นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1393
ความเห็น: 0

การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒

หากทำเช่นนี้จนเป็นนิสัย การพัฒนาให้ทำงานดี มีประสิทธิภาพ คงไม่ยาก

ตามที่ได้บันทึกการประเมินงานต้องการการพัฒนา ซึ่งเป็นการตีค่าของงาน

 บันทึกนี้จะใกล้ตัวเข้าไปอีก 

๑.   สำรวจการทำงานของตนเอง ว่ามีเรื่องทำผิด ทำพลาด ทำช้า ซ้ำ ๆ เรื่องใดบ้าง โดยเฉพาะเรื่องเดิม ๆ ที่ทำประจำ ถ้าเป็นเรื่องทำครั้งแรก นานๆทำทีก็คงพออภัยให้ตัวเองได้ แต่งานประจำต้องรีบหาทางแก้ด้วยการสำรวจ วิเคราะห์หาสาเหตุ หาวิธีจัดระบบ เรียนรู้จากเพื่อนๆ อันนี้เป็นการพัฒนาตนเอง หากทำได้ก็จะทำงานได้มากขึ้น 

๒.   สำรวจการทำงานกับคนอื่นว่ามีเรื่องผิดพลาด ทำช้า ซ้ำเรื่องใดบ้าง เช่นเดียวกัน เมื่อทราบก็วิเคราะห์หาสาเหตุ ปรึกษาหารือ ทำความเข้าใจ จัดตัวช่วย จัดระบบช่วย เช่นเรื่องที่มีผู้มาถามบ่อย ๆ จนไม่มีเวลาทำงาน อาจแก้ด้วยการจัดระบบให้ความรู้ที่หาเองได้ เช่น ถามว่า พขร. ไปโน่น ไปนี่ สามารถเบิกอะไรได้เท่าไร ก็ทำฐานข้อมูลว่า พขร.คนไหน ไปไหน รถเล็ก รถไหญ่ ไปใกล้ ไกล จะเบิกอะไรได้ ในอัตราเท่าไร ก็ทำให้สามารถดูเองได้ หรือหากเป็นเรื่องแบบฟอร์มก็อาจทำตัวอย่างให้ดู ที่สำคัญต้องคำนึงถึงให้เข้าใจง่าย กระชับ อย่าใช้ภาษาทางการมากเกินไป และปรับให้ใช้ได้เสมอ หากเมื่อไรเปิดใช้แล้ว ใช้ไม่ได้ก็ต้องกลับมาถามอีก ทำให้ระบบมีสติ ด้วยการมีสติของเรา   

๓.   ศึกษาหาความรู้วิธีการบริหารจัดการ ทั้งศึกษาด้วยตนเอง ขอไปฝึกอบรม ที่สำคัญเมื่อไปแล้วต้องนำกลับมาพัฒนาทุกครั้ง มิฉะนั้นจะกลายเป็นนิสัยไม่ดีจึงถูกอบรมบ่อย ดังนั้น จะไปอบรมเรื่องอะไรก็ต้องวิเคราะห์ว่า จะพัฒนาอะไรที่คุ้มค่า รวมถึงศึกษาหลักสูตรให้ดี  

๔.  ไปดูงานที่คนอื่นทำ ก่อนไปต้องสืบเสาะดูก่อนว่าที่มีการทำงาน ระบบงานที่ดีให้ดู ศึกษาตั้งคำถามงานของเราไว้ด้วย ทางที่ดีก็ให้บอกล่วงหน้าว่าต้องการดูอะไร เช่นเดียวกับการฝึกอบรม คือต้องนำกลับมาพัฒนางาน ทุกครั้งจึงจะคุ้มค่า  

และทั้งหมดก่อนจะพัฒนางานอะไร ก็ต้องวิเคราะห์ความคุ้มค่าดังบันทึก http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/14525 

หากทำเช่นนี้จนเป็นนิสัย การพัฒนาให้ทำงานดี มีประสิทธิภาพ คงไม่ยาก

 
created: 19 November 2009 20:00 Modified: 09 October 2010 17:46 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.238.176
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ