นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วรวุธ
Ico64
รศ.ดร. วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร
รองศาสตราจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 1502
ความเห็น: 6

ข้อมูลในการดูแลนักศึกษา

ปัจจุบันนี้เรามีฐานข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาอยู่กระจายกันหลายที่ครับ

ถ้าการดูแลนักศึกษาเป็นเหมือนลูกหลานของเรา เราก็จะอยากที่จะรู้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวเขาให้มากที่สุด    ปัจจุบันนี้เรามีฐานข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาอยู่กระจายกันหลายที่ครับ ได้แก่

๑. ระบบสารสนเทศนักศึกษา    อยู่ที่ http://sis.psu.ac.th   เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน ผลการเรียน และรายวิชาต่าง ๆ ครับ

๒. ระบบข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา สน.1-2 อยู่ที่ http://www.sn12.psu.ac.th   ซึ่งมีข้อมูลการติดต่อนักศึกษา บิดา-มารดา ผู้ปกครอง 

๓. บันทึกทรานสคริปท์ กิจกรรมนักศึกษา    http://student.ac.th/transcript    ซึ่งเก็บประวัติการทำกิจกรรมของนักศึกษา  ดูแลโดยกองกิจการนักศึกษา

การที่อยู่กระจายกันหลาย ๆ ที่เนื่องจากผู้ดูแลรับผิดชอบ เป็นคนละหน่วยงาน แต่ก็ทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่งต้อง login และใส่ password ทุกครั้งสำหรับแต่ละฐานข้อมูลครับ   

ที่ผมเขียนเล่าในบันทึกเพราะว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เห็นว่ายังควรมีฐานข้อมูลอีกอย่างที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการดูแลนักศึกษา และกำลังดำเนินการเริ่มต้นจัดทำ  นั่นคือ ข้อมูลประวัติการให้คำปรึกษา  เพื่อเก็บข้อมูลการพบกับนักศึกษาและการให้คำแนะนำปรึกษา โดยอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ครับ

จากการหารือในเบื้องต้น ฐานข้อมูลนี้น่าจะมีลักษณะคล้ายกับประวัติผู้ป่วยของโรงพยาบาล    ซึ่งจะมีข้อมูลได้แก่

 • วันที่พบ น.ศ. 
 • เรื่องที่นศ.เข้าพบ  
 • คำแนะนำปรึกษาที่ให้หรือผลการเข้าพบ 
 • วันที่นัดพบครั้งต่อไป  
 • การส่งต่อให้กับที่ปรึกษาท่านอื่น  (refer) 
 • ผู้ให้คำแนะนำปรึกษา

ซึ่งจะต้องมีการลงบันทึกทุกครั้งที่นักศึกษาเข้าพบ  และข้อมูลเหล่านี้ควรจะตามติดตัวนักศึกษาไปตลอด เพื่อให้ผู้ดูแลได้ทราบถึงประวัติ ต่าง ๆ  เป็นข้อมูลประกอบในการให้คำปรึกษาหรือความช่วยเหลือได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ  

เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นของการจัดทำ ผมจึงเขียนบันทึกนี้ เพื่อขอทราบความคิดเห็นและข้อชี้แนะจากทุก ๆ ท่าน ครับ  นอกจากนี้หากทางมหาวิทยาลัยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ก็อาจจะพัฒนาเป็นระบบของส่วนกลางได้เลยครับ

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 30 ธันวาคม 2550 15:34 แก้ไข: 30 ธันวาคม 2550 15:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

อ๊ะ น่าสนใจค่ะ..ปกติตัวเองทำบันทึกนี้ไว้ในสมุดประจำตัวของ นศ.แต่ละคนค่ะ..มีข้อมูลแบบที่อาจารย์ list ไว้นี้เลยค่ะ ส่วนตัวเห็นว่ามีประโยชน์มาก โดยเฉพาะสำหรับการติดตามงานและความก้าวหน้าของ นศ. แต่มีอีกส่วนหนึ่งที่จะ note เพิ่มไว้ก็คือ..รายละเอียดเกี่ยวกับ นศ. เช่น ชอบอะไร มีจุดอ่อนตรงไหนที่ควรหาวิธีแนะนำหรือแก้ไข ศักยภาพหรือทักษะที่ควรจะต้องเพิ่มเติมมีอะไร..และก็บันทึกทุกครั้งที่เข้าพบกัน (แต่ช่วงหลัง นศ.ชอบมาทีเดียวเป็นกลุ่ม บันทึกไม่ค่อยทันเลยค่ะ แฮ่ะๆ)

เป็นเรื่องที่ดีมากครับ

อยากให้เริ่มต้นตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับ และที่สำคัญ คือ ขอให้ทีมงานที่เขียนโปรแกรมตระหนักไว้ว่า ต้องมีการพัฒนาโปรแกรมให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ครับ ไม่ใ่ช่เขียนตาม Requirement ครั้งแรกแล้วก็จบงานไปเลย ไม่(ค่อยจะ)ยอมปรับปรุงอะไรอีกต่อไป

สิ่งที่อาจารย์อาจจะลืมพูดไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบ นั่นคือ ในส่วนของการแสดงประวัติผลการเรียน ผลการลงทะเบียนต่างๆ รวมทั้งข้อมูลประวัติจาก สน. 1-2  จะดึงมาอยู่ในที่เดียวกันหรือไม่ หรือว่า คงเป็น link เพื่อให้เข้าดูในระบบเดิมไปก่อน

สำหรับข้อมูลตัวสุดท้ายที่ระบุว่า ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ เข้าใจว่า โปรแกรมน่าจะใส่ให้โดยอัตโนมัตินะครับ เพราะผู้ที่จะเข้าไปได้ต้องมี login อยู่แล้ว ไม่ควรให้ต้องป้อนชื่อเข้าไปอีก (ในส่วนของวันเดือนปี และเวลาก็เช่นกัน ควรจะแสดงให้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องมานั่งป้อนเองครับ ยกเว้นกรณีที่เป็นการป้อนข้อมูลย้อนหลัง)

 

 • สิ่งที่อาจารย์อาจจะลืมพูดไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบ นั่นคือ ในส่วนของการแสดง ประวัติผลการเรียน ผลการลงทะเบียนต่างๆ รวมทั้งข้อมูลประวัติจาก สน. 1-2   จะดึงมาอยู่ในที่เดียวกันหรือไม่ หรือว่า คงเป็น link เพื่อให้เข้าดูในระบบ เดิมไปก่อน

การนำมารวมกันไว้ที่เดียวอาจเป็นเรื่องของอนาคตครับ เพราะปัจจุบันระบบต่าง ๆ มีเจ้าภาพดูแลการใช้งานต่างกันครับ เช่น  sis.psu.ac.th   เจ้าภาพคือทะเบียนกลาง student.psu.ac.th/transcript  เจ้าภาพคือกองกิจการนักศึกษา   ส่วน  www.sn12.psu.ac.th  ไม่ทราบใครเป็นเจ้าภาพครับ    (ผมไม่ทราบว่าผู้เขียนโปรแกรมเป็นชุดเดียวกันหรือไม่ครับ)    อย่างไรก็ดีคณะวิศวกรรมศาสตร์อยากนำ link มาไว้ที่เดียวกัน และอำนวยความสะดวกแก่อาจารย์โดย login เพียงครั้งเดียว  เพราะว่า Username และ Password เหมือนกันอยู่แล้วครับ

และขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะทุกข้อครับ 

 • เป็นเรื่องที่ดีมากมากเลย
 • ต้องการเห็นข้อมูลนักศึกษาอยู่ที่เดียวกันค่ะ เช่นเพิ่มข้อมูลนักศึกษาพักในหอพักด้วยนะคะ
Ico48
cj [IP: 192.168.100.112]
02 มกราคม 2551 14:24
#7840

ผมลองเข้าไปดูใน http://student.psu.ac.th/transcript/ แล้ว (URL ที่ อ. ใส่ไว้ ตก 'psu' ครับ) ปรากฏว่าถึงแม้จะใส่ login/password ถูกต้องแล้ว (ตรวจสอบ 3 รอบแล้วครับ) ก็เข้าไม่ได้ครับ ได้รับข้อความว่า "ไม่มีชื่อในรายชื่อผู้ดูแลระบบ"

ผมสงสัยว่า ฐานข้อมูลสำหรับการ authentication อาจจะยังไม่ใช่ตัวเดียวกันกับของ sis.psu.ac.th ครับ 

 • ผมลองเข้าไปดูใน http://student.psu.ac.th/transcript/ แล้ว (URL ที่ อ. ใส่ไว้ ตก 'psu' ครับ) ปรากฏว่าถึงแม้จะใส่ login/password ถูกต้องแล้ว (ตรวจสอบ 3 รอบแล้วครับ) ก็เข้าไม่ได้ครับ ได้รับข้อความว่า "ไม่มีชื่อในรายชื่อผู้ดูแลระบบ"
 • ผมสงสัยว่า ฐานข้อมูลสำหรับการ authentication อาจจะยังไม่ใช่ตัวเดียวกันกับของ sis.psu.ac.th ครับ
ขออภัยครับ  ระบบทรานสคริปท์กิจกรรมของกองกิจการนักศึกษา อาจารย์ไม่ต้อง login  ใส่รหัสนักศึกษาที่ต้องการค้นหาได้เลยครับ  (อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ คือควรให้สิทธิ์อาจารย์ที่ปรึกษาดูของนักศึกษาตนเองเท่านั้นครับ) 
 
การ login น่าจะเป็นสำหรับผู้ใส่ข้อมูลครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 75.101.220.230
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ