นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 2797
ความเห็น: 0

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาฯ

การประชุมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง ครั้งที่ 1 จัดโดย สกว. (ภาคใต้ตอนกลาง : นครฯ สงขลา ตรัง สตูล และพัทลุง)

วันที่ 21 ธันวาคม 2550  ได้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การประชุมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง ครั้งที่ 1  จัดโดย สกว.  (ภาคใต้ตอนกลาง : นครฯ สงขลา ตรัง สตูล และพัทลุง)  ที่ รร.เจบี หาดใหญ่ โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยชี้ให้เห็นความสำคัญของการตัดสินใจโดยข้อมูลในการตัดสินใจต้องอาศัยข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่แค่เพียงใช้ข้อมูลในเชิงความเห็น  โดยได้ยกตัวอย่างข้อมูลที่น่าสนใจของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของ จ.สตูล ไว้ด้วยค่ะ

 นอกจากนั้น รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่) ได้นำเสนอ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System :DSS) ในภาคเหนือ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่

      ·        การเชื่อมงานวิจัยเข้ากับหลักสูตรการอบรม และ หลักสูตรการเรียนการสอน ป.โท และ ป.เอก

  • หาวิธีให้นักวิจัยเสนอโครงการวิจัยที่ต้องเป็นไปตามความสามารถหรือความเชี่ยวชาญขององค์กร
  • องค์ความรู้ ต้องรวบรวม เทคโนโลยี ระบบจัดการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ และ ผลงานวิจัย
  • การทำงานวิจัยควรมีกระบวนการต่อยอดของงานวิจัยเดิม (ดังนั้นจึงต้องมีระบบการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยให้ครบถ้วนและเพียงพอ)
  • ปัญหาที่ยังมี คือ การนำผลที่ได้ไปสู่การตัดสินใจแก้ปัญหาจริง
  • ควรมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลกลางของประเทศ (เป็น Public Domain)

Web ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลงานวิจัย  ของเครือข่ายภาคเหนือ

http://www2.mcc.cmu.ac.th/TRFDSS

 http://www.mcc.cmu.ac.th/DSSARM 

การเข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ ทำให้เห็นความเกี่ยวเนื่องและความสำคัญของข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ที่ต้องเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ และ การต่อยอดความรู้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัย) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังทำให้ได้เห็นแง่มุมในการดำเนินการในเรื่องการบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการเรียนการสอน ที่เป็นงานที่เป็นพันธกิจหลักของคณะวิศวฯ  ซึ่งคณะฯกำลังจะหาวิธีการบูรณาการอย่างเป็นระบบต่อไป

 

ถ้าท่านที่มีข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำในการ บูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการเรียนการสอน ของคณะฯ อย่างเป็นระบบ ก็ขอเรียนเชิญให้ข้อเสนอแนะได้ค่ะ
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 21 ธันวาคม 2550 16:55 แก้ไข: 21 ธันวาคม 2550 16:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.48.64
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ