นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 45 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียนรู้กันต่อไป 1184 0
เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาหรือไม่? 1267 2
แอร์รถยนต์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง 1544 3
ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงแตก อาการหนึ่งของการสตาร์ทรถไม่ติด 1319 0
การพัฒนาแบบบูรณาการด้วยมุมมอง PEST (Political, Economic, Social and Technological) 942 0
Peak การใช้พลังงานของประเทศไทย 1294 0
หน่วยเจ้าปัญหา Cal และ cal 1072 0
New Normal 1083 0
ยูเนสโกและโออีซีดีมองการศึกษาไทย 1632 0
Channel Japan 1571 0
เมื่อผมกินยาน้ำผิดขนาดมาโดยตลอด 1189 3
ค่านิยมผิด ๆ ของสังคมไทยและการเรียนรู้ 1347 1
การพัฒนาการศึกษาของไทย 1781 1
น้ำแร่เพื่อสุขภาพและ OSA 1823 3
ติดตั้ง VPN 1508 1
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ 1159 1
อาจารย์ใจร้าย No.1 1555 2
ประเทศไทยมีทางออกบ้างหรือไม่? 1343 4
โลกเปลี่ยนเร็ว 1515 0
ธุรกิจสุนทรียะ: The Apple Marketing Philosophy 1892 0
สอนให้คิด 1945 1
รำพึงถึงศิษย์ 2122 1
ความต้องการของนักศึกษาในการเรียน 1943 5
ทดลองใช้ class.in.th ครั้งแรก 1743 2
ให้ความรู้แต่ไม่ให้ปัญญา 2013 2
self criticism ในการตรวจข้อสอบไล่ 1/2554 1612 3
ข้อมูลในการสอนเทอม 1/2554 1793 2
กระดานชนวนยุค IT 2519 6
ป่าไม้ สายธาร ชีวิต และแสงสว่าง 2344 1
เมื่อครูเป็นผู้เรียนรู้ 2326 2
อุดมศึกษาไทย: เป้าหมายที่นักศึกษาต้องการและความคาดหมายจากนักศึกษา..ต่างกันมาก 1932 6
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 2418 0
ความสะดวกสบายทำลายความเข้มแข็งของมนุษย์ 1584 0
เรียนรู้จากความล้มเหลวในการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 1829 7
คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่(2): สัมมาทิฏฐิ 1945 2
เรียนรู้จากชุมชนจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ 1693 1
การสอนแบบไม่สอนเอง 1758 8
ระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป! 1810 6
แรง... 1881 5
เราจะรีบไปไหนกัน? 1788 4
เร็ว เร็ว และเร็ว คือวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ 2168 6
เจ้าเป็นไผ๒: ระบบการศึกษาของไทยในมุมมองของครูบาสุทธินันท์ 2031 4
ขุนเขากับสายลม 1664 4
เรียนรู้นั้นเป็นเช่นไร? 1546 3
การเรียนรู้..เริ่มจากความคิด 1999 1