นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
15 คำเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ [C] 1254 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดื่มเหล้า [C] 1378 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการอธิบายประสบการณ์เดินทางที่ไม่ประทับใจ [C] 1271 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับอธิบายลักษณะความขัดแย้งหรือไม่พอใจ [C] 1119 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับอธิบายสีหน้าที่แสดงออก [C] 1217 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการอธิบายวิธีการพูด [C] 1508 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับว่าคนไม่ดี [C] 1221 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความไม่เชื่อ [C] 1286 0
7 คำพูดเวลาไม่สมหวัง [C] 1126 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการให้กำลังใจ [C] 1134 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจหรือน่าเบื่อ [C] 1008 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในกรณีแสดงความมั่นใจหรือความน่าจะเป็น [C] 939 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความชื่นชม [C] 1156 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต [C] 1083 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความกังวลและความโล่งใจ [C] 954 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงความโชคดีโชคร้าย [C] 1523 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการตัดสินใจ [C] 1012 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการประมาณการณ์และคาดเดา [C] 1210 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการบอกให้รอ [C] 1052 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อชมความสามารถคน [C] 1092 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงสถิติต่างๆ [C] 1163 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีเงิน [C] 933 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อเลี่ยงการตอบคำถาม [C] 1130 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ไม่ฉลาด [C] 1039 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ฉลาด [C] 985 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อจะบอกว่าผู้อื่นผิด [C] 981 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ยืนยันว่าถูกต้อง [C] 1140 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับแสดงความตั้งใจจะทำอะไร [C] 1644 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่าเหนื่อย [C] 1547 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงฝน [C] 1606 3
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศเย็น [C] 1250 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศร้อน [C] 1145 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับราคา [C] 1085 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ได้ยินที่สนามบิน [C] 1641 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงโทรทัศน์ [C] 1349 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับอาหาร [C] 1258 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อขาย [C] 1343 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับพูดเกี่ยวกับอายุ [C] 1540 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกความยาก ง่าย [C] 1350 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการจำ การเตือน และการลืม [C] 1685 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบ่น [C] 1212 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการกระตุ้นคนอื่น [C] 1210 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขัดจังหวะ [C] 1361 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ขอให้คนอื่นทำอะไรให้ [C] 1194 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดเพื่อขอความช่วยเหลือ [C] 1272 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ [C] 1106 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามให้กระจ่าง [C] 1266 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกสถานภาพ [C] 1552 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับการงาน [C] 1341 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการแนะนำ [C] 1375 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธแสดงความชอบ ไม่ชอบ [C] 1075 0
6 วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแผนในอนาคต [C] 1637 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเสนอและตอบข้อเสนอ [C] 1283 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับเชิญชวน [C] 948 0
5 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองต่อการได้ยินข่าวร้าย [C] 1076 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความยินดีด้วย [C] 1220 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความไม่เห็นด้วย [C] 1749 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความเห็นด้วย [C] 1524 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เมื่อไม่ออกความคิดเห็น [C] 1543 0
10 วลีที่ใช้สำหรับการถามความคิดเห็นและให้ความคิดเห็น [C] 1558 0
5 วิธีในการพูดว่าไม่รู้ในภาษาอังกฤษ [C] 1413 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการถามข้อมูล [C] 1137 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์ [C] 1384 0
5 วิธีในการจบการสนทนาในภาษาอังกฤษ [C] 1317 0
6 วลีภาษาอังกฤษสำหรับแสดงความสนใจ [C] 1291 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแนะนำตัว [C] 1197 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการตอบการขอโทษ [C] 1176 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขอโทษ [C] 1487 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับตอบการขอบคุณ [C] 1480 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อใช้แสดงความขอบคุณ [C] 1450 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบการทักทาย [C] 1557 0
10 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามความเป็นไป [C] 1350 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธ [C] 1398 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการทักทายและร่ำลา [C] 1287 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ 2 [C] 1776 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ [C] 1565 0
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและอร่อย [C] 1663 0
เงินมีหลายชื่อในภาษาอังกฤษ 1349 0
แหล่งเรียนภาษาอังกฤษที่แนะนำโดยหอสมุดของเรา 1480 0
เรียนภาษาอังกฤษให้ถูกวิธี 1420 0
เขียนชื่องานวิจัยในภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรตัวใหญ่แบบไหนถูก 2066 0
สมมติว่า จะพูดยังไงได้บ้างในภาษาอังกฤษ [C] 785 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 4 1442 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 3 1504 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 2 1701 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 1 2224 0
เอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อ 2036 0
คำภาษาอังกฤษ 100 คำที่มักจะเขียนผิด 7313 0
ภาษาอังกฤษเก่งได้ไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์เสมอไป 1260 0
ความสับสนวุ่นวายของคำในภาษาอังกฤษ...เดอะ เคออส...The chaos 1181 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...คุณช่างงดงามในชุดสีขาว 1268 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ฉันมีความฝัน 1629 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ที่รักของฉัน 1602 1
ว่าด้วย following 996 0
ต้นฉบับจดหมายขอโทษสารพัดแบบ...เหลือเชื่อสำหรับคนคิดจริงๆ 1509 0
เว็บสอนวิธีอ่านคำกริยาที่เติม ed ในภาษาอังกฤษ มีเสียงให้ฟังด้วย 2873 0
ไม่ต้องเติม s หลังตัวย่อของหน่วยวัดทั้งหลาย 1647 0
Albeit มีใครรู้จักบ้าง 1343 0
เรียนรู้จักการเติม prefix และ suffix 1760 0
ออกเสียงคำในภาษาอังกฤษให้เจ้าของภาษารู้เรื่อง 1212 0