นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1866
ความเห็น: 1

ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๑ คุณภาพการศึกษา

มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาและอื่น ๆ อีกตั้งมากมาย แต่ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาจึงไม่ดีขึ้น

ประเทศไทยได้มีระบบประกันคุณภาพตั้งมี รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ที่มี พ.ร.บ.การศึกษาปี ๒๕๔๒ ตามด้วยมีหน่วยงาน สมศ. ทำหน้าที่ประเมินผลการจัดการศึกษาของไทย โดยทำการประเมินคุณภาพเป็นรอบ ๆ รอบละ ๕ ปี รอบแรกในปี ๒๕๔๓-๔๗ และรอบสองในปี ๒๕๔๘-๒๕๕๓  

การประเมินมีค่าใช้จ่ายเป็นงบประมาณมากมาย โดยเฉพาะในส่วนของหน่วยงาน ในระดับอุดมศึกษาก็เป็น สกอ. และที่ใช้มาก ๆ คือในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา ทั้งการอบรม ทำเอกสาร การรวบรวมข้อมูล การทำรายงาน การประเมินคุณภาพภายในทุกปี ซึ่งนอกจากค่าใช้จ่ายจำนวนมากมาย ยังใช้เวลา ทรัพยากรและบุคลากรในการดำเนินการ ซึ่งทั้งหมดทำให้ไม่มีเวลาไปจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ

ยังไม่พอ ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่นำงานมาลงที่หน่วยปฏิบัติเพิ่มอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กพร. และระบบอื่น ๆ ที่สรรจะคิดขึ้นมาที่ต่างคนต่างคิดไปคนละทิศ คนละทาง เช่น การบริหารราชการใสสะอาด การประกันความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามมาด้วย ล่าสุดของ สกอ.คือ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education ที่มีชื่อย่อว่า TQF-HEd) ฯลฯ ที่ทำซ้ำ ทำซ้อน ทำให้หน่วยงานซวนเซไปตาม ๆ กัน ผลเชิงประจักษ์

จากการประกันคุณภาพการศึกษา และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณภาพการศึกษาไทยดีขึ้น หรือไม่ จากปี ๒๕๔๒  

-         พบกับผู้สอนระดับอุดมศึกษาและตัวเองว่า ผู้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเฉลี่ยมีความสามารถในการศึกษาลดลง ทั้ง ๆ ที่ผู้สอนมีวุฒิการศึกษาดีขึ้นโดยเฉลี่ย  มีเทคโนโลยีการศึกษาหลาย ๆ ดีขึ้น  

-         สอบถามนายจ้าง รวมถึงการรับบุคคลเข้าทำงานก็พบว่าบัณฑิตมีความสามารถต่ำลง ในหลาย ๆ ด้าน 

-         ถามผู้รับผิดชอบจัดการการศึกษาระดับปริญญาโท เอก ก็พบเช่นเดียวกันว่า ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ ความสามารถต่ำลง  

ถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ทั้ง ๆ ที่มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาและอื่น ๆ อีกตั้งมากมาย แต่ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาจึงไม่ดีขึ้น

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 30 มกราคม 2553 18:36 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
สุวรรณรัตน์ วันเจริญ [IP: 180.180.33.74]
14 ธันวาคม 2553 14:28
#62316

เห็นด้วยกับบทความดังกล่าว  การประกันคุณภาพทำให้ครูต้องเก็บหลักฐาน หลักบานทางการศึกษาก็ไมเหมือนงานวิจัย  ต้องเก็บเอกสารผลงานนักเรียนตั้งมากมาย แต่นักเรียนก็ไม่ได้เก่งขึ้น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.70.175
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ