นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 2089
ความเห็น: 0

PSU ไบโอดีเซล 1: ปฐมบท: นิยามไบโอดีเซล

ปฐมบท 1: นิยามไบโอดีเซล 1

ด้วยแรงบันดาลใจที่อยากแสดงให้เห็นว่า share.psu นั้นมีค่าเชิงวิชาการ สร้างเกลียวความรู้ ต่อยอดเกิดเป็น explicit knowledge ได้ จึงขอใช้พื้นที่แห่งนี้บันทึกเนื้อหาวิชาการที่ผสมผสานจากการอ่าน ค้นคว้า จากผลงานการทดลองของทีมงานสถานวิจัยฯ ผ่านการตีความ บูรณาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมากขึ้น เผื่อว่าจะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยอีกประการหนึ่งด้วย....

 

ไบโอดีเซล หมายถึง เชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยโมโนอัลคิลเอสเตอร์ (mono-alkyl esters) ของกรดไขมันโซ่ยาว โดยการนำเอาน้ำมันจากพืชหรือสัตว์ ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทไตรกลีเซอไรด์ มาผ่านกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า ทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน (transesterifcation) โดยทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์โซ่ตรง (straight chain alcohol) เช่น เมทานอล หรือ เอทานอล จะได้ผลิตผลเป็นเอสเตอร์ของกรดไขมันโซ่ยาว (ester) และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้กลีเซอรอล (glycerol) ซึ่งเราจะเรียกชนิดของไบโอดีเซลแบบเอสเตอร์นี้ตามชนิดของแอลกอฮอล์ที่ใช้ใน การทำปฏิกิริยา  เช่น เมทิลเอสเตอร์ หรือ เอทิลเอสเตอร์ ไบโอดีเซลชนิดเอสเตอร์นี้มีคุณสมบัติที่เหมือนกับน้ำมันดีเซลมากที่สุด

ไบโอดีเซลสามารถย่อยสลายทางชีวภาพ (biodegradable) ได้อย่างสมบูรณ์  ไม่เป็นสารก่อมะเร็ง (non-carcinogenic) ไม่เป็นสารเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม (non-mutagenic) ไม่เป็นสารก่อภูมิแพ้ (non-allergenic) และมีพิษต่อ daphnia น้อยกว่าเกลือแกง

ไบโอดีเซลสามารถใช้กับเครื่องยนต์ทุกชนิด โดยไม่ต้องปรับแต่งเครื่องยนต์และสามารถผสมกับน้ำมันดีเซลได้ทุกสัดส่วน โดยเป็นตัวช่วยหล่อลื่นและปรับปรุงไอเสีย  ไบโอดีเซลให้พลังงานเกือบเท่ากับน้ำมันดีเซล เนื่องจากประสิทธิภาพในการเผาไหม้และการหล่อลื่น (lubricity) สูง และมีข้อดีที่ช่วยลดควันดำที่ท่อไอเสีย ซึ่งอนุภาคคาร์บอนส่วนใหญ่ถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากไบโอดีเซลมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ

 

โมเลกุลของไบโิอดีเซลจะประกอบด้วย คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ดังรูปโมเดลข้างล่างนี้ คาร์บอนเผาไหม้กับออกซิเจนเกิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนมอนอกไซด์เมื่อปฏิกิริยาการเผาไหม้ไม่บริบูรณ์ เพราะเกิดสมดุลในระบบการเผาไหม้ ไฮโดรเจนเผาไหม้กับออกซิเจนเกิดน้ำ การเผาไหม้ทั้งสองธาตุเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนให้พลังงานออกมา (exothermic) ส่วนอะตอมออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้

 

            รูปโมเดลของเมทิลลิโนลีเอต

      รูปโมเดลของเอทิลสเตียเรต                            

 

ปริมาณของออกซิเจนโดยน้ำหนักในไบโอดีเซลนั้น จะขึ้นอยู่กับชนิดของไตรกลีเซอไรด์ที่ใช้ทำปฏิกิริยาหรือชนิดของน้ำมันหรือไขมันที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือสารตั้งต้น (feedstock) แต่ค่าโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 11% ดังนั้น มวลในไบโอดีเซลที่สามารถเผาไหม้ได้จะน้อยกว่ามวลที่สามารถเผาไหม้ได้ของปิโตรเลียมดีเซล ประมาณ 11% เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การหาค่าปริมาณความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้นี้มีฐานจากมวล แต่ในการซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงเหลวดีเซลนั้น นิยมขายในเชิงปริมาตร เช่น ลิตร และความหนาแน่นหรือค่าความถ่วงจำเพาะของไบโอดีเซลจะมีค่าประมาณ 0.86-0.87 กิโลกรัมต่อลิตรซึ่งสูงกว่าของปิโตรเลียมดีเซล ที่มีค่าประมาณ 0.82 กิโลกรัมต่อลิตร  ดังนั้น 1 ลิตรของไบโอดีเซลในเชิงทฤษฎีจะให้ค่าความร้อนน้อยกว่าดีเซลประมาณ 6-7%

 

เอกสารอ้างอิง

1. Chakrit Tongurai, Sunchai Klinpikul, Charun Bunyakan and Pimpan Kiatsimkul. 2001. Biodiesel production from palm oil. Songklanakarin J Sci Technol, 2001, 23(Suppl.1): Oil Palm 643-841

2. Mittelbach, M. and Remschmidt, C. 2004. Biodiesel: The Comprehensive Handbook. Boersedruck Ges.m.b.H, Vienna

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Biodiesel

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2554 22:35 แก้ไข: 12 พฤศจิกายน 2554 23:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.8.80
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ