นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 6799
ความเห็น: 3

PSU ไบโอดีเซล 21: วัตถุดิบพื้นฐาน น้ำมันปาล์ม

วัตถุดิบพื้นฐาน

         พืชน้ำมันหลักๆ ที่เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับการผลิตไบโอดีเซลทั่วโลก มีอยู่ 4 ชนิด โดยน้ำมันเรพซีด (Rapeseed Oil) มากเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน น้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์ม ส่วนที่เหลือก็กระจายกันระหว่างน้ำมันเมล็ดฝ้าย (linseed) ไขมันวัว (beef tallow) และน้ำมันทอดใช้แล้ว (recycled frying oil) [IEA 2007]

        ข้อมูลองค์ประกอบกรดไขมันของนำมันพืชพื้นฐานได้แสดงในตาราง ข้างล่างนี้

 

น้ำมันปาล์ม 

          ปาล์มน้ำมัน (Elaeis quineensis) มีบทบาทสำคัญมากสำหรับการผลิตไบโอดีเซลในเอเชียใต้  หลายส่วนของผลปาล์มสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตน้ำมันสำหรับการบริโภคของมนุษย์และใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมได้ เปลือกผล (mesocarp) ของปาล์มน้ำมันจะให้น้ำมันปาล์ม ซึ่งจำแนกโดยกรดไขมันอิ่มตัว โซ่ยาวปานกลาง (กรดปาล์มิติก) และกรดไขมันไม่อิ่มตัว พันธะเดี่ยว (monounsaturated) (กรดโอเลอิก)ในสัดส่วนที่สูงมาก น้ำมันปาล์มมีสีแดงส้มจากแคโรทีนอยด์ องค์ประกอบส่วนน้อยเหล่านี้ สามารถนำไปใช้ได้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย (เช่น สารเติมแต่งอาหาร ) และการแยกคืนกลับ (recovery) ของส่วนประกอบส่วนน้อยเหล่านี้จากน้ำมันปาล์มที่ใช้ผลิตเป็นไบโอดีเซลก็มีความเป็นไปได้สูง โดยทั่วไป น้ำมันปาล์มสามารถแยกออกเป็น 2 ส่วน คือปาล์มสเตียรีนซึ่งแข็งและปาล์มโอเลอินในส่วนเหลว โดยองค์ประกอบกรดไขมันในแต่ละส่วนได้แสดงไว้ในตารางก่อนหน้านี้แล้ว น้ำมันปาล์มและปาล์มสเตียรีน ได้รับความสนใจในการใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตไบโอดีเซลเป็นอย่างมาก

        จุดเด่นของน้ำมันปาล์ม ก็คือ ปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตต่อพื้นที่ต่อปีสูงอย่างเห็นได้ชัดเจน และมีราคาปานกลางในตลาดโลกเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันพืชสำหรับการบริโภคชนิดอื่นๆ  การจะทำให้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลสามารถแข่งขันในเชิงเศรษฐศาสตร์กับน้ำมันปิโตรเลียมดีเซลโดยไม่มีมาตรการการสนับสนุนด้านภาษีนั้น ค่าใช้จ่ายในการผลิตไบโอดีเซลต้องมีราคาต่ำ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ยากกับน้ำมันพืชรีไฟน์ชนิดอื่นๆ ซึ่งอาจจะต้องใช้ประโยชน์เป็นอาหารเท่านั้น อย่างไรก็ตามปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลสวนต่ำ ดังนั้นการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มจึงสมเหตุสมผลในเชิงเศรษฐศาสตร์แม้ว่ามีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวอยู่มาก  ซึ่งทำให้มีจุดอุดตันไส้กรองที่อุณหภูมิต่ำ (cold filter plugging point) ที่มีค่าประมาณ 11C และมีจุดขุ่น (cloud point) ที่ 13 C  ส่งผลให้ไม่สามารถใช้เมทิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มดิบบริสุทธิ์ในฤดูหนาวของประเทศที่มีภูมิอากาศในเขตอบอุ่น (temperate climate) ได้ ยิ่งกว่านั้น  ปริมาณกรดไขมันอิสระที่มีอยู่มากในสารเข้าทำปฏิกิริยาก่อให้เกิดปัญหาในการผลิตไบโอดีเซลที่ใช้ด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนกำจัดกรดไขมันอิสระ (deacidification) หรือการทำ esterification โดยใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาก่อน

          ในน้ำมันปาล์มดิบนั้นองค์ประกอบจะกรดไขมันจะเป็นสารประกอบอิ่มตัวและสารประกอบไม่อิ่มตัวในสัดส่วนเท่า ๆ กันคือ 50% ส่งผลให้มีค่าไอโอดีนประมาณ 53 และมีเสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชันสูงเมื่อเทียบกับน้ำมันพืชอื่น ๆ

          ส่วนประกอบส่วนน้อย เช่น คาโรทีนอยด์ โทโคเฟอรอล สเตอรอล ฟอสฟาไทด์ ไตรเตอเพนิก และ แอลกอฮอล์อะลิฟาติก มีรวมกันน้อยกว่า 1% ในน้ำมันปาล์มดิบ อย่างไรก็ตามก็มีบทบาทอย่างสูงในด้านเสถียรภาพออกซิเดชัน และการทำบริสุทธิ์ รวมทั้งการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของน้ำมันอีกด้วย

          careotenoid ที่อยู่ในระดับ 500 ถึง 700 ppm อย่ในรูปของ a และ b แคโรทีน ซึ่งเป็น precursor ของวิตามิน A  คาโรทีนอยด์จะถูกทำลายด้วยความร้อนในระหว่างการกำจัดกลิ่น คาร์โรทีนอยด์จะช่วยลดการเกิดออกซิเดชันโดยจะช่วยทำปฏิกิริยาออกซิเดชันก่อนไตรกลีเซอไรด์

          น้ำมันปาล์มดิบยังประกอบด้วย โทโคเฟอรอลและโทโคไตรอีนอล (tocotrienols) ในระดับ 600-1,000 ppm ทั้งคู่เป็นสารแอนติออกซิแดนท์และป้องกันการเกิดออกซิเดชันของน้ำมันปาล์มเช่นกัน

          การรวมกันของคาร์โรทีนอยด์ โทโคเฟอรอล โทโคไตรอีนอล และกรดไขมันอิ่มตัวในสัดส่วนครึ่งหนึ่งของน้ำมันทั้งหมด ทำให้น้ำมันปาล์มจัดอยู่ในประเภทมีเสถียรภาพเชิงออกซิเดชันสูงกว่าน้ำมันพืชอื่น ๆ

          เมื่อพิจารณาดูปริมาณสเตอรอล จะพบว่าน้ำมันปาล์มมีคลอเรสเตอรอลน้อยกว่าน้ำมันพืชส่วนใหญ่ดังข้อมูลในตารางต่อไปนี้

          สเตอรอลที่มีอยู่ในน้ำมันพืชเป็นสาเหตุในการเกิดตะกอนของแข็งในระหว่างกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน ซึ่งทำให้ต้องกรองออกก่อนนำจำหน่าย ปัญหาสเตอรอลกลูโคไซด์ที่เกิดขึ้นนั้น ยังอยู่ในระหว่างการทำวิจัยเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดอยู่ในขณะนี้

 

ผม..เอง

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 25 November 2011 22:42 Modified: 25 November 2011 22:42 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 เมตตา, and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
26 November 2011 10:04
#72274

ผมลองำๆดูแล้วยังไม่ทราบว่าทำไม "ตัวยก" ถึงไม่แสดงผลเป็น "ตัวยก" ให้ในบันทึกตัวจริง ทั้งๆ ที่ในตอนเขียนแสดงผลเป็น "ตัวยก" ให้แล้ว

อันนี้รวมถึง "ตัวห้อย" ด้วยนะครับ เมื่อเข้าไปดู code พบว่าใน code ก็มี html tag ที่เป็นตัวยก หรือตัวห้อยอยู่

แต่ทำไมพอเอาจริงถึงไม่ได้?

อาจจะมี code บางอย่างบังคับอยู่อีกทีหนึ่งถึงผลตัวยกหรือตัวห้อยบรรทัดเดียวกับข้อความธรรมดา

ตารางแรกตัวจิ๋วไปนิดครับ ดูรายละเอียดไม่เเห็น ถ้าเป็นรูปก็ทำขนาดของภาพให้มากว่านี้ก็ได้ครับ แแล้วค่อยหดให้เล็กไม่เกิน 600 (เพื่อให้พอดีกับกรอบของบันทึก(ในแชร์)) แล้วใส่ลิงค์ให้เปิดภาพขนาดจริง หากใครต้องการดูรายละเอียดครับ

เราเอง

ขอบคุณครับคุณเน็ก ผมก็ไม่ทันได้นึกถึงเรื่อง Link ตารางครับ ตอนนี้ผมทำง่าย ๆ เป็นรูปครับ เพราะตอนใส่เป็นตารางในแชร์ดูมันเพี้ยนๆเปลี่ยนไป เรื่องตัวห้อยตัวยกก็เพิ่งสังเกตุเห็นเหมือนกันครับ

Ico48
เฉิน หยิง [IP: 58.8.190.207]
23 กรกฎาคม 2562 19:04
#109432

สวัสดีค่ะ

ทางเราหาซื้อสินค้าชื่อ " Fractionated Fatty Alcohol - Heavy End "

- มาจากปาล์ม เป็นก้อนสีขาว

- จุดหลวมเหลวในอุณหภูมิ 40 องศา

- ต้องจากสั่งซื้อ 1000 ตัน/เดือน นำมาผลิตเป็นเทียน

- โรงงานอยู่ที่ประเทศจีน

ไม่ทราบว่าสามารถหาซื้อได้ที่ไหนค่ะ รบกวนช่วยคำแนะนำค่ะ

ขอพระคุณมากๆค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.26.179.196
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ