นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 3 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ทฤษฎีใหม่ 2842 5
"sub-prime" คือ อะไร ใครอยากรู้บ้าง [R] 23 2
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตคืออะไร [R] 9 0