นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(0) กองคลัง เชิญซื้อสินค้าราคาประหยัด

กองคลัง เชิญซื้อสินค้าราคาประหยัดทุกวันจ่ายเงินเดือน(ก่อนสิ้นเดือน 3 วันทำการ)เดือนนี้พบกันวันที่ 26 พฤษภาคม 2552เวลา 12.00 - 13.00 น.ณ หน้าเคาน์กองคลัง ตึกสำนักงานอธิการบดี มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย TheMe   สร้าง: 27 เมษายน 2552 18:00 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2552 12:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (2) ผู้รับบำนาญเตรียมรับเงินเพิ่ม 4%

กฎหมายที่กำหนดให้จ่ายเงินเพิ่ม 4% ผู้รับบำนาญได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2550 โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินตกเบิกย้อนหลัง 3 เดือน คือ ตุลาคม -ธันวาคม 2550 โดยจะโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย TheMe   สร้าง: 06 มกราคม 2551 15:58 แก้ไข: 25 ธันวาคม 2551 13:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) "ยกเิลิกใบเสร็จรับเงินเป็นรายเดือน" สำหรับ เงินบริจาคนศ.ขาดแคลนทุนทรัพย์

กรณีการหักเงินเดือนบุคลากรที่ประสงค์ู้บริจาคเงินช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นรายเดือนนั้น กองคลังจะจัีดส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้บริจาคทุกเดือนเพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นภาษีประจำปี เพื่อป้องกันหลักฐานการบริจาคสูญหาย กองคลังจึงขอ "ยกเลิกใ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย TheMe   สร้าง: 03 มกราคม 2551 17:00 แก้ไข: 25 ธันวาคม 2551 13:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) ดูสลิปเงินเดือนออนไลน์

วิธีดูสลิปเงินเดือนผ่าน INTERNETเข้าโปรแกรม Web ฺBrowser เช่น Internet Explorer ,Firefox ,etc.พิืมพ์ https://payroll.psu.ac.th/ ในช่อง addressกรอก Username,Password ,รหัสเงินเดือน ( 7 หลัก) กด ตกลงUsername คือ บัญชีผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มอ.(PSU Passp... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย TheMe   สร้าง: 03 มกราคม 2551 13:44 แก้ไข: 25 ธันวาคม 2551 13:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (3) เชิญชวน ออกกำลัง"แอโรบิก แดนซ์"

กองคลัง เชิญชวนผู้รักการออกกำลังด้วย การเต้นแอโรบิกออกกำลังกายร่วมกันได้ที่บริเวณหน้า เคาน์เตอร์กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ทุกวัน จันทร์ - พุธ- ศุกร์นำเต้น โดย คุณธิติภัทร นิลทีเลิศเริ่ม 16.45 น.เป็นต้นไป มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย TheMe   สร้าง: 25 ธันวาคม 2550 16:42 แก้ไข: 25 ธันวาคม 2551 13:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เวบบอร์ดกองคลัง สนอ.

ปัจจุบันกองคลังมี เวบบอร์ด แล้ว สามารถให้ท่านเข้าไปแสดงข้อคิดเห็น ซักถาม เสนอแนะได้ที่ http://www.finance.psu.ac.th/webboard/webboard.php(เข้าได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็ต้องขออภัย)หากต้องการแสดงความคิดเห็นอย่างแรงกล้าก็ติดต่อWebmasterเขาให้แก้ไขโดยด่วน ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย TheMe   สร้าง: 14 ธันวาคม 2550 13:46 แก้ไข: 11 มีนาคม 2553 09:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]