นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 17722
ความเห็น: 34

อย่าคิดนะว่า ปริญญาเอกที่ไหน ก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละ

คิดให้ดีนะครับก่อนจะสมัครเรียนที่ใหน สามถึงสี่ปีของคุณอาจจะเป็นปีที่มีความสุขหรือความทุกข์นั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการเตรียมการและการเลือกของคุณเอง

สิ่งที่จะปรากฏต่อไปนี้ เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับ ขอแนะนำว่า กรุณากรองด้วยกระดาษกรองชั้นดี (ที่สามารถ กรองข้อเท็จจริงๆ ออกจากความจริงได้) และถ้ามีความคิดเห็นหรือความจริงใดๆ ที่แตกต่าง ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์  ก็ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับ

 

โดยทั่วไป หลักเกณฑ์การสมัครเข้าเรียนปริญญาเอกมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และอังกฤษ มีลักษณะคล้ายคลึงกับครับ คือ คุณต้องเขียนข้อเสนอวิทยานิพนธ์ หนาประมาณ  3 ถึง 5 แผ่น แนบไปกับใบสมัคร สาขาวิชาจะพิจารณารับคุณเข้าเรียนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ ผลการศึกษา และ ความน่าสนใจของข้อเสนอวิทยานิพนธ์  และที่สำคัญอีกอย่างคือ มี อาจารย์ที่จะรับเราเป็นนักเรียนในที่ปรึกษา หรือไม่  ถ้าไม่มีเรื่องก็จบครับ

 

การรับนักศึกษาเป็นการตัดสินใจระดับกรรมการ ดังนั้น บางครั้ง ทางที่ดี คุณควรจะติดต่ออาจารย์ที่คุณคิดจะให้เป็นที่ปรึกษาล่วงหน้า  ซึ่งถ้าคุณได้ติดต่อ และอาจารย์ท่านนั้นตกลงรับคุณเป็นนักเรียนในที่ปรึกษา คุณอาจจะถูกขอให้เขียนข้อเสนอวิทยานิพนธ์ใหม่ ก่อนส่งเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ผมคิดว่า การทำเช่นนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสของคุณในการรับเข้าศึกษาต่อ แต่ไม่แน่เสมอไปครับ อาจเป็นเพียงโอกาสที่มากกว่า ซึ่งไม่ได้หมายความว่าได้ชัวส์

 

เมื่อเริ่มเข้าเรียนบางมหาวิทยาลัยให้โอกาสนักศึกษาได้พัฒนาข้อเสนอวิทยานิพนธ์โดยใช้เวลาถึงเก้าเดือน (ทั้งๆ โดยปกติ มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย จะให้เวลานักศึกษาปริญญาเอกในการพัฒนาข้อเสนอวิทยานิพนธ์เป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน)  

ผมคิดว่า เป็นเพราะ ข้อเสนอที่เปิดกว้างของการรับนักศึกษาเข้าเรียนของบางมหาวิทยาลัยเอง เพราะโดยทั่วไป มหาวิทยาลัยในนิวซึแลนด์จะเข้มงวดกับการรับนักศึกษาเข้าเรียนปริญญาเอกมาก และมหาวิทยาลัยบางที่ถ้าไม่จบสายตรงหรือผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้สมัครเรียนเพิ่มเติมเป็นระยะเวลาหนึ่งเทอมหรือหนึ่งปีก่อนรับเข้าเรียนปริญญาเอก

แต่สำหรับบางที่ อาจแตกต่างไปครับ ผมคิดว่า ถ้าผลการศึกษาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โอกาสที่คุณจะได้เข้าเรียนก็อาจจะค่อนข้างง่าย แต่อาจจะมีประเด็นตามมา คือ ในการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ ถ้าไม่ได้มีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่า ต้องทำในเรื่องที่คุณรู้ดีอยู่แล้วระดับหนึ่ง นักศึกษาก็อาจมีอิสระในการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์  ซึ่งถ้าเป็นปริญญาเอกระบบ American คงไม่ปัญหาอะไร เพราะยังไง คุณต้องเรียน Coursework ก่อนเป็นเวลาประมาณ สอง ปี

แต่ระบบอังกฤษไม่ได้มีแนวทางแบบนั้นครับ  หลักสูตรอาจจะไม่มีการบังคับวิชาเรียนก่อน หรืออาจจะมีในบางกรณี ซึ่งอาจะเป็นเพียงวิชาระเบียบวิธีวิจัยเท่านั้น   ดังนั้นคุณอาจต้องเริ่มต้นเรียนปริญญาเอกด้วยการเขียนข้อเสนอวิทยานิพนธ์เลย

 

การมีอิสระดังกล่าว น่าจะเปิดโอกาสให้สามารถทำงานข้ามสาขาได้ง่าย ซึ่งอาจจะเป็นเกิดการเรียนรู้ในลักษณะสหวิทยาการ แต่ปัญหา คือ เมื่อไม่มี  Foundation ที่ดี การพัฒนาหัวข้อวิจัย ก็อาจจะทำได้ไม่ดีมากนัก งานส่วนมากจึงอาจจะไม่มีความลึกซึ้ง --- แต่อย่างไรก็ตาม….ปัญหานี้ไม่ได้เกิดกับทุกคนนะครับ เป็นปัญหาเฉพาะตัว จริงๆ ในความเห็นผม อิสระ เป็นเหมือนดาบสองคมครับ ถ้าอยู่ในเงื่อนไขที่ดี ก็จะเกิดผลงอกงามมากที่สุด

 

 

แต่อย่างไร ก็ตาม ถ้าใครที่คิดว่าจะเรียนต่อระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยระบบอังกฤษ  สิ่งที่ต้องคิดให้หนักคือ อาจารย์ที่ปรึกษาที่คุณอยากจะทำงานด้วย ต้องสอบถามให้ดีนะครับ  เพราะบางครั้ง ถ้าอาจารย์ที่ปรึกษาไม่แม่นพอในเรื่องที่คุณจะทำ สุดท้าย คุณต้องว้าเหว่ครับ ต้องทำงานคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ และถ้าอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่มีเวลาทำงานร่วมกับคุณอย่างที่คุณคาดหวัง ความผิดหวังและท้อใจก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ ครับ

 

คิดให้ดีนะครับก่อนจะสมัครเรียนที่ใหน สามถึงสี่ปีของคุณอาจจะเป็นปีที่มีความสุขหรือความทุกข์นั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการเตรียมการและการเลือกของคุณเอง

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 16:28 แก้ไข: 09 พฤศจิกายน 2550 16:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pom, Ico24 วิญญาณแห่งกาลเวลา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ ที่นิวซีแลนด์ เค้าเน้นผลการสอบ toefl มั้ยคะ ว่าต้องได้ เท่าไหร่ขึ้นไปจึงจะพิจารณา

มหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ทั้งหมดรับทั้ง TOEFLและ IELTS ครับ ส่วนใหญ่รับ TOEFL ที่ 575 หรือ 600 ขึ้นไป และรับ IELTS ที่ 6.5 หรือ 7.0 ขึ้นไปครับ

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ที่นี่มีศูนย์ภาษาของตนเอง ซึ่งในบางกรณีที่คุณมีผลการสอบภาษาไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด คุณสามารถเข้าเรียนที่ศูนย์ภาษาก่อนได้ และใช้ผลการสอบวัดผลภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษาแทน การสอบ TOEFLและ IELTS ครับ

แต่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจนะครับ เพราะบางมหาวิทยาลัยรับเฉพาะผลสอบ  TOEFLและ IELTS ครับเท่านั้น แม้แต่ผลสอบของศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยของตนเอง ก็ไม่สามารถยื่นแทนได้

 

 

ผมว่ามีข้อดีข้อเสียกันคนละแบบนะครับ

อย่างโซนออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เน้นวิจัย เพราะฉะนั้นนักศึกษา ปริญญาเอก ถ้าขยันหน่อยจะมีงานตีพิมพ์เยอะครับ

ส่วนฝั่งอเมริกามัวเรียนแต่ คอร์สเวิร์ก แล้วก็นั่งลุ้นว่าจะสอบผ่านสอบประมวลความรู้หรือเปล่า แล้วก็มุ่งสู่วิทยานิพนธ์ ก็ไม่มีเวลาเขียนงานตีพิมพ์หรือทำวิจัยแล้วครับ แต่ข้อดีก็คือได้เรียนคอร์สต่างๆๆ เพื่อนำไปใช้สอนนักศึกษาครับ

 

 

Ico48
junenyjune [IP: 192.168.100.112]
18 มกราคม 2551 23:42
#13496
แล้ว toeic ล่ะค่ะ เรียนต่อใช้คะแนน toeic ไม่ได้เหรอคะ

มีบางมหาวิทยาลัยครับ ที่รับพิจารณาผลสอบ TOEIC เข้าศึกษาต่อ แต่้น้อยมากจริงๆ เมื่อเทียบกับ IELTS & TOEFL

ถ้าตอนนี้คุณ junenyjune กำลังเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อละก็ แนะนำให้เตรียมตัวเพื่อสอบ ELTS หรือ TOEFLจะดีกว่าครับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่อีกทีนะครับ  

Ico48
ไต้ฝุ่น [IP: 125.27.173.60]
19 September 2008 09:40
#35935
เป็นประโยชน์มากครับ
Ico48
กิตติศักดิ์ [IP: 86.2.175.231]
21 สิงหาคม 2552 17:08
#47547
ตอนนี้เรียน ป.โท อยู่ที่อังกฤษ แต่ไม่ใช่มหาลัย ชั้นนำ แต่มีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อ ป.เอก การตลาด ต่อที่นี่ ไม่ทราบว่า ต้องอาศัยหลักเกณฑ์ อะไรบ้าง แล้วยากไหมครับ ช่วยขอคำชี้แนะด้วยครับ

ลองเข้าไปดูเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ จาก website มหาวิทยาลัยนะครับ น่าจะมีครบทุกอย่างเลย

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ที่ต้องการทราบเพิ่มเติม ก็อีเมล์มาคุยกันได้เลยครับ

 

ยินดีให้ข้อมูลครับ

Ico48
นู๋ต่าย [IP: 58.136.202.224]
10 พฤศจิกายน 2552 17:47
#50624

กรุณาแนะนำเกี่ยวกับการขอทุนด้วยได้ใหมค่ะ

                              ขอบคุณคะ

Ico48
kk [IP: 110.164.244.90]
16 พฤศจิกายน 2552 22:49
#50888

อยากเรียนต่อปริญญาเอกางด้านเศรษฐศาสตร์ ไม่ทราบว่าเรียนที่นิวซีแลนด์ดีไหมคะ แล้วมีมหาวิทยาลัยแนะนำไหมคะว่าควรจะเรียน U ไหนดีน่ะค่ะ

สำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของรัฐบาลนิวซีแลนด์สามารถศึกษาข้อมูลได้จากที่นี่ครับ

New Zealand International Doctoral Research Scholarships (NZIDRS)

ส่วนทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งมีทุกมหาวิทยาลัยสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เวบของมหาวิทยาลัยนั้นๆ โดยตรงครับ

ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะไปเรียนระดับปริญญาเอกที่ประเทศนิวซีแลนด์ เพราะรัฐบาลอุดหนุนทุนให้กับนักศึกษาทุกคน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาต่างชาติจะจ่ายค่าธรรมเนียมเท่ากับนักศึกษาชาวนิวซีแลนด์

ทุึกมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์มีสาขา Economics ทั้งนั้นครับ แต่มหาวิทยาลัยใดจะีเชี่ยวชาญด้านใดคงต้องศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยครับ

New Zealand ไม่มีการจัด Ranking อย่างเป็นทางการ แต่มีการจัดอันดับโดยใช้ผลงานการวิจัยเพื่อให้ทุนวิจัยกับมหาิวิทยาลัย ที่เรียกว่า Performance Based Research Fund (PBRF)

ผลการจัดอันดับในปี 2006 สาขา Economics

 1. University of Otago

2. University of Auckland

3. University of Waikato

4. University of Canterbury

5. Victoria University of Wellington

6. Lincoln University

7. Massey University

8. AUT University

ถ้าสนใจศึกษาเกี่ยวกับเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดลำดับ สามารถศึกษาได้จาก ที่นี่ ครับ

 

Ico48
kk [IP: 110.164.244.90]
13 ธันวาคม 2552 00:28
#51953
ถ้าไปเรียนนิวซีแลนด์โดยใช้ทุนตัวเองในระดับปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ ต้องใช้เวลากี่ปี และค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะ
Ico48
mon [IP: 180.180.76.167]
19 ธันวาคม 2552 16:47
#52210

เรียนปริญญาเอกทางด้านการเกษตรที่นิวซีแลนด์ดีหรือไม่

Ico48
pj [IP: 130.243.154.245]
24 มกราคม 2553 06:53
#53301

อ่านกระทู้นี้แล้วเศร้า เจอกับตัวเอง

อาจารย์ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้

ชีวิตมันทุกข์สุดๆๆๆ 

 

Ico48
ไอซ์ [IP: 125.27.165.11]
27 มกราคม 2553 13:27
#53411
สวัสดีค่ะ อยากสอบถามว่าหากต้องการไปเรียนต่อปริญญาเอกทางด้านรัฐศาสตร์ ที่ประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทราบว่าเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนดีค่ะ และค่าเทอมต่อปีอยู่ที่ประมาณเท่าไรค่ะ (อยากเรียนต่อมากค่ะแต่ทุนน้อย)
ถ้าต้องการข้อมูลอะไรที่จำเพาะมากๆ ลองเขียน email มาคุยกันก็ได้ครับ คุณไอซ์ 
Ico48
วิจิตรา [IP: 113.53.22.148]
13 กุมภาพันธ์ 2553 12:25
#54117

ได้อ่านบทความคุณแล้ว เข้าใจดีค่ะ ขอบคุณค่ะ ตอนนี้ได้รับจดหมายตอบกลับจาก victoria u  Aus. ค่ะ เขาแจ้งมาเดือนก.พ. 53  ให้เริ่มเรียน DBA มี.ค. 53 โดยต้องให้สอบ toefl/ielts ใหม่ และจ่ายเงินก่อน ดิฉันต้องขอทุน ต้องสอบใหม่ ต้องขอวีซ่า ยังไงก็ไม่ทัน ไม่รู้จะทำไง  ค่าสมัครก็จ่ายไปแล้วค่ะ พอบอกว่าขอเลื่อนเป็นกลางปี เขาบอกว่าไม่มีกลางปี ให้ย้ายไปปีหน้า คิดว่าพอมีทางเลือกอื่น ๆ อีกไหมคะ 

เป็นกำลังใจให้นะครับ

เขียนอีเมล์มาคุยกันก็ได้ครับ

 

Ico48
กร [IP: 113.53.54.86]
18 กุมภาพันธ์ 2553 23:21
#54298

สวัสดีค่ะ

ได้อ่าน blog ของอาจารย์แล้ว ได้ความรู้ดีค่ะ ตอนนี้สนใจเรียนต่อ ป.เอกที่นิวซีแลนด์ค่ะ แต่ชักไม่มั่นใจแล้วว่าที่นั่นเค้าซีเรียสมากไม๊ถ้า ป.ตรี จบไม่ตรงกับ ป.โท คนละแนวเลยค่ะ แต่ตอนนี้ทำงานตรงสายที่จบ ป. โท จบโท ด้วยเกรด 3.7  มีประสบการณ์ทำงานประมาณ 5 ปี + ทำวิจัยอีก เกือบๆ 2 ชิ้น   

อาจจะต้องรบกวนขอข้อมูลจากอาจารย์อีกนะคะ วันนี้ถามแค่นี้ก่อนค่ะ ขอบคุณค่ะ

ลองอีเมล์มาคุยกับก็ได้ครับ จะได้คุยกันในรายละเอียด 

Ico48
กร [IP: 113.53.54.208]
25 กุมภาพันธ์ 2553 00:08
#54602

ส่ง email ไปแล้วนะคะ ไม่ทราบว่าอาจารย์ได้อ่านหรือยังคะ  ขอบคุณค่ะ

Ico48
[IP: 110.164.163.248]
08 มิถุนายน 2553 15:17
#57711

อยากไปเรียนต่อปริญญาเอก ด้านการเกษตรที่นิวซีแลนด์ แต่ภาษาอังกฤษยังไม่ดีค่ะ อยากทราบว่าจะไปเป็นผู้ช่วยวิจัยอ.ที่โน่นพร้อมกับเรียนภาษาไปด้วยได้มั้ยคะ แล้วค่อยสอบ IELTS ขอทุนได้มั้ยคะ

MICE

ถ้ายังสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน น่าจะยากครับ ที่จะไปเป็นผู้ช่วยวิจัยและขอทุุน

สิ่งแรกที่น่าจะต้องทำก่อนไปเรียน คือ สอบภาษาอังกฤษให้ผ่าน หรือในระดับ 6.0 ขึ้นไปครับ แล้วค่อยไปเีรียนที่โ้น้น ซึ่งจะใช้เวลาเรียนภาษาอังกฤษอีกประมาณ 3-6 เดือน ซึ่งเงื่อนไขนี้จะแตกต่างกันในแต่มหาิวิทยาลัยครับ

Ico48
เบิร์ด [IP: 110.49.193.31]
05 ตุลาคม 2553 17:13
#60666

อยากเรียนถามอาจารย์ครับ ว่าถ้าจะเรียนต่อปริญญาเอกที่นิวซีแลนด์ ในสาขาบริหารการเงิน ค่าใช้จ่าย(เฉพาะค่าเรียน) ปีละเท่าไรครับ

Ico48
หาทางออก [IP: 125.27.130.94]
20 พฤศจิกายน 2553 10:59
#61747

สวัสดีครับ

 ขอถามอาจารย์สักสองข้อครับ

1.ปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ ต่างกันอย่างไรครับ เพราะเท่าที่พอทราบคือปริญญาเอกเรียนรู้โดยเน้นการวิจัยทำวิทยานิพนธ์

 2.เรียนที่ใหนดีครับที่เมื่อจบออกมาแล้วมีความรู้ความสามารถช่วยผู้อื่นได้มากๆ(รวมตัวเองด้วย)

Ico48
june [IP: 84.89.61.150]
02 กันยายน 2554 21:43
#68225

ได้ประโยขน์มากค่ะ

Ico48
No Namำ Boy [IP: 152.78.249.166]
07 ตุลาคม 2554 06:11
#69444

ผมคิดว่าจะเรียนที่ไหนหรือระบบการเรียนจะเป็นแบบไหนก็ดีหมดครับ ขอให้เป็นคนดีและนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนเราให้เจริญก้าวหน้าก็พอ

Ico48
พลับพลึง [IP: 119.42.91.119]
29 ตุลาคม 2554 13:05
#70282

มายก็อด ดิฉันขอความเห็นค่ะ กรณีของดิฉันได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษแล้ว รับเข้าเรียนปี 2011 และ จะเก็บที่ไว้ให้จนถึง 2012 ดิฉันมีที่ปรึกษาแล้ว ด้านมนุษย์และสังคมค่ะ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (กว่าจะหาผู้เชียวชาญเจอนั้น ไม่ง่ายเลยค่ะ) แต่ติดตรงที่ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นขอให้ชลอไปก่อน เพราะไม่มีตำแหน่งมาแทนดิฉัน ในขณะเดียวกันท่านก็ไม่สามารถรับประกันกับดิฉันได้ว่า ตำแหน่งใหม่จะมาแทนเมื่อไหร่

ดิฉันควรเสี่ยงทิ้งข้อเสนอของมหาวิทลัยที่อังกฤษ แล้วค่อยสมัครใหม่ในปี 2013 ดีไหม หรือยอมดื้อทู่ซี้ไปเรียนปีหน้า ตอนนี้กลุ้มใจค่ะ กำลังหาทางออก

น่าเห็นใจคุณพลับพลึงครับ ไม่มีทางออกไหนเลยที่ไม่เสี่ยง

เป็นกำลังใจให้นะครับ

สู้ สู้

Ico48
พลับพลึง [IP: 119.42.88.174]
30 ตุลาคม 2554 02:07
#70296

ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ ตั้งแต่นี้ต่อไปคาดว่าดิฉันต้องไปขอพรจากสิ่่งศักดิ์สิทธิ์ซะหน่อยแล้ว เพราะได้ทำตามกำลังที่มนุษย์คนหนึ่งทำได้ ที่เหลือต้องพึ่งอำนาจแห่งสากลโลกค่ะ (อิอิ)

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.70.175
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ