นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

อ่าน: 3533
ความเห็น: 3

ผู้ลงนามแทนหัวหน้าภาควิชา

ใส่ตำแหน่งผู้มีอำนาจลงนามให้ถูกต้องตามระเบียบสารบรรณ

 

 

 

       การพิมพ์ตำแหน่งผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือราชการของภาควิชาฯ ซึ่งก็คือ หัวหน้าภาควิชาธรณีศาสตร์ นั้น เมื่อเริ่มมาทำงานที่ภาควิชาฯ ตอนแรก ๆ จะสับสน จึงได้สอบถามไปยังผู้รู้  จึงได้ความกระจ่างว่า
 
        1. การรักษาราชการแทน  ใช้ในกรณีที่หัวหน้าภาควิชาฯไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ (เช่น ติดประชุม) ก็จะเสนอเรื่องให้รองหัวหน้าภาควิชาฯ ลงนามแทน โดยพิมพ์ที่ตำแหน่งผู้ลงนามท้ายหนังสือว่า
 
                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์...........................)
                              รองหัวหน้าภาควิชาธรณีศาสตร์  รักษาราชการแทน
                                              หัวหน้าภาควิชาธรณีศาสตร์        
 
        2. การปฏิบัติราชการแทน  ใช้ในกรณีที่มีการมอบอำนาจอย่างเป็นทางการให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นปฏิบัติราชการแทน เช่น หัวหน้าภาควิชามอบอำนาจให้รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบงานด้านวิชาการของภาควิชา เป็นต้น โดยพิมพ์ว่า
 
                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์...........................)
                            รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ  ปฏิบัติราชการแทน
                                               หัวหน้าภาควิชาธรณีศาสตร์        
 
 

       3. การรักษาการในตำแหน่ง  ใช้ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง (ตำแหน่งว่าง) หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ โดยจะต้องมีการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งนั้น ๆ เช่น

 

                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์...........................)
                               รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาธรณีศาสตร์        

     

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 07 March 2012 17:58 Modified: 23 May 2012 15:25 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 P & P, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
P & P (Recent Activities)
08 March 2012 01:08
#75772

ขอบคุณค่ะ

ที่ผ่านมางง ๆ เหมือนกัน ไม่รู้ว่าใช้งานต่างกันอย่างไร และในกรณีใด

Ico48
Monly (Recent Activities)
11 March 2012 15:19
#75854

ดีมากเลย เพื่อทบทวน และเติมเต็มให้กับน้อง ๆ ที่เพิ่งเข้ามาทำงานด้วยค่ะ

ดีมาก ๆ ค่ะ น้องใหม่ ๆ จะได้ไม่สับสน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.232.99
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ