นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 914
ความเห็น: 1

คำบรรยายลักษณะงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้จัดประชุม       คณะกรรมการบริหารโครงการประกันคุณภาพ หรือที่เราเรียกกันว่า Steering Committee ที่เราจัดประชุมเป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน

ปีนี้เรามีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบางท่าน  โดยมีการเชิญคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารของภาคเอกชนมาร่วมด้วยเพื่อให้ได้มุมมองของภาคธุรกิจมากขึ้น จะได้นำมาปรับใช้กับมหาวิทยาลัยที่กำลังจะออกนอกระบบไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

หลังจากประชุม Steering Committee เสร็จในภาคเช้า  ภาคบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากกรรมการที่มาจากภาคเอกชน  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว เป็นการเรียนรู้จากกรรมการที่มาจากภาคเอกชนเอกชนท่านนี้มากกว่าเพราะมีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และบริหารองค์กรมานานพอสมควรทีเดียวและเป็นศิษย์เก่าที่อยากกลับมาช่วยมหาวิทยาลัย

เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐนั้นอ่อนด้อยกว่าภาคเอกชนมาก ซึ่งส่งผลต่อผลิตภาพหรือ productivity ขององค์กร และแน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานหรือ performance ขององค์กรด้วย

หลังจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เราเรียนรู้มากกว่าแลกเปลี่ยน เพราะไม่ค่อยมีอะไรไปแลกเปลี่ยนค่ะ) ทำให้ได้ข้อสรุปชัดเจนถึงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเราว่า เราต้องเริ่มต้นจากการปรับรื้อเรื่อง คำบรรยายลักษณะงาน หรือ Job Description ใหม่ทั้งหมด เพื่อนำไปสู่การคัดเลือกบุคลากรได้ตรงกับความต้องการ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรได้ถูกต้อง ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ที่ต้องใช้เวลานานพอสมควรของการพัฒนาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  เพื่อให้บุคลากรที่มีอยู่ และที่จะคัดเลือกเข้ามาในอนาคตมีคุณภาพและมีความสุขในการทำงาน อันจะส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 กุมภาพันธ์ 2559 17:37 แก้ไข: 20 กุมภาพันธ์ 2559 17:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 little aun, Ico24 pompom, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เห็นด้วยครับ เราคงต้องยอมเสียเวลาเพื่อเขียน JD ให้ชัดเจนครอบคลุมตั้งแต่แรกครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.247.75
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ