นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 2931
ความเห็น: 2

คณบดี ทีมบริหารคณะ และ ทีมบริหารภาควิชา ร่วมสร้างความเชื่อมั่น ความภูมิใจ ในวิศวฯ ม.อ. ให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ รุ่น 2554

การสร้างความภูมิใจ และความเชื่อมั่นในสถาบันให้กับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเป็นหน้าที่ของเราทุกคน

คณบดี ทีมบริหารคณะ และ ทีมบริหารภาควิชา ร่วมสร้างความเชื่อมั่น ความภูมิใจ ในวิศวฯ ม.อ. ให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ รุ่น 2554

เรียนบุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน ครับ

การเปิดภาคการศึกษาใหม่ 1/2554 ได้ผ่านมา 2 อาทิตย์แล้วครับ ชาววิศวฯ ก็ ได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่จำนวน 765 คน (วิศวกรรมศาสตร์ ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 664 คน วิทยาเขตภูเก็ต 101 คน) เข้าสู่คณะของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ตามมาก็ต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลวิศวฯ ดงยาง “กล้าใหม่” ทุกคนให้สามารถผ่านอุปสรรคต่างๆ ในการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้ผ่านไปจนกระทั่งจบการศึกษาออกไป ซึ่งแต่ละคนจะใช้ระยะเวลาในการศึกษาเท่าใดนั้นก็คงต้องเป็นไปตามศักยภาพของแต่ละคนครับ

สิ่งที่ผมอยากจะนำเรียนกับชาววิศวฯ ทุกคนทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนก็คือ ในวันปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 54 ผมได้มีโอกาสพูดกับผู้ปกครอง (จำนวน 419 คน) และนักศึกษาใหม่ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ (664 คน) แทนชาววิศวฯ ว่าขอให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้ภูมิใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของคณะวิศวฯ ม.อ. ของเรา ซึ่งสิ่งที่ผมได้พูดไปให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้รับทราบในทุกๆ เรื่อง (ดังรายละเอียดข้างล่าง) เป็นความจริงที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราทุกคนครับ

ดังนั้นในโอกาสที่เปิดภาคการศึกษาใหม่นี้ นอกจากจะบอกกล่าวให้ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ได้ภูมิใจในวิศวฯ ม.อ. แล้วผมขอถือโอกาสนี้บอกพวกเราทุกคนว่า “ขอให้ชาววิศวฯ ทุกคนได้ภูมิใจในตัวเองด้วยครับ” เพราะสิ่งที่ผมได้พูดถึงคุณภาพของวิศวฯ ม.อ. ในการพูดคุยกับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองนั้นเกิดขึ้นมาได้เพราะเราทุกคนครับ จึงนำข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นมาเรียนให้ประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบเพื่อให้ทุกๆ ท่าน ได้ภูมิใจในความเป็น วิศวฯ ม.อ. ของเรานะครับ ซึ่งจะนำไปสู่การมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไป และ ผมเชื่อว่า ปีหน้าวิศวฯ ของเราก็คงจะมีข้อมูลที่สะท้อนถึงความมีคุณภาพและศักยภาพของวิศวฯ ม.อ.ไปบอกต่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่รุ่นต่อไป ได้ภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กรแห่งนี้ไม่น้อยไปกว่าปีนี้อย่างแน่นอนครับ

รายละเอียดคำกล่าวของคณบดีในโอกาสที่ได้พบกับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2554

********************************************************************

สวัสดี ครับ นักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ทุกท่านครับ

ในนามของ ทีมบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีมบริหารของภาควิชาต่างๆ คณาอาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาปัจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกคน เราชาววิศวฯ ทุกคน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองทุกท่านที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัว วิศวกรรมศาสตร์ ของเราครับ ชาววิศวฯ ทุกคนขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษานักศึกษาใหม่ทุกคน วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยทีมบริหารคณะฯ ทีมบริหารภาควิชา คณาจารย์ และ บุคลากรที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลนักศึกษา ได้มาพบปะพูดคุยกับทั้งนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองในวันนี้ ซึ่งจะมีหลายๆ ประเด็นที่จะเรียนทำความเข้าใจกับนักศึกษาใหม่และกับผู้ปกครองทุกท่าน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นและการเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไปอีก 4 ปี ให้เป็นไปอย่างราบรื่น

แต่ก่อนที่จะได้มีการพูดคุยในประเด็นต่างๆ ดังกล่าวโดยรองคณบดีที่รับผิดชอบ ผมขอถือโอกาสนี้ใช้เวลาซักนิดเพื่อสื่อสารสิ่งที่ผมเห็นว่า นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองทุกท่านควรจะทราบ เพื่อจะได้มีความภูมิใจ ซึ่งจะนำไปสู่แรงบันดาลใจ ในการทำหน้าที่ของแต่ละคน แต่ละฝ่าย เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จของนักศึกษาใหม่ และความสำเร็จของของบุตรหลานของท่านต่อไป โดยประเด็นที่ผมจะกล่าวถึงมีด้วยกัน 2 ประเด็น สั้นๆ คือ
• ลูกสงขลานครินทร์ หรือ ลูกพระบิดา
• วิศวฯ ม.อ. หรือ วิศวฯ ดงยาง

ประเด็นแรก: ลูกสงขลานครินทร์ หรือ ลูกพระบิดา ในประเด็นเรื่อง “ลูกสงขลานครินทร์” นั้น ผมเรียนว่า “เรา” ชาววิศวฯ ทุกคน ทั้ง บุคลากร และ นักศึกษา เป็น “ลูกสงขลานครินทร์” หรือ “ลูกพระราชบิดา” หรือ “ลูกพระบรมราชชนก” ซึ่ง นักศึกษาใหม่ ทุกคน ได้เข้าพิธีสาบานตนเป็น “ลูกพระราชบิดา” แล้ว เมื่อ วันที่ 31 พ.ค. ที่ผ่านมา และ ตอนที่นักศึกษาใหม่ได้เข้าร่วม กิจกรรม “ปฐมนิเทศ” นักศึกษาใหม่ เมื่อ วันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา นักศึกษาใหม่ทุกคนคงทราบแล้วว่า “ลูกพระราชบิดา” นั้น มีความศักดิ์สิทธิ์ และมีความหมายต่อชาวสงขลานครินทร์ อย่างไร?

ในพิธีสาบานตน และ กิจกรรมปฐมนิเทศ ท่านอธิการบดี ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ทุกคนให้ มีภูมิใจ ในความเป็นลูกพระราชบิดาของพวกเรา ผมเชื่อว่า นักศึกษาใหม่ทุกคน คงจำสิ่งที่ท่านอธิการได้ให้โอวาทแก่พวกเราได้นะครับ เพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ผมจะพูดเพียงสั้นๆ เพื่อให้ผู้ปกครองทุกท่านได้รับทราบและร่วมภูมิใจที่ได้ส่งบุตรหลานของท่านมาเป็น “ลูกพระราชบิดา หรือ ลูกสงขลานครินทร์” ดังนี้ครับ

ประวัติของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้ นั้น ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2510 โดยในเบื้องต้นนั้น ใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยภาคใต้ ต่อมาในปี 2511 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในขณะนั้นได้ขอพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้ พระนามของพระองค์เป็น ชื่อของมหาวิทยาลัย แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดของพระองค์คือ พระนามและพระยศของพระราชบิดาของพระองค์ คือ “ม.อ.” ซึ่ง คืออักษรย่อพระนามเดิมของสมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช และ “สงขลานครินทร์” ซึ่งเป็น พระอิสริยยศของพระบรมราชชนก มาให้เป็นชื่อ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ จึงมีชื่อว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ใช่ชื่อย่อว่า ม.อ. ซึ่งเป็นเกียรติอย่างสูงแก่ชาวมหาวิทยาลัยแห่งนี้นับแต่นั้นมา และเป็นที่มา ของ “ลูกสงขลานครินทร์ หรือ “ลูกพระราชบิดา” หรือ “ลูกพระบรมราชชนก” นับแต่นั้นเป็นต้นมาครับ

และลูกสงขลานครินทร์ แห่งนี้ ก็ได้น้อมนำเอาพระราโชวาทหรือ พระราชปณิธาน ของพระบิดา คือ “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และ เกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธ” มาเป็นแนวในการทำงาน ในการอบรมบ่มเพาะลูกศิษย์ และในการทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

พระราชปณิธานของพระราชบิดา เป็น ปรัชญา ที่สามารถใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย และ เป็น ทางสว่างในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ชาติในทุกสภาวะ โดยเฉพาะในสภาวะที่โลกของเรามีความวุ่นวายอยู่ในทุกวันนี้ ดังนั้น ขอให้ นักศึกษาใหม่ และ ผู้ปกครองทุกท่าน ได้มีความภูมิใจในความเป็นไปเป็นมาของ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และขอให้ผู้ปกครองทุกท่านได้ไว้ใจในกระบวนการอบรม บ่มเพาะ ลูกหลานของท่านให้เป็นไปตาม พระราชปณิธาน ของ พระราชบิดา เพื่อ ให้ บุตรหลานของท่าน ได้ เป็น “ ลูกพระราชบิดา”ที่ดำเนินรอยตามแนวทางของ พระราชบิดา ตามที่นักศึกษาใหม่ทุกคนได้สาบานตนไว้กับ พระราชบิดา แล้วเมื่อวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมาครับ

นี่คือความภูมิใจในเกียรติภูมิ และเกียรติประวัติ ของ การที่นักศึกษาใหม่ทุกคนได้เข้ามาเป็น “ลูกพระราชบิดา” หรือ ลูก “สงขลานครินทร์” ที่เราต้องภูมิใจครับ

ประเด็นที่สอง : วิศวฯ ม.อ. หรือ วิศวฯ ดงยาง

ในประเด็นการพูดถึงคือ “วิศวฯ ม.อ.” หรือ “วิศวฯ ดงยาง” นั้น เป็น เรื่อง ที่ผมจะเรียนให้กับ นักศึกษาใหม่ และ ผู้ปกครองทุกท่านได้ มีความภูมิใจใน “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” หรือ “วิศวฯ ม.อ.” หรือ “วิศวฯ ดงยาง” แห่งนี้ โดยจะนำเรียนข้อมูลที่แสดงถึง “คุณภาพ” ของ “วิศวฯ ม.อ.” ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ครับ

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย (QS Asian University Rankings 2011)

เมื่อปลายเดือน พ.ค. นี้ QS Asian University Ranking ได้ประกาศผลการจัดอันดับ Top 200 มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเพียง 7 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการจัดอันดับเป็น อันดับที่ 95 ของเอเชีย และเป็นอันที่ 5 ของประเทศไทย รองจาก มหิดล จุฬา เชียงใหม่ และ ธรรมศาสตร์ และเมื่อพิจารณาผลการจัดอันดับในระดับสาขาวิชา พบว่าสาขา IT and Engineering มีมหาวิทยาลัยไทยติดใน Top 200 จำนวน 10 มหาวิทยาลัย โดยสาขา IT and Engineering ของสงขลานครินทร์ ติดอันดับ Top 100 ของเอเชีย คืออันดับที่ 76 ของเอเชีย และ เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศไทย รองจาก จุฬา (อันดับที่ 29) เชียงใหม่ (อันดับที่ 67) เกษตร (อันดับที่ 72) และ มหิดล (อันดับที่ 73)ครับ

ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สำนักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย (สกว.) ได้ประเมิน คุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีระดับการประเมิน 1 ถึง 5 ผลการประเมินดังกล่าว วิศวฯ ม.อ. เข้ารับการประเมินครบทั้ง 7 สาขา มีผลการประเมินในระดับ 4 (ระดับภูมิภาค Regional) จำนวน 4 สาขา และ ระดับ 3 (ระดับประเทศ) จำนวน 3 สาขา ในภาพรวมแล้ว วิศวฯ ม.อ. อยู่ในอันดับที่ 3-4 ของประเทศครับ

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ.

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 2 โดย สมศ. ประเมินผลคณะวิศวฯ ม.อ. ได้คะแนน 4.65 จาก คะแนนเต็ม 5

ผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต

ผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ของบัณฑิตวิศวฯ ม.อ. รุ่นปีการศึกษา 2551 ใน 4 ด้าน คือ

 
1. ความรู้ทางวิชาการ/วิชาชีพ
2. ด้านความรู้ทั่วไป
3. ด้านบุคลิกภาพ
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

โดยใช้ตัวชี้วัด 35 ตัวชี้วัด ผลการสำรวจพบว่าผู้บัณฑิต/นายจ้าง มีความพึงพอใจในบัณฑิตของวิศวฯ ม.อ. ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม และ ค่าเฉลี่ยของแต่ละด้าน พบว่า บัณฑิตวิศวฯ ม.อ. มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมเป็น 7.97 และมีค่าเฉลี่ยรายด้านดังนี้คือ 

ด้านวิชาการ 7.70
ด้านทั่วไป 7.77
บุคลิกภาพ 7.83 และ
ด้านคุณธรรม 8.33

ดังนั้นเมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วแสดงให้เห็นว่าบัณฑิตวิศวฯ ม.อ. เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบ่มเพาะบัณฑิตตามพระราชปณิธานของพระราชบิดาที่มุ่งให้บัณฑิตเป็นคนที่มีคุณนธรรมและจริยธรรม อีกทั้ง สอดคล้องความมุ่งมั่นและความตั้งใจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่เก่ง และ ดี เพื่ออกไปรับใช้สังคมครับ

ความพึงพอใจของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2552 
 
มหาวิทยาลัยได้สำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2552 ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย/คณะ โดยมีหัวข้อการสำรวจ/การประเมิน ที่เกี่ยวข้องกับคณะใน 4 ด้าน คือ
1. ความพึงพอใจต่อหลักสูตร/สาขาวิชา
2. ความพึงพอใจต่อวิธีการสอน 
3. ความพึงพอใจต่อผู้สอน
4. ความพึงพอใจต่อห้อง Lab ห้องเรียน และ อื่นๆ 

โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด 30 ตัวชี้วัดและมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ คือ
คะแนน < 1.5 คือมีความพึงพอใจน้อยที่สุด
คะแนน 1.50-2.49 มีความพึงพอใจน้อย
คะแนน 2.50-3.49 มีความพึงพอใจ
คะแนน 3.50-4.49 มีความพึงพอใจมาก และ
คแนน > 4.49 มีพึงพอใจมากที่สุด

และต้องมีระดับคะแนนสูงกว่า 3.50 ถึงจะยอมรับได้นั้น พบว่ามีระดับความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการดำเนินงานของคณะฯ ในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน มีระดับความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากในทั้ง 4 ด้านโดยมีระดับคะแนนในแต่ละด้านดังนี้

ด้านหลักสูตร มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.15
ด้านวิธีการสอน มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.25
ด้านผู้สอนมีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.48 และ
ด้านห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียน มีระดับความพึงพอใจเท่ากับเท่ากับ 4.12

แสดงว่าบัณฑิตของคณะวิศวฯ มีความพึงพอใจในตัวผู้สอนและวิธีการสอนในระดับที่สูงกว่าการมีความพึงพอใจในเรื่องของหลักสูตร และในเรื่องของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นประเด็นที่ทางคณะจะต้องพิจารณาและปรับปรุงในทั้งสองด้านนี้ต่อไป ครับ

รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2552

จากการสำรวจข้อมูลภาวการณ์หางานทำของบัณฑิตในช่วงรับพระราชทานปริญญาบัตร ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีบัณฑิตทีได้งานทำแล้ว คิดเป็นร้อยละ 81.4  สำหรับในส่วนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีบัณฑิตที่ได้งานทำแล้วร้อยละ 80.6 ซึ่งสูงกว่าทุกปีในช่วงปีตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2551 โดยสาขาที่ได้งานทำสูงสุดของวิศวฯ คือ วิศวกรรมเหมืองแร่ที่มีบัณฑิตได้งานทำ 100% (จำนวน 13 คน) ส่วนสาขาที่ได้งานทำน้อยสุดคือ สาขาวิศวกรรมวัสดุโดยมีบัณฑิตได้งานทำแล้วร้อยละ 64.3

และจากการสอบถามการทำงานของบัณฑิตว่าได้ทำงานตรงสาขาหรือไม่นั้น พบว่าบัณฑิตของวิศวฯ ทำงานตรงสาขามากกว่า 80% และมีข้อมูลที่น่าสนใจคือบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของ ม.อ. ในภาพรวมร้อยละ 72.6 ทำงานในภาคใต้ และ ส่วนใหญ่คือร้อยละ 34.7 ทำงานในจังหวัดสงขลา เงินเดือนเฉลี่ยในภาพรวมของบัณฑิตปริญญาตรี คือ 13,291 บาท ในขณะที่เงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เท่ากับ 15,308 บาทครับ

ในตอนท้ายนี้ผมขอสรุปในภาพรวมว่าจากข้อมูลต่างๆ ที่ผมได้นำเรียนให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ได้ทราบ ซึ่งเป็นมุมมองจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเหล่านี้ ก็ชี้ให้เห็นไปในทำนองเดียวกันว่า วิศวฯ ม.อ. ของเราไม่ได้ด้อยไปกว่าสถาบันอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและในเอเชีย จึงเป็น อีกมิติหนึ่งที่อยากจะเรียนให้นักศึกษาใหม่ และ ผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในสถาบันแห่งนี้ ได้มีความภูมิใจใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. หรือ วิศวฯ ดงยาง แห่งนี้ รวมทั้งจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะช่วยให้นักศึกษาใหม่ และ ผู้ปกครองทุกท่านได้มั่นใจว่า “วิศวฯ ดงยาง” แห่งนี้จะเป็นที่สร้างอนาคตให้กับนักศึกษาใหม่ ทุกคนและจะเป็นที่บ่มเพาะคนดีให้กับบุตรหลานของผู้ปกครองทุกท่านได้อย่างแน่นอนครับ

ในส่วนของกระผมที่ปรารถนาจะสื่อสารให้กับนักศึกษาใหม่ และ ผู้ปกครองทุกท่านได้รับทราบก็คงมีเพียงเท่านี้ครับ ก็ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอีกครั้ง และ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราได้ดูแลบุตรหลานของท่าน สุดท้ายนี้ ผมขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และ พระราชบิดา ที่เป็นที่สักการะบูชาของ “ลูกสงขลานครินทร์” ทุกคน จงดลบัลดาลให้ นักศึกษาใหม่ทุกคน จงเจริญด้วย สติปัญญา พลามัย มีแต่ความสุขกายสุขใจ และขอให้ทุกคนตั้งใจเรียน และขอให้สำเร็จการศึกษาและได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอันทรงค่าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กันทุกคนครับ

สวัสดีครับ

****************************************************************

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 มิถุนายน 2554 23:26 แก้ไข: 19 มิถุนายน 2554 23:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
อ.สิทธิชัย [IP: 172.31.64.114]
20 มิถุนายน 2554 11:46
#65983

อาจารย์พูดได้เก่ง เยี่ยมและกินใจดี

ขอเพิ่มเติมเล็กน้อย

ศิษย์เก่า รุ่นพี่ๆ ที่มีชื่อเสียง เบื้องหลังความสำเร็จต่างๆ

มาจาก วิศวฯ ดงยาง หลายๆคน หลายๆโครงการฯ

เช่น เจาะอุโมงค์-รถไฟฟ้าใต้ดิน ฯลฯ

Ico48
charun [IP: 114.33.234.54]
22 มิถุนายน 2554 22:06
#66021

ท่านอาจารย์สิทธิชัยครับ ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับ การเพิ่มจำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไปว่ามีจำนวนเท่าไร? และ ศิษย์เก่าของเรามีผลงานเด่นๆ สำคัญๆ อะไร อย่างไรบ้าง จะช่วยผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ และ คนทั่วๆ ไปเห็นถึงศักยภาพของ วิศวฯ ม.อ. เราได้ดีและชัดเจนขึ้น แล้วจะเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ตามที่อาจารย์แนะนำในการพูดในโอกาสต่อๆไปนะครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.188.89
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ