นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 571
comment: 0

10 วลีที่ใช้สำหรับการถามความคิดเห็นและให้ความคิดเห็น [C]

ชุดนี้เป็นวลีที่ใช้สำหรับการถามความคิดเห็นและให้ความคิดเห็น เป็นประโยชน์เมื่อเราเก่งขึ้นแล้วในการพูดทั่วๆไป

1. What do you think about...?
    ว้อท ดู ยู ติ๊ง อะเบ๊า...? คุณคิดยังไงกับเรื่อง...
2. How do you feel about…?
    ฮาว ดู ยู ฟีล อะเบ๊า...? คุณรู้สึกยังไงกับเรื่อง...
3. What's your opinion of...?
    ว้อทส์ ยัว โอพิเนี่ยน ออฟ...? คุณมีความเห็นยังไงกับเรื่อง...
4. What are your views on...?
    ว้อท อาร์ ยัว วิว ออน...? คุณมีความเห็นยังไงกับเรื่อง...
5. In my opinion…อิน มาย โอพิเนี่ยน...ฉันมีความเห็นว่า...
6. I'd say... ไอ วู้ด เซย์...ฉันว่า...

7. Personally, I think/believe...
    เพอซั่นลี่ ไอ ติ๊ง/บีลีฟ...โดยส่วนตัวฉันคิดว่า/เชื่อว่า...
8. If you ask me...อีฟ ยู อาสค์ มี...ถ้าถามฉัน...
9. The way I see it...เดอะ เวย์ ไอ ซี อิท...ฉันมองว่า...
10. From my point of view… 
      ฟรอม มาย พ้อยท์ ออฟ วิว...ฉันเห็นว่า...


หัวข้อ 10 Phrases for Asking for Someone’s
Opinion & Giving Your Opinion

ขอขอบคุณ 
- Shayna Oliveira
Teacher, www.espressoenglish.net

5 วิธีในการพูดว่าไม่รู้ในภาษาอังกฤษ
10 วลีภาษาอังกฤษในการถามข้อมูล
10 วลีภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์ 
5 วิธีในการจบการสนทนาในภาษาอังกฤษ
6 วลีภาษาอังกฤษสำหรับแสดงความสนใจ
10 วลีภาษาอังกฤษในการแนะนำตัว
5 วลีภาษาอังกฤษในการตอบการขอโทษ
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขอโทษ
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับตอบการขอบคุณ
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อใช้แสดงความขอบคุณ
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบการทักทาย
10 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามความเป็นไป
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธ
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการทักทายและร่ำลา
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ 2
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและอร่อย

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 01 May 2018 17:19 Modified: 01 May 2018 17:24 [ Report Abuse ]
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment
you must log in before you can post a comment.