizati... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย คนข้างหลัง   สร้าง: 02 กรกฎาคม 2552 00:12 แก้ไข: 02 กรกฎาคม 2552 00:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(16) PSU 2565 คุณภาพ คุณค่า มวลมนุษย์

PSU 2565 บูรณาการ 2 โลก เพื่อ คุณภาพ คุณค่า มวลมนุษย์ ก้าวสู่ Top 3 Time ranking < 300 และ เมื่อกล่าวถึง ความเป็นมหาวิทยาลัย ต้อง สงขลานครินทร์เล่าเรื่องเรียนรู้ นบ.ม.อ.2 สัปดาห์ที่ 4 PSU FORESIGHTคุณภาพ คุณค่า มวลมนุษย์สัปดาห์ที่ 4วันที่ 26-2... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย คนข้างหลัง   สร้าง: 30 มิถุนายน 2552 00:58 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2552 01:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(10) บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องให้อภัย

วาทะ กระแทกใจ...อย่างแรง! จริยธรรมนักบริหาร “บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องให้อภัย” “คบหาคนที่คิดบวกเป็นมิตร ชีวิตจะได้สดใส เป็นสุข” " งานที่เรายืนหยัดทำจะง่ายลง มิใช่เพราะลักษณะงานเปลี่ยนไป แต่เป็นเพราะความสามารถของเรา เพ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย คนข้างหลัง   สร้าง: 19 มิถุนายน 2552 18:55 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2552 15:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(13) จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร:นบ.ม.อ.2 สัปดาห์ที่3

.เล่าเรื่องเรียนรู้ นบ.ม.อ.2 สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2552กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหาร (Managing organization) รวม 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย PSU FORESIGHT การบริหารงานวิชาการ การบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา จริยธรรมสำหรับผู... มีต่อ »
โดย คนข้างหลัง   สร้าง: 16 มิถุนายน 2552 20:17 แก้ไข: 03 สิงหาคม 2552 21:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) AARนบ.ม.อ.2 สัปดาห์ที่2การบริหารตนเองและการจัดการคุณภาพชีวิต

เล่าเรื่องเรียนรู้ หลักสูตร นบ.ม.อ.2สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 1- 2 พฤษภาคม 2552 กลุ่มวิชาที่ 2 การบริหารตนเอง(Managing yourself) รวม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย การจัดการคุณภาพชีวิต หลักการเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ สิ่งที่เรียนรู้จากกลุ่มวิชาที่ 2 วัน... มีต่อ »
โดย คนข้างหลัง   สร้าง: 16 มิถุนายน 2552 20:06 แก้ไข: 17 มิถุนายน 2552 17:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) นพลักษณ์:นบ.ม.อ.2 สัปดาห์ที่1

หลังจากได้รับการบ้านจากครูใหญ่ (ตัวจริง) คุณหมอวรัญ ให้ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้จาการอบรม นบ.ม.อ.2 ผ่านการเขียนblog โดยมีผู้จัดการหลักสูตร คุณพี่เมตตาเป็นผู้ส่งผ่านสารจากผู้อำนวยการหลักสูตรมายังนักเรียนทุกคน เมื่อผอ.สั่งมี ฤ ที่นักเรียนชั้นดีอย่างเร... มีต่อ »
โดย คนข้างหลัง   สร้าง: 16 มิถุนายน 2552 19:49 แก้ไข: 03 สิงหาคม 2552 11:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]