นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนข้างหลัง
Ico64
นางสาว ดวงพร วงษ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 3

(7) องค์กรเรียนรู้และการบริหารความรู้:นบ.ม.อ.2สัปดาห์ที่ 6

ในสัปดาห์นี้เรายังคงเรียน ในกลุ่มวิชาที่ 4 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)รวม 21 ชั่วโมง ประกอบด้วย ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ที่เนียนในงานประจำ การออกแบบระบบการจัดการความรู้ในหน่วยงาน การสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเร... more »
By คนข้างหลัง   created: 07 September 2009 19:43 Modified: 11 September 2009 19:22 [ Report Abuse ]

(3) การจัดการความรู้ในองค์กร

การจัดการความรู้ในองค์กร :AAR นบ.ม.อ. 2 สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 31 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2552 ในสัปดาห์นี้เราเรียน กลุ่มวิชาที่ 4 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)รวม 21 ชั่วโมง ประกอบด้วย ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ที่เนียนในง... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By คนข้างหลัง   created: 01 September 2009 14:05 Modified: 07 September 2009 16:52 [ Report Abuse ]

(1) Road Map บริหารบุคคล : นบ.ม.อ. 2 สัปดาห์ที่ 4

“Road Map บริหารบุคคล”AAR นบ.ม.อ. 2 สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 26-27 มิถุนายน 2552 ในสัปดาห์นี้เรายังคงเรียนในกลุ่มวิชาที่ 3การบริหาร (Managing organization) รวม 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย PSU FORESIGHT การบริหารงานวิชาการ การบริหารคุณภาพและการประ... more »
By คนข้างหลัง   created: 01 September 2009 12:57 Modified: 01 September 2009 13:04 [ Report Abuse ]

(4) การจัดการเชิงกลยุทธ์

ยุทธวิธี เปลี่ยน..... !!!!!!!. เพื่อชีวิตและสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่า+++++ค้นพบตัวเองแล้วให้อยู่ในที่ ที่มีโอกาสแล้วชีวิตจะเปลี่ยนAAR นบ.ม.อ. 2สัปดาห์ที่ 4วันที่ 26-27 มิถุนายน 2552 ในสัปดาห์นี้เรายังคงเรียนในกลุ่มวิชาที่ 3การบริหาร (Managing organizati... more »
By คนข้างหลัง   created: 02 July 2009 00:12 Modified: 02 July 2009 00:37 [ Report Abuse ]

(16) PSU 2565 คุณภาพ คุณค่า มวลมนุษย์

PSU 2565 บูรณาการ 2 โลก เพื่อ คุณภาพ คุณค่า มวลมนุษย์ ก้าวสู่ Top 3 Time ranking < 300 และ เมื่อกล่าวถึง ความเป็นมหาวิทยาลัย ต้อง สงขลานครินทร์เล่าเรื่องเรียนรู้ นบ.ม.อ.2 สัปดาห์ที่ 4 PSU FORESIGHTคุณภาพ คุณค่า มวลมนุษย์สัปดาห์ที่ 4วันที่ 26-2... more »
By คนข้างหลัง   created: 30 June 2009 00:58 Modified: 30 June 2009 01:27 [ Report Abuse ]

(10) บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องให้อภัย

วาทะ กระแทกใจ...อย่างแรง! จริยธรรมนักบริหาร “บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องให้อภัย” “คบหาคนที่คิดบวกเป็นมิตร ชีวิตจะได้สดใส เป็นสุข” " งานที่เรายืนหยัดทำจะง่ายลง มิใช่เพราะลักษณะงานเปลี่ยนไป แต่เป็นเพราะความสามารถของเรา เพ... more »
By คนข้างหลัง   created: 19 June 2009 18:55 Modified: 21 June 2009 15:34 [ Report Abuse ]

(13) จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร:นบ.ม.อ.2 สัปดาห์ที่3

.เล่าเรื่องเรียนรู้ นบ.ม.อ.2 สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2552กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหาร (Managing organization) รวม 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย PSU FORESIGHT การบริหารงานวิชาการ การบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา จริยธรรมสำหรับผู... more »
By คนข้างหลัง   created: 16 June 2009 20:17 Modified: 03 August 2009 21:24 [ Report Abuse ]

(6) AARนบ.ม.อ.2 สัปดาห์ที่2การบริหารตนเองและการจัดการคุณภาพชีวิต

เล่าเรื่องเรียนรู้ หลักสูตร นบ.ม.อ.2สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 1- 2 พฤษภาคม 2552 กลุ่มวิชาที่ 2 การบริหารตนเอง(Managing yourself) รวม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย การจัดการคุณภาพชีวิต หลักการเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ สิ่งที่เรียนรู้จากกลุ่มวิชาที่ 2 วัน... more »
By คนข้างหลัง   created: 16 June 2009 20:06 Modified: 17 June 2009 17:20 [ Report Abuse ]

(4) นพลักษณ์:นบ.ม.อ.2 สัปดาห์ที่1

หลังจากได้รับการบ้านจากครูใหญ่ (ตัวจริง) คุณหมอวรัญ ให้ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้จาการอบรม นบ.ม.อ.2 ผ่านการเขียนblog โดยมีผู้จัดการหลักสูตร คุณพี่เมตตาเป็นผู้ส่งผ่านสารจากผู้อำนวยการหลักสูตรมายังนักเรียนทุกคน เมื่อผอ.สั่งมี ฤ ที่นักเรียนชั้นดีอย่างเร... more »
By คนข้างหลัง   created: 16 June 2009 19:49 Modified: 03 August 2009 11:05 [ Report Abuse ]