นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 750
ความเห็น: 0

การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (ภาคต่อ)

เขียนไปตอนแรกที่ว่าด้วยกลุ่มตัวแปรด้าน Structure ที่สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม

คราวนี้ขอต่ออีกกลุ่มตัวแปรที่สำคัญคือ Cultural Variables นะคะ ซึ่งประกอบด้วย

      1. การยอมรับต่อความไม่ชัดเจน ความกำกวมทั้งหลาย เพราะการมุ่งเน้นแต่ความเฉพาะเจาะจงชัดเจน มุ่งให้มีข้อมูลสนับสนุนเป็นเชิงประจักษ์มากเกินไปเป็นข้อจำกัดที่สำคัญต่อความคิดสร้างสรรค์

       2. ความอดกลั้นต่อสิ่งที่น่าจะไม่สามารถปฏิบัติได้ บางครั้งข้อเสนอหรือคำตอบของบุคลากรในองค์กรที่ดูแล้วไม่น่าจะนำไปปฏิบัติได้ กลับนำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นนวัตกรรม

       3. ลดการควบคุมให้น้อยลง โดยลดการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวโยบายเชิงควบคุมบังคับให้เหลือน้อยที่สุด

4. ความอดกลั้นต่อความเสี่ยง ควรสนับสนุนบุคลากรให้ทดลองโดยปราศจากความกลัวต่อความล้มเหลว ให้คิดว่าความผิดพลาดให้โอกาสในการเรียนรู้และอย่ากำหนดบทลงโทษต่อความล้มเหลวเหล่านั้นเพราะจะทำให้ไม่กล้าที่จะเสี่ยง

5. ความอดกลั้นต่อความขัดแย้ง ควรสนับสนุนให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ความคิดเห็นที่สอดคล้องตรงกัน หรือสามัคคีกันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะยืนยันได้ว่าองค์กรนั้นจะมีผลการปฏิบัติงานดี

        6. มุ่งเน้นผลมากกว่าเพ่งมองไปที่วิธีการ ต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน และสนับสนุนให้บุคลากรหาแนวทางที่จะบรรลุเป้าหมายในการทำงานด้วยตนเอง การมุ่งเน้นไปที่ผลอาจทำให้ได้แนวทางที่ถูกต้องหลายแนวทางในการแก้ไขปัญหา

       7. มุ่งเน้นระบบเปิด ผู้บริหารควรติดตามสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

       8. การให้ข้อมูลป้อนกลับในเชิงบวก ผู้บริหารควรให้ข้อมูลป้อนกลับในเชิงบวกแก่บุคลากร รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานได้รับความสนใจจากผู้บริหาร

จะว่าไปแล้วเรื่อง Cultural Variables ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก  แต่อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติ ก็น่าจะลองนำไปใช้ดูนะคะ

LUX

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 กันยายน 2558 22:24 แก้ไข: 21 กันยายน 2558 22:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ดำขำ, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 ผดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.247.75
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ