นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
15 คำเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ [C] 914 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดื่มเหล้า [C] 994 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการอธิบายประสบการณ์เดินทางที่ไม่ประทับใจ [C] 815 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับอธิบายลักษณะความขัดแย้งหรือไม่พอใจ [C] 752 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับอธิบายสีหน้าที่แสดงออก [C] 877 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการอธิบายวิธีการพูด [C] 1050 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับว่าคนไม่ดี [C] 887 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความไม่เชื่อ [C] 922 0
7 คำพูดเวลาไม่สมหวัง [C] 760 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการให้กำลังใจ [C] 735 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจหรือน่าเบื่อ [C] 703 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในกรณีแสดงความมั่นใจหรือความน่าจะเป็น [C] 598 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความชื่นชม [C] 814 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต [C] 756 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความกังวลและความโล่งใจ [C] 660 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงความโชคดีโชคร้าย [C] 728 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการตัดสินใจ [C] 636 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการประมาณการณ์และคาดเดา [C] 725 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการบอกให้รอ [C] 701 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อชมความสามารถคน [C] 749 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงสถิติต่างๆ [C] 790 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีเงิน [C] 630 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อเลี่ยงการตอบคำถาม [C] 788 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ไม่ฉลาด [C] 646 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ฉลาด [C] 676 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อจะบอกว่าผู้อื่นผิด [C] 654 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ยืนยันว่าถูกต้อง [C] 806 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับแสดงความตั้งใจจะทำอะไร [C] 1176 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่าเหนื่อย [C] 1100 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงฝน [C] 1186 3
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศเย็น [C] 866 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศร้อน [C] 756 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับราคา [C] 701 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ได้ยินที่สนามบิน [C] 1087 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงโทรทัศน์ [C] 909 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับอาหาร [C] 804 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อขาย [C] 921 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับพูดเกี่ยวกับอายุ [C] 1102 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกความยาก ง่าย [C] 944 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการจำ การเตือน และการลืม [C] 941 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบ่น [C] 864 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการกระตุ้นคนอื่น [C] 806 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขัดจังหวะ [C] 967 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ขอให้คนอื่นทำอะไรให้ [C] 826 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดเพื่อขอความช่วยเหลือ [C] 913 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ [C] 748 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามให้กระจ่าง [C] 838 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกสถานภาพ [C] 1104 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับการงาน [C] 892 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการแนะนำ [C] 941 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธแสดงความชอบ ไม่ชอบ [C] 718 0
6 วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแผนในอนาคต [C] 1129 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเสนอและตอบข้อเสนอ [C] 849 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับเชิญชวน [C] 649 0
5 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองต่อการได้ยินข่าวร้าย [C] 738 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความยินดีด้วย [C] 838 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความไม่เห็นด้วย [C] 1230 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความเห็นด้วย [C] 1019 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เมื่อไม่ออกความคิดเห็น [C] 1085 0
10 วลีที่ใช้สำหรับการถามความคิดเห็นและให้ความคิดเห็น [C] 1076 0
5 วิธีในการพูดว่าไม่รู้ในภาษาอังกฤษ [C] 1005 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการถามข้อมูล [C] 715 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์ [C] 843 0
5 วิธีในการจบการสนทนาในภาษาอังกฤษ [C] 899 0
6 วลีภาษาอังกฤษสำหรับแสดงความสนใจ [C] 874 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแนะนำตัว [C] 792 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการตอบการขอโทษ [C] 777 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขอโทษ [C] 1021 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับตอบการขอบคุณ [C] 1041 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อใช้แสดงความขอบคุณ [C] 895 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบการทักทาย [C] 1058 0
10 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามความเป็นไป [C] 885 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธ [C] 917 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการทักทายและร่ำลา [C] 833 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ 2 [C] 1229 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ [C] 1022 0
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและอร่อย [C] 1130 0
เงินมีหลายชื่อในภาษาอังกฤษ 1038 0
แหล่งเรียนภาษาอังกฤษที่แนะนำโดยหอสมุดของเรา 1102 0
เรียนภาษาอังกฤษให้ถูกวิธี 1146 0
เขียนชื่องานวิจัยในภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรตัวใหญ่แบบไหนถูก 1584 0
สมมติว่า จะพูดยังไงได้บ้างในภาษาอังกฤษ [C] 432 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 4 1010 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 3 1089 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 2 1262 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 1 1522 0
เอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อ 1171 0
คำภาษาอังกฤษ 100 คำที่มักจะเขียนผิด 6449 0
ภาษาอังกฤษเก่งได้ไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์เสมอไป 868 0
ความสับสนวุ่นวายของคำในภาษาอังกฤษ...เดอะ เคออส...The chaos 745 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...คุณช่างงดงามในชุดสีขาว 806 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ฉันมีความฝัน 1264 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ที่รักของฉัน 1156 1
ว่าด้วย following 699 0
ต้นฉบับจดหมายขอโทษสารพัดแบบ...เหลือเชื่อสำหรับคนคิดจริงๆ 1099 0
เว็บสอนวิธีอ่านคำกริยาที่เติม ed ในภาษาอังกฤษ มีเสียงให้ฟังด้วย 2317 0
ไม่ต้องเติม s หลังตัวย่อของหน่วยวัดทั้งหลาย 954 0
Albeit มีใครรู้จักบ้าง 981 0
เรียนรู้จักการเติม prefix และ suffix 1294 0
ออกเสียงคำในภาษาอังกฤษให้เจ้าของภาษารู้เรื่อง 851 0