นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 45 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียนรู้กันต่อไป 972 0
เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาหรือไม่? 1028 2
แอร์รถยนต์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง 1208 3
ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงแตก อาการหนึ่งของการสตาร์ทรถไม่ติด 1086 0
การพัฒนาแบบบูรณาการด้วยมุมมอง PEST (Political, Economic, Social and Technological) 719 0
Peak การใช้พลังงานของประเทศไทย 1065 0
หน่วยเจ้าปัญหา Cal และ cal 856 0
New Normal 814 0
ยูเนสโกและโออีซีดีมองการศึกษาไทย 1331 0
Channel Japan 1314 0
เมื่อผมกินยาน้ำผิดขนาดมาโดยตลอด 956 3
ค่านิยมผิด ๆ ของสังคมไทยและการเรียนรู้ 1088 1
การพัฒนาการศึกษาของไทย 1569 1
น้ำแร่เพื่อสุขภาพและ OSA 1565 3
ติดตั้ง VPN 1320 1
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ 978 1
อาจารย์ใจร้าย No.1 1369 2
ประเทศไทยมีทางออกบ้างหรือไม่? 1154 4
โลกเปลี่ยนเร็ว 1319 0
ธุรกิจสุนทรียะ: The Apple Marketing Philosophy 1701 0
สอนให้คิด 1748 1
รำพึงถึงศิษย์ 1908 1
ความต้องการของนักศึกษาในการเรียน 1741 5
ทดลองใช้ class.in.th ครั้งแรก 1544 2
ให้ความรู้แต่ไม่ให้ปัญญา 1822 2
self criticism ในการตรวจข้อสอบไล่ 1/2554 1404 3
ข้อมูลในการสอนเทอม 1/2554 1582 2
กระดานชนวนยุค IT 2302 6
ป่าไม้ สายธาร ชีวิต และแสงสว่าง 2101 1
เมื่อครูเป็นผู้เรียนรู้ 2103 2
อุดมศึกษาไทย: เป้าหมายที่นักศึกษาต้องการและความคาดหมายจากนักศึกษา..ต่างกันมาก 1706 6
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 2223 0
ความสะดวกสบายทำลายความเข้มแข็งของมนุษย์ 1387 0
เรียนรู้จากความล้มเหลวในการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 1658 7
คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่(2): สัมมาทิฏฐิ 1721 2
เรียนรู้จากชุมชนจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ 1527 1
การสอนแบบไม่สอนเอง 1614 8
ระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป! 1657 6
แรง... 1744 5
เราจะรีบไปไหนกัน? 1596 4
เร็ว เร็ว และเร็ว คือวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ 2037 6
เจ้าเป็นไผ๒: ระบบการศึกษาของไทยในมุมมองของครูบาสุทธินันท์ 1863 4
ขุนเขากับสายลม 1546 4
เรียนรู้นั้นเป็นเช่นไร? 1461 3
การเรียนรู้..เริ่มจากความคิด 1877 1