นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนข้างหลัง
Ico64
นางสาว ดวงพร วงษ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 2100
ความเห็น: 9

บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องให้อภัย

ธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรม

วาทะ กระแทกใจ...อย่างแรง! จริยธรรมนักบริหาร 

           

  บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องให้อภัย

     คบหาคนที่คิดบวกเป็นมิตร ชีวิตจะได้สดใส เป็นสุข

     " งานที่เรายืนหยัดทำจะง่ายลง มิใช่เพราะลักษณะงานเปลี่ยนไป แต่เป็นเพราะความสามารถของเรา เพิ่มขึ้น เพราะทำจึงสำเร็จ"

3วาทะ กรแทกใจสุดๆ หลังจากสมาชิก นบ.ม.อ.2 ทยอยส่งการบ้านคุณครู ในฐานะที่เราส่งคนเกือบสุดท้าย ที่คอยตะเวนอ่านของชาวบ้าน

(กะจะลอก ...ซะหน่อย)  ก็พบว่า เพื่อน พี่น้อง นบ.ม.อ.2 แต่ละคน มีประโยคเด็ดโดนใจ  และแสนจะประทับใจต่างกันออกไป บ้างก็ได้แนวคิดต่อยอด บ้างก็โค็ดคำของวิทยากรมาไว้ในบันทึก

       ดังนั้นเพื่อให้ วาทะเด็ด กระแทกใจ ชาวนบ.ม.อ. 2 ทีได้เรียนรู้จากท่านวิทยากร  ไม่ว่าจะเป็น  ท่านอ.จรัล คุณเนตร และอ.ชาคริต ที่มาบรรยายเรืองจริยธรรมนักบริหาร  และการสร้างเครือข่าย อยู่เป็นที่เป็นทางไม่กระจัดกระจายตามบันทึกต่างๆ เลยขออนุญาต รวบรวม วาทะ กระแทกใจ.....ไว้ในบันทึกฉบับนี้ ไว้เตือนใจเราๆ ท่านๆในฐานะผู้บริหาร หรือท่านที่กำลังอยู่ระหว่างเข้าสู่ตำแหน่ง ส่วนใคร ชอบวาทะ ใด ก็ตามไปอ่านรายละเอียดกันได้คะ......ให้ลิงค์ไว้ด้วยแล้วจ๊ะ 

1.       บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องให้อภัย

     คบหาคนที่คิดบวกเป็นมิตร ชีวิตจะได้สดใส เป็นสุข

     " งานที่เรายืนหยัดทำจะง่ายลง มิใช่เพราะลักษณะงานเปลี่ยนไป แต่เป็นเพราะความสามารถของเรา เพิ่มขึ้น เพราะทำจึงสำเร็จ"

         http://share.psu.ac.th/blog/kanchanaluk/12866

2.       ผู้บริหารต้องทำงานเพื่อประโยชน์แห่งมหาชน       http://share.psu.ac.th/blog/psuadmin/12595

3.    คนที่อาสาจะเป็นนักบริหารนั้น เปรียบเสมือนคนเอากงจักรมาเป็นมงกุฏประดับบนหัว เพราะฉะนั้น คำว่า "อย่าเห็นกงจักร เป็นดอกบัว" จึงนำมาใช้ได้เลยครองตน ดำรงตนเยี่ยงปูชนียบุคคลให้ปรากฏแก่ผู้คน ใหประชาชนชื่นใจ

http://share.psu.ac.th/blog/thaimung4/12561 

4.       ผู้บริหารไม่ใช่เป็นกันได้ทุกคนผู้บริหาร ถือเป็นสัญลักษณ์ ขององค์กร เป็นผู้ปกครองงานปกครองคือ งานพิเศษ ของคนพิเศษ หรือเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์พิเศษพิเศษอย่างไรนะหรือ ...

" ผู้บริหารจะโง่ก็ไม่ได้  -- ฉลาดแต่เลวก็ไม่ได้ -- ไม่โง่ไม่โกง แต่ขี้ขลาดก็ไม่ได้ -- ไม่โง่ไม่โกงไม่กลัว แต่บ้าบิ่นก็ไม่ได้ ..."

        http://share.psu.ac.th/blog/coming/12677?page=1 

5.       เมื่อเลือกที่จะทำ กรรมดี ก็ต้องถือศีล เมื่อมีศีล สมาธิ กับ ปัญญา ก็ตามมา ถ้าจะสร้างเองก็แต่ บารมีhttp://share.psu.ac.th/blog/somjai-psu/12585

 6        การเป็นผู้ให้ถ้าจะให้ใครให้เขาเต็มร้อย และเราจะภูมิใจตัวเองไม่ได้ หากหน่วยงานของเราไม่ประสบความสำเร็จ เราต้องทำงานเป็นทีมhttp://share.psu.ac.th/blog/saluckjai/12579 

7.       การที่จะดูแลคนได้  ต้องเริ่มที่ " ใจ" ทั้งของเรา และของเขา  ไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องเล็กๆ  ไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ   การเริ่มที่ "ใจ" ของเรา  นั่นคือการกำหนด มุมมอง  ท่าที และปฎิกิริยา ต่อปัญหา อย่างเหมาะสม http://share.psu.ac.th/blog/wanderer/12577 

8.       อย่าหลงใหล...คิดง่ายง่ายว่าใครใคร...ก็เป็นหัวหน้าบังคับบัญชา...บริหาร..ปกครองเป็นผู้นำ..พี่น้อง..หมู่คณะได้"

http://share.psu.ac.th/blog/psu-leader2/12568 

9. คุณธรรม จริยธรรม ต้องเริ่มที่ตนเองก่อน

   (โดนมากค่ะ)

http://share.psu.ac.th/blog/wanderer/12577

 10.ดุลยพินิจ อยู่ประชิดติดกับ อำเภอใจ หากใช้ดุลยพินิจพลาดไปเมื่อใดก็จะกลายเป็นเรื่องของอำเภอใจhttp://share.psu.ac.th/blog/wirapong123/12590 

11.  ผู้บริหารที่ดี พึงระวังหากใช้ "ดุลพินิจ" ในการตัดสินใจ เพราะ "ดุลพินิจ" มักอยู่ติดกับ "อำเภอใจ" หากพลาดเมื่อใด ก็เป็นอำเภอใจไปเมื่อนั้น เหมือน "เมตตา" อยู่ใกล้กับ "เสน่หา" หลงคิดว่า เมตตา แต่กลับพลาดท่า ถูกตัณหาพาไป 

         หากจะใช้ดุลยพินิจ ต้องคำนึงถึง "4 ไม่" นั่นคือ 1) ไม่ผิดศีลธรรม จรรยา 2) ไม่ผิดกฏหมายและกติกาของสังคม 3) ไม่กดขี่ ข่มเหง รังแกผู้อื่นให้ขื่นขม และ 4) ไม่วัตถุนิยม สะสมประโยชน์เป็น "โคตรโกง"

       ดุลพินิจที่ดี ต้องมีวิจารณญาณ เดินตามหลักทศพิธราชธรรม มีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถเป็นตัวนำ ทำเพื่อประโยชน์แห่งมหาชน ลดละ สละประโยชน์ตนเพื่อส่วนรวม

http://share.psu.ac.th/blog/busakorn-psu/12615

 13. "ข้อที่ยากที่สุดสำหรับสถานะนักบริหาร คือ   การเป็นผู้ทรงอำนาจ ผู้วินิจฉัย ตัดสินใจและใช้ดุลพินิจด้วยวิจารณญาณ" โดยมีประโยคเด็ด โดนใจ ที่ว่า ดุลพินิจและวิจารณญาณต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มึความเป็นธรรม อย่าหูเบาเป็นอันขาด อย่ารังเกียจคนที่คอยค้าน หรือคนที่คิดต่าง คอย วิพากษ์ วิจารณ์จับผิดหรือตำหนิ แต่ต้องเอามาคิดให้ละเอียด  สิ่งใดไม่จริงให้ศึกษา  ชี้แจง  สิ่งใดมีมูล มีเค้า รีบหาข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไข  http://share.psu.ac.th/blog/duang-psu-leader2/12833

ขอแถมอีกนิด เผื่อไว้สะกิดใจ ก่อนทำกรรมชั่ว

พระพุทธโอวาท 3       นักบริหารที่ทำงานได้ผลดี  เนื่องจากได้  ตั้งใจดี  และ  มือสะอาด  พระพุทธองค์ได้วางแนวไว้ 3 ประการ ดังนี้   

      1.  เว้นจากทุจริต  การประพฤติชั่ว  ทางกาย  วาจา ใจ  

       2.  ประกอบสุจริต  ประพฤติชอบ  ทางกาย  วาจา  ใจ 

    3.  ทำใจของตนให้บริสุทธิ์สะอาด  ไม่โลภ  ไม่โกรธ  ไม่หลง          

      การนำหลักธรรมที่ประเสริฐมาปฎิบัติ  ย่อมจักนำความเจริญ  ตลอดจนความสุขกายสบายใจ  ให้บังเกิดแก่ผู้ประพฤติทั้งสิ้น  สมดังพุทธสุภาษิตที่ว่า ธัมโม  หเว รักขติ  ธัมมจาริง  ธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรม

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 19 มิถุนายน 2552 18:55 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2552 15:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ชนะเลิศ

ยอดเยี่ยมมาก
โอ!!!!!วาว

Pขอถ้วยรางวัลำหรับผู้ชนะด้วยคะ...ว่าแต่ ชนะเลิศ นี่มักเป็นประโยคเด็ดของ เข- ม-ร ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะคะ  หรือว่า...อโกโก้....เป็ง อย่างงั้ง......อุอุอุ

Pชมกันอย่างนี้เดี๋ยวตัวลอยแน่ๆคะ

Pตกลงโอ!!!วาวของเจ๊.....จะชื่นชมหรือแสดงอาการตกใจ ประหลาดใจ..กันนี่...

 สาธุ  สาธุ  สุดยอดจริง ๆ

เยี่ยมคะ    ติดตามผลงานน้องดวงอยู่ค่ะ

เยี่ยมค่ะ...น้องดวง.... วาทะ  กระแทกใจ..... ใน Blog นี้

PP ขอบคุณสำหรับการติดตามคะ

ดวงมาแรงจริงๆ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ