นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 10175
ความเห็น: 0

PSU ไบโอดีเซล 5: เคมีอินทรีย์(ต่ออีกนิด)

เพิ่งกลับจากงานเลี้ยง แต่สัญญาก็คือสัญญา ตราบใดที่ยังไม่ลืม ก็ต้องทำตามสัญญาต่อไป

 

สารประกอบอินทรีย์ สามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มของสารประกอบได้หลากหลาย ดังตัวอย่าง เช่น เมทานอล เอทานอล 1- propanol และ 2-propanol อยู่ในกลุ่มของสารประกอบที่เรียกว่าแอลกอฮอล์ ลักษณะสามัญของพวกมัน คือมี หมู่ OH (มักจะเรียกว่าหมู่ไฮดรอกซี: hydroxy group) ลักษณะดังเช่นหมู่ OH มักเรียกว่าหมู่ฟังก์ชัน (functional group) นอกจากหมู่ OH แล้วยังมีอีกหลายหมู่ฟังก์ชัน โดยปกติหมู่ฟังก์ชันใช้แยกสมบัติเฉพาะและความโน้มเอียงที่จะเกิดปฏิกิริยากับอีกโมเลกุลหนึ่ง มีสารประกอบจำนวนมากมายที่จัดเป็นกลุ่มแอลกอฮอล์ โมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์หลายชนิดมีลักษณะเฉพาะของหลายระดับชั้น เพราะพวกมันประกอบด้วยหมู่ฟังก์ชันที่แตกต่างกันหลายหมู่

 methane ethane propane C2H2acetone

 Methane      Ethane         Propane        Acetylene     Acetone
                                                 

methanol ethanol1-ยพนยฟืนส 2-propanolglycerol

 Methanol     Ethanol       1-Propanol   iso-Propanol       Glycerol

 acetic acid        acetic acid methyl ester         acetic acid methyl ester

  Acetic acid     Acetic acid methyl ester      Acetic acid ethyl ester

               ในกรณีที่โมเลกุลใหญ่ขึ้น เราอาจไม่ใส่สัญลักษณ์ C และ H จุดตัดของเส้นพันธะคือตำแหน่งของคาร์บอน C และมี H ในจำนวนที่ทำให้พันธะของคาร์บอนครบ 4

                การเรียกชื่อของสารอินทรีย์จะถูกจัดไว้เป็นระบบ เช่น ชื่อของแอลกอฮอล์จะมาจากไฮโดรคาร์บอน (ไฮโดรคาร์บอนคือสารประกอบที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นหลัก) ในแถวบนสุด (โดยการตัดตัว e ออกแล้วเติมท้ายด้วย-ol) เช่นเดียวกับส่วนของ CH3 ที่พบในเมทิลเอสเตอร์ ถูกเรียกว่า หมู่เมทิล (methyl group) และ CH2CH3 เรียกว่า เอทิล (ethyl) ซึ่งเป็นระบบการเรียกอย่างเป็นระบบ (nomenclature) และเป็นการเรียกชื่อตามหลักการ (rational name) ซึ่งเป็นปกติในวิชาเคมีอินทรีย์ที่สารประกอบบางชนิดอาจมีมากกว่าหนึ่งชื่อ ส่งผลให้สารประกอบหลายชนิดมีชื่อทั่วไป (trivial name) นอกเหลือจากการมีชื่อตามหลักการ ชื่อทั่วไปยังมีความสำคัญอยู่ เนื่องจากสารประกอบอินทรีย์ที่มีโครงสร้างซับซ้อน จะมีชื่อตามหลักการที่ยาว ดังนั้นเรียกชื่อทั่วไปจึงง่ายกว่า เมื่ออ่าน (หรือเขียน) สูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ มักจะพบกับสัญญลักษณ์  R หรือ R1, R2 ,R3 หรือ R’, R” เป็นต้น “R” หมายถึง “สารอินทรีย์ที่เหลือ” (organic rest) และเป็นคำย่อสำหรับส่วนของโมเลกุลที่ได้ระบุเอาไว้แล้ว สูตรทั่วไปสำหรับสารประกอบบางกลุ่มสามารถแสดงได้ดังนี้

 alcohol R   carboxylic acid    ester R   ketone    aldehyde

    Alcohol  Carboxylic Acid     Ester        Ketone      Aldehyde

                ลักษณะโครงสร้างจำเพาะของสารประกอบอินทรีย์ (เช่น หมู่ไฮดรอกซีในแอลกอฮอล์) แสดงให้เห็นว่า สารประกอบหลายชนิดสามารถทำปฏิกิริยากับสารประกอบอื่นๆ เพื่อเกิดเป็นสารประกอบตัวใหม่ สารประกอบตัวใหม่อาจอยู่ในกลุ่มชั้นของสารประกอบที่ต่างออกไป ลักษณะโครงสร้างเหล่านี้ยังแสดงถึงสมบัติเชิงกายภาพที่แตกต่างออกไปอีกด้วย (เช่น จุดหลอมเหลว, จุดเดือดเป็นต้น) ตัวอย่างเช่น กรดแอซิติก (acetic acid) สามารถทำปฏิกิริยากับเมทานอล เพื่อเกิดเป็นเมทิลแอซิเตตหรือเมทิลเอสเตอร์ (methyl acetate or methyl ester) ซึ่งอยู่ในกลุ่มของสารประกอบเอสเตอร์  ดังนั้นเอสเตอร์จะก่อเกิดจากปฏิกิริยาของกรดอินทรีย์กับแอลกอฮอล์ และในกรณีนี้ จะได้น้ำเป็นผลพลอยได้ (by product)

     +   →   + H2O

   กรดแอซิติก      เมทานอล        เมทิลเอสเตอร์        น้ำ

                เราอาจจะทำปฏิกิริยาย้อนกลับ โดยใช้เมทิลเอสเตอร์ทำปฏิกิริยากับน้ำ เพื่อเกิดเป็นกรดแอซิติกและเมทานอล และเมื่อแอลกอฮอล์ที่เข้าทำปฏิกิริยาคือเมทานอล เอสเตอร์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเมทิลเอสเตอร์ ดังนั้นเมื่อเอทานอลเป็นตัวเข้าทำปฏิกิริยา เราก็จะได้เอทิลเอสเตอร์แทน

 

บันทึกนี้ข้ามวันข้ามคืน เพราะขณะกำลังบันทึกอยู่ แชร์เกิดล่มกลางคันหลังจากใช้เวลาบันทึกไปแล้วเกือบ 2 ชั่วโมง เลยเปิดเครื่องไว้ แล้วเข้านอนค่อยมาบันทึกต่อตอนเช้า เฮ้อ! ใจหายหมดแล้ว

 

ผม..เอง

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 พฤศจิกายน 2554 06:33 แก้ไข: 10 พฤศจิกายน 2554 06:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เมตตา และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.8.80
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ