นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
15 คำเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ [C] 586 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดื่มเหล้า [C] 686 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการอธิบายประสบการณ์เดินทางที่ไม่ประทับใจ [C] 489 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับอธิบายลักษณะความขัดแย้งหรือไม่พอใจ [C] 441 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับอธิบายสีหน้าที่แสดงออก [C] 508 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการอธิบายวิธีการพูด [C] 680 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับว่าคนไม่ดี [C] 519 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความไม่เชื่อ [C] 507 0
7 คำพูดเวลาไม่สมหวัง [C] 433 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการให้กำลังใจ [C] 428 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจหรือน่าเบื่อ [C] 429 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในกรณีแสดงความมั่นใจหรือความน่าจะเป็น [C] 345 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความชื่นชม [C] 503 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต [C] 461 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความกังวลและความโล่งใจ [C] 406 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงความโชคดีโชคร้าย [C] 442 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการตัดสินใจ [C] 403 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการประมาณการณ์และคาดเดา [C] 468 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการบอกให้รอ [C] 421 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อชมความสามารถคน [C] 462 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงสถิติต่างๆ [C] 498 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีเงิน [C] 369 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อเลี่ยงการตอบคำถาม [C] 461 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ไม่ฉลาด [C] 403 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ฉลาด [C] 409 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อจะบอกว่าผู้อื่นผิด [C] 393 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ยืนยันว่าถูกต้อง [C] 501 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับแสดงความตั้งใจจะทำอะไร [C] 815 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่าเหนื่อย [C] 648 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงฝน [C] 772 3
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศเย็น [C] 520 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศร้อน [C] 430 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับราคา [C] 406 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ได้ยินที่สนามบิน [C] 729 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงโทรทัศน์ [C] 555 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับอาหาร [C] 459 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อขาย [C] 494 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับพูดเกี่ยวกับอายุ [C] 711 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกความยาก ง่าย [C] 564 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการจำ การเตือน และการลืม [C] 611 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบ่น [C] 546 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการกระตุ้นคนอื่น [C] 489 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขัดจังหวะ [C] 599 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ขอให้คนอื่นทำอะไรให้ [C] 513 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดเพื่อขอความช่วยเหลือ [C] 575 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ [C] 447 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามให้กระจ่าง [C] 531 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกสถานภาพ [C] 686 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับการงาน [C] 550 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการแนะนำ [C] 547 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธแสดงความชอบ ไม่ชอบ [C] 400 0
6 วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแผนในอนาคต [C] 659 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเสนอและตอบข้อเสนอ [C] 514 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับเชิญชวน [C] 399 0
5 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองต่อการได้ยินข่าวร้าย [C] 430 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความยินดีด้วย [C] 475 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความไม่เห็นด้วย [C] 722 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความเห็นด้วย [C] 555 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เมื่อไม่ออกความคิดเห็น [C] 654 0
10 วลีที่ใช้สำหรับการถามความคิดเห็นและให้ความคิดเห็น [C] 633 0
5 วิธีในการพูดว่าไม่รู้ในภาษาอังกฤษ [C] 596 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการถามข้อมูล [C] 393 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์ [C] 485 0
5 วิธีในการจบการสนทนาในภาษาอังกฤษ [C] 485 0
6 วลีภาษาอังกฤษสำหรับแสดงความสนใจ [C] 566 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแนะนำตัว [C] 422 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการตอบการขอโทษ [C] 424 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขอโทษ [C] 595 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับตอบการขอบคุณ [C] 607 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อใช้แสดงความขอบคุณ [C] 468 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบการทักทาย [C] 597 0
10 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามความเป็นไป [C] 518 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธ [C] 541 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการทักทายและร่ำลา [C] 477 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ 2 [C] 740 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ [C] 610 0
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและอร่อย [C] 698 0
เงินมีหลายชื่อในภาษาอังกฤษ 779 0
แหล่งเรียนภาษาอังกฤษที่แนะนำโดยหอสมุดของเรา 802 0
เรียนภาษาอังกฤษให้ถูกวิธี 897 0
เขียนชื่องานวิจัยในภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรตัวใหญ่แบบไหนถูก 1222 0
สมมติว่า จะพูดยังไงได้บ้างในภาษาอังกฤษ [C] 229 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 4 815 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 3 863 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 2 968 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 1 1210 0
เอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อ 767 0
คำภาษาอังกฤษ 100 คำที่มักจะเขียนผิด 5695 0
ภาษาอังกฤษเก่งได้ไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์เสมอไป 626 0
ความสับสนวุ่นวายของคำในภาษาอังกฤษ...เดอะ เคออส...The chaos 528 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...คุณช่างงดงามในชุดสีขาว 557 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ฉันมีความฝัน 1027 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ที่รักของฉัน 929 1
ว่าด้วย following 499 0
ต้นฉบับจดหมายขอโทษสารพัดแบบ...เหลือเชื่อสำหรับคนคิดจริงๆ 891 0
เว็บสอนวิธีอ่านคำกริยาที่เติม ed ในภาษาอังกฤษ มีเสียงให้ฟังด้วย 1962 0
ไม่ต้องเติม s หลังตัวย่อของหน่วยวัดทั้งหลาย 714 0
Albeit มีใครรู้จักบ้าง 764 0
เรียนรู้จักการเติม prefix และ suffix 1042 0
ออกเสียงคำในภาษาอังกฤษให้เจ้าของภาษารู้เรื่อง 675 0