นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2409
ความเห็น: 0

ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557

งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557 มาแล้วค่ะสำหรับนักวิจัยที่รอคอยจะยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2557  ณ ตอนนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยแล้ว   โดยในปี 2557  มีให้นักวิจัยเลือกงบประมาณถึง 4 ระดับ ขึ้นอยู่กับผลงานที่ทางมหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ ดังนี้
งบประมาณ/ปี
(สูงสุดไม่เกิน)
งบตลอดโครงการ
(รวมค่าบริหารจัดการ)
ผลงานที่ส่ง
1 ปี ไม่เกิน 220,000 บาท
220,000 บาท
1) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกอ. หรือ สกว. ยอมรับ หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่ได้อยู่ในฐาน ISI หรือ Scopus อย่างน้อย 1 ชิ้น หรือ 2) เอกสารการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 ชิ้น
2 ปี ปีละไม่เกิน 220,000 บาท
440,000 บาท
1) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกอ. หรือ สกว. ยอมรับ หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่ได้อยู่ในฐาน ISI หรือ Scopus อย่างน้อย 2 ชิ้น หรือ 2) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติฐาน ISI หรือ Scopus อย่างน้อย 1 ชิ้น 3) เอกสารการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร อย่างน้อย 2 ชิ้น 4) ผลงานตีพิมพ์ในข้อ 1) หรือ 2) จำนวน 1 ชิ้น และอนุสิทธิบัตร 1 ชิ้น
1 ปี ไม่เกิน 495,000 บาท
495,000 บาท
1) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐาน ISI หรือ Scopus อย่างน้อย 1 ชิ้น หรือ 2) เอกสารการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 ชิ้น
2 ปี ปีละไม่เกิน 495,000 บาท
990,000 บาท
1) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐาน ISI หรือ Scopus อย่างน้อย 2 ชิ้น หรือ 2) เอกสารการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร อย่างน้อย 2 ชิ้น 3) ผลงานตีพิมพ์ในข้อ 1) จำนวน 1 ชิ้น และในข้อ 2) จำนวน 1 ชิ้น

 

ซึ่งแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการในปี 2557 มีการปรับรายละเอียดเล็กน้อย โดยนักวิจัยสามารถ
ดาวโหลดน์ได้ที่ฟอร์มว-1ด/ว-1ช 
สำหรับหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 2557 ในส่วนของหมวดค่าจ้าง หรือหมวดค่าตอบแทนก็สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณ

ในการนี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติขอเชิญชวนนักวิจัยที่สนใจหรืออาจารย์ใหม่ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555  ทั้งนี้หากท่านใดมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ จิราภรณ์ คงสุข หน่วยวิจัย  โทร 6013 
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 มิถุนายน 2555 15:07 แก้ไข: 14 มิถุนายน 2555 15:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.192.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ