นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 2612
ความเห็น: 0

PSU ไบโอดีเซล 33: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดแบบเอกพันธุ์

การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดแบบเอกพันธุ์

             จากเทคนิคการวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน ได้นิยมใช้กระบวนการเอสเตอริฟิเคชันในเมทานอลที่มีโบรอนไตรฟลูออไรด์ (BF3) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อทำให้เป็นเอสเตอร์ก่อนนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟ (gas-chromatograph) ดังตารางข้างล่างนี้ จากข้อมูลเวลาการให้ความร้อนพอจะเป็นแนวทางให้เห็นว่าความยากง่ายในการเปลี่ยนเป็นเอสเตอร์ของไลปิดที่ต่างชนิดกันนั้นมีแนวทางเป็นอย่างไร

                            

          ตัวเร่งปฏิกิริยาที่แสดงอยู่ในตารางข้างล่างส่วนหนึ่งได้มาจากการสำรวจการจดสิทธิบัตร และแสดงให้เห็นว่ากรดซัลฟิวริกเข้มข้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้กันมาก ซึ่งข้อจุดเด่นก็น่าจะมาจาก การเป็นกรดแก่ มีราคาถูกและมีสภาพชอบน้ำ (hygroscopicity) ซึ่งมีความสำคัญสำหรับกระบวนการเอสเตอริฟิเคชันของกรดไขมันอิสระ  โดยจะดูดน้ำที่ได้จากการทำปฏิกิริยาไว้ ทำให้ปฏิกิริยาผันกลับต่ำลง ข้อเสียก็คือมีการกัดกร่อนสูง มีแนวโน้มที่จะโจมตีพันธะคู่ในกรดไขมันไม่อิ่มตัว และกรดซัลฟิวริกเข้มข้นจะเป็นสาเหตุให้ผลผลิตเอสเตอร์ที่ได้มีสีเข้มขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีรายงานการใช้กรดซัลโฟนิค (sulfonic) หลายชนิด เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธ์  สารประกอบเหล่านี้มีกัมมันตภาพในการเร่งปฏิกิริยาต่ำกว่ากรดแร่  อย่างไรก็ตาม ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ใช้งานง่ายกว่าและไม่ทำปฏิกิริยาต่อพันธะคู่ที่อยู่ในสารป้อน

          การวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยากรดแบบเอกพันธุ์มีค่อนข้างน้อย อาจเป็นเพราะความโดดเด่นของกรดซัลฟิวริกที่นอกจากจะมีร้อยละการเปลี่ยนที่สูง สามารถดูดซึมน้ำได้ดีแล้ว ยังมีราคาถูกและหาได้ง่ายอีกด้วย

ตาราง overview of homogeneous acid catalysts used for transesterification

 

ผม..เอง


Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 07 December 2011 20:52 Modified: 07 December 2011 20:52 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.94.21.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ