นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 9494
ความเห็น: 0

PSU ไบโอดีเซล 42: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพสูง(1)

                ในปัจจุบัน การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันและไขมันจะดำเนินการตามการผลิตพื้นฐาน 3 กรรมวิธีดังนี้

 1. กระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชันของน้ำมันและแอลกอฮอล์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไล
 2. กระบวนการเอสเตอริฟิเคชันของน้ำมันและแอลกอฮอล์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยากรด
 3. กระบวนการไฮโดรไลซิสเพื่อเปลี่ยนน้ำมันให้เป็นกรดไขมันอิสระด้วยน้ำ และตามด้วยกระบวนการเอสเตอริฟิเคชันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยากรด

โดยการผลิตแอลคิลเอสเตอร์ส่วนใหญ่ ยังใช้กระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชันด้วยแอลคาไล เพราะมีข้อได้เปรียบเชิงเศรษฐศาสตร์หลายประการ คือ

 • ดำเนินการผลิตที่สภาวะปกติที่สามารถควบคุมการดำเนินการง่าย คือประมาณ 65 °C และความดัน 1.35 บาร์
 • ได้ร้อยละการเปลี่ยนที่สูง >98% โดยใช้เวลาทำปฏิกิริยาไม่นานและมีปฏิกิริยาข้างเคียงเกิดขึ้นน้อย (เมื่อใช้สารป้อนคุณภาพสูง)
 • เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนเป็นเอสเตอร์โดยตรงโดยไม่ต้องมีขั้นตอนระหว่างกลาง
 • วัสดุที่ใช้ก่อสร้างอุปกรณ์การผลิตมีราคาถูก เพราะไม่ต้องใช้สารเคมีที่มีสภาพการกัดกร่อนสูง

ดังนั้นเราจะกล่าวถึงกระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลเป็นอันดับแรกก่อน

 

กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพสูง 

                แผนภาพข้างล่างนี้แสดงกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพสูง ซึ่งเราจะเห็นว่าหน่วยปฏิบัติการผลิตมีอยู่เป็นจำนวนมาก มิใช่มีถังปฏิกรณ์เพียงอย่างเดียว ในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้น ทุกขั้นตอนมีความสำคัญที่อาจเป็นตัวชี้วัดความอยู่รอดของอุตสาหกรรมนี้ อย่างไรก็ตามเราก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า กระบวนการต้นทาง คือ การเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันมีความสำคัญมากที่สุด เพราะเราต้องการร้อยละการเปลี่ยนเพื่อให้เกิดเป็นเอสเตอร์สูงให้เป็นไปตามมาตรฐานไบโอดีเซล และเราต้องการได้ผลได้ (yield) ที่สูงที่สุดด้วย และจากแผนภูมิการผลิตข้างล่างนี้ บางครั้งเราอาจพิจารณาให้ 2 หน่วยปฏิบัติการ คือ ถังปฏิกรณ์และเครื่องแยก (separator) อยู่รวมกันได้ เพราะกระแสออกจากถังปฏิกรณ์จะตรงไปเข้าเครื่องแยกโดยตรง และมีผลผลิต 2 กระแสออกจากเครื่องแยก ดังนั้นต้นทางของการได้ผลได้สูงโดยมีต้นทุนต่ำจะมาจากกระบวนการตรงจุดนี้เป็นสำคัญ

 

                แผนภาพต่อไปนี้แสดงปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไล

                รูปแบบการให้ความร้อนในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ

 1. การถ่ายโอนความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ระบบตามวิธีการทั่วไป
 2. การสร้างความร้อนจากภายในระบบด้วยความร้อนไดอิเล็กทริก เช่น ไมโครเวฟ
 3. การสร้างความร้อนจากภายในด้วยกระบวนการสร้าง cavitation เช่น อัลตราโซนิก

ระบบการทำปฏิกิริยาอาจแบ่งเป็น

 • แบบต่อเนื่อง
 • แบบแบทช์ (หรือกะ)
 • แบบต่อเนื่องพร้อมการแยกส่วนประกอบ (reactive separation)

เราจะเริ่มต้นจากระบบการถ่ายโอนความร้อนตามปกติธรรมดา (conventional) ก่อน

 

ผม..เอง

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 ธันวาคม 2554 19:57 แก้ไข: 16 ธันวาคม 2554 19:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni และ Ico24 หยกมณี.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.156.32
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ