นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 45 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียนรู้กันต่อไป 1039 0
เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาหรือไม่? 1092 2
แอร์รถยนต์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง 1312 3
ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงแตก อาการหนึ่งของการสตาร์ทรถไม่ติด 1155 0
การพัฒนาแบบบูรณาการด้วยมุมมอง PEST (Political, Economic, Social and Technological) 790 0
Peak การใช้พลังงานของประเทศไทย 1126 0
หน่วยเจ้าปัญหา Cal และ cal 913 0
New Normal 873 0
ยูเนสโกและโออีซีดีมองการศึกษาไทย 1415 0
Channel Japan 1387 0
เมื่อผมกินยาน้ำผิดขนาดมาโดยตลอด 1012 3
ค่านิยมผิด ๆ ของสังคมไทยและการเรียนรู้ 1148 1
การพัฒนาการศึกษาของไทย 1620 1
น้ำแร่เพื่อสุขภาพและ OSA 1626 3
ติดตั้ง VPN 1367 1
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ 1020 1
อาจารย์ใจร้าย No.1 1411 2
ประเทศไทยมีทางออกบ้างหรือไม่? 1200 4
โลกเปลี่ยนเร็ว 1371 0
ธุรกิจสุนทรียะ: The Apple Marketing Philosophy 1748 0
สอนให้คิด 1796 1
รำพึงถึงศิษย์ 1961 1
ความต้องการของนักศึกษาในการเรียน 1792 5
ทดลองใช้ class.in.th ครั้งแรก 1600 2
ให้ความรู้แต่ไม่ให้ปัญญา 1884 2
self criticism ในการตรวจข้อสอบไล่ 1/2554 1481 3
ข้อมูลในการสอนเทอม 1/2554 1633 2
กระดานชนวนยุค IT 2365 6
ป่าไม้ สายธาร ชีวิต และแสงสว่าง 2165 1
เมื่อครูเป็นผู้เรียนรู้ 2167 2
อุดมศึกษาไทย: เป้าหมายที่นักศึกษาต้องการและความคาดหมายจากนักศึกษา..ต่างกันมาก 1759 6
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 2275 0
ความสะดวกสบายทำลายความเข้มแข็งของมนุษย์ 1432 0
เรียนรู้จากความล้มเหลวในการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 1695 7
คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่(2): สัมมาทิฏฐิ 1781 2
เรียนรู้จากชุมชนจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ 1559 1
การสอนแบบไม่สอนเอง 1647 8
ระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป! 1694 6
แรง... 1778 5
เราจะรีบไปไหนกัน? 1647 4
เร็ว เร็ว และเร็ว คือวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ 2073 6
เจ้าเป็นไผ๒: ระบบการศึกษาของไทยในมุมมองของครูบาสุทธินันท์ 1905 4
ขุนเขากับสายลม 1576 4
เรียนรู้นั้นเป็นเช่นไร? 1482 3
การเรียนรู้..เริ่มจากความคิด 1908 1