นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 3023
ความเห็น: 3

รางวัล STISA

รางวัล STISA ครั้งที่ 4

 

STISA (Sci & Tech Initiative and Sustainability Awards) รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดโดยสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมา 4 ปี โดยในปีนี้เป็นปีที่ 4

 

ผมรู้ว่ามีรางวัลนี้มานานแล้ว แต่ไม่ค่อยได้ใส่ใจ จนกระทั่งปลายปี 2553 ได้ไปเข้าประชุมในฐานะหัวหน้าภาควิศวกรรมเคมี ได้รับรู้กติกาที่ชัดเจน ก็เลยกลับมาแจ้งภาควิชาฯ โดยในใจก็คิดว่าน่าลองส่งโครงการเข้าแข่งขันสักครั้งจะเป็นไรไป เป็นการแนะนำภาควิชาวิศวกรรมเคมี สงขลานครินทร์ ซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีแห่งประเทศไทย ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2554 นี้ ซึ่งเราจะจัดเป็น international conference ด้วย เพราะต้องการยกระดับทางวิชาการหลังจากดำเนินการจัด conference มาเป็นสิบปีแล้ว ตามคำแนะนำของสมาคม

 

ในปีนี้มีโครงการส่งเข้าประกวด 20 โครงการ จาก 6 สถาบัน ม.อ.ของเราก็ส่งเข้าประกวดเป็นครั้งแรกและเป็นโครงการเดียว

 

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี โท และเอก ส่งโครงการเข้าประกวด โดยมีชื่อเป็นทีมได้ 4 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน

 

การประเมินก็แบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน ในครั้งแรกให้เขียนรายละเอียดโครงการเพียง 5 หน้า ส่งให้กรรมการอ่าน หากผ่านในขั้นตอนนี้ ก็จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และจะต้องเขียนโครงการที่ละเอียดขึ้น ประมาณ 20 หน้า เตรียมนำเสนอด้วย ppt ต่อหน้าคณะกรรมการชุดใหญ่ การนำเสนอให้นักศึกษาเข้าไปเสนอได้คนเดียว ทุกอย่างเก็บไว้เป็นความลับ เพราะเป็นนวัตกรรมที่นำไปพัฒนาต่อเชิงพาณิชย์ได้

 

โครงการของทีม PSU Biodiesel ที่มีหนูอ้อย (รวมพร) เป็นแกนนำก็ผ่านในรอบแรกไปได้ ซึ่งจากการประเมินของผมก็มองว่าโครงการของเรามีสิทธิได้รางวัล เพราะมีการค้นพบสิ่งใหม่ และสามารถแก้ปัญหาที่เป็นโจทย์ตั้งไว้จนสำเร็จ แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ไม่รู้แนวคิดของคณะกรรมการอยู่ดี

 

ทั้งในรอบแรกและรอบที่สองนั้น หนูอ้อยและผมก็แก้ไขกันอยู่หลายรอบ รอบแรกผมก็ประเมินว่า เราเขียนได้ค่อนข้างดีมาก รอบที่สอง จำนวน 20 กว่าหน้านั้น ผมประเมินว่าเขียนได้ไม่ดีมากนัก มีจุดอ่อนที่อยากเขียนเพิ่ม แก้เพิ่ม แต่ด้วยเวลาที่จำกัด การทดลองที่ยังไม่สมบูรณ์เราก็ต้องยอมรับว่าเราทำได้เพียงเท่านี้ ก็เตรียมทำ power point presentation เป็นภาษาอังกฤษ ทำ VDO เพื่อการเผยแพร่ ส่งไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

 

หนูอ้อยเป็นผู้ไปนำเสนอโครงการเพียงคนเดียว เพราะเกณฑ์บอกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ต้องไป เพื่อมิให้มีความเกรงใจเกิดขึ้นในคณะกรรมการ ซึ่งผมก็ว่ายุติธรรมดี หนูอ้อยเดินทางโดยรถไฟพร้อมกับหนูอุ้ยซึ่งไปเป็นเพื่อน กลับมาบอกเล่าว่า ก็สนุกดี คำถามที่กรรมการถามก็ดุเดือดมาก แต่โครงของเราหนูอ้อยก็ตอบได้ชัดเจน (ในเรื่องนี้ผมไม่เป็นห่วง เพราะหนูอ้อยผ่านสนามใหญ่ ๆมามากพอควรแล้ว และได้รางวัลการนำเสนอแบบโปสเตอร์ของ คปก. มาก่อนหน้านี้แล้วด้วย)

 

เราก็รอผลการตัดสินอยู่ไม่นานนัก ก็มีข่าวว่าเราได้รางวัล และเขาขอให้ผมซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเดินทางขึ้นไปรับรางวัลด้วย เป็นการบอกนัย ๆ ว่าน่าจะได้รางวัลใหญ่ แต่ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรชัดเจน เพราะเขาอยากให้ไปตื่นเต้นในวันประกาศผลแทน ในส่วนการเดินทางไปรับรางวัลนั้น ทางสมาคมฯออกค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาทั้งหมด แต่ในส่วนอาจารย์นั้น เขาขอให้ภาควิชาฯเป็นผู้จ่าย

 

ร่างหนังสือฉบับแรกที่บอกมานั้น บอกว่าให้ผมไปร่วมในงานพิธีรับรางวัล โดยไม่บอกให้ชัดเจนว่าจะให้รางวัลแก่ผมหรือไม่ ผมก็บอกกลับไปว่า ผมคงเบิกค่าใช้จ่ายจากทางคณะฯไม่ได้หรอก เพราะมีอยู่งานหนึ่งที่ให้รางวัลผม ผมทำเรื่องเบิกค่าเดินทางจากคณะฯ เจ้าหน้าที่ยังบอกว่าไม่มีระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อไปรับรางวัลเลย (มีแต่เบิกค่าใช้จ่ายในการไปเสนอการแข่งขันได้ รายการนี้ผมก็ไม่ได้เบิกจากทางคณะฯ แต่ไปเบิกจากโครงการแทน) ในที่สุดสมาคมก็ทำหนังสือให้ผมเข้ารับรางวัลมาให้ โดยยังไม่ระบุระดับรางวัลที่ได้รับ ผมก็ยื่นเรื่องไปที่คณะฯ และออกเดินทางโดยที่ยังไม่รู้ผลการพิจารณาเลยว่าจะได้รับการสนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้หรือไม่

 

โครงการนี้ได้ เชิญให้นักศึกษาเข้าชมโรงงาน ดาว เคมิคอล ที่จังหวัดระยองด้วย โดยออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเช่นเคย (จัด 13-14 มิ.ย. 54)

 

ผลในการประกวดก็คือ โครงการเราได้รางวัลดีเด่นครับ มีเงินรางวัล 100,000 บาท ซึ่งยังมีรางวัลที่สูงกว่านี้ คือ รางวัลยอดเยี่ยม 200,000 บาท ซึ่งเปิดประกวดมา 4 ปีแล้ว ยังไม่มีโครงการใดได้รับรางวัลนี้เลย  

 

ปีนี้มีโครงการที่ได้รางวัลดีเด่น 2 โครงการ และรางวัลชมเชย 4 โครงการ (โครงการละ 50,000 บาท)

 

งานก็จัดได้ดีครับ มีการทำข่าวประชาสัมพันธ์ ถ่ายรูปกันมากมาย สัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัล ซึ่งผมจะคอยดูจาก website อีกครั้งหนึ่ง

 

ผมก็ภูมิใจในหนูอ้อยคนนี้นะครับ ผมสังเกตการเติบโตของเธอมาโดยตลอด เธอเป็นคนที่มุ่งมั่น รับผิดชอบ ขยัน เป็นศิษย์ที่อาจารย์ใฝ่ฝันที่จะได้ และเป็นตัวอย่างของนักศึกษาที่ดีที่อาจารย์ท่านอื่น ๆในภาควิชาฯยอมรับ

 

ผมไม่ยอมให้นักประชาสัมพันธ์มาเขียนประสัมพันธ์ให้กับงานนี้ครับ อย่างไรก็ต้องเขียนเอง เบื้องหลังงานนี้ มีความเหนื่อยยากที่ต้องทำ ต้องคิดอยู่มากพอสมควร งานนี้ไม่ได้รับรางวัลเพราะโชคดี แต่มาจากความพยายามของหนูอ้อยอย่างมาก ที่พยายามจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งจากความคิดส่วนตัวเอง และจากคำเสนอแนะจากผมและทีมงาน นำไปปฏิบัติจนได้ผลงานที่ดีออกมาดังที่มีการประกาศยอมรับ

 

ผม..เอง

ผมเขียนบันทึกนี้นานแล้วครับ กะว่าจะใส่รูปก่อนปิดซ่อมแซมแชร์ แต่ได้รูปมาไม่ทัน หลังจากได้รูปมาแล้ว ก็เจอปัญหานำไฟล์ขึ้นแชร์ไม่ได้ เมื่อวาน 17 มิ.ย. 54 คณะได้จัดแสดงความยินดีแก่นักศึกษาไปแล้ว ก็เลยตัดสินใจบันทึกไว้ก่อนครับ

 

 

Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 18 June 2011 10:19 Modified: 18 June 2011 10:19 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 นาย ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม and Ico24 ศรีนรา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ท่านคะ...ใจเย็นๆ นะคะทีมงานกำลังศึกษาวิธีการใช้...ขอเวลา 5 วันจะแนะให้ทุกเมนูเลยค่ะ

Ico48
กิตติภูมิ [IP: 172.31.48.180]
07 กรกฎาคม 2554 16:25
#66462

ขอแสดงความยินดีด้วยครับกับความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของอาจารย์ชาคริต และทีมงานสถานวิจัยทุกท่าน สักวันหนึ่งครับผมจะเป็นอย่างอาจารย์ให้ได้ครับ ขอบคุณครับ

Ico48
Aye [IP: 68.113.0.72]
08 กรกฎาคม 2554 10:59
#66513

อ่านไปยิ้มไป เพราะยินดีกับท่านอาจารย์และน้องอ้อยค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.8.80
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ