นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2985
ความเห็น: 2

ความสำคัญของเป้าหมาย/ค่านิยม

ตั้งเป้าหมาย ใส่ค่านิยมสำหรับคนไทย ประเทศไทย แล้วคนไทยจึงจะมีสุข มีความมั่นคงอาหาร ความมั่นคงในสุขภาพ ความมั่นคงในการใช้ทรัพยากร และความมั่นในสิ่งแวดล้อม ก่อนที่ลูกหลานเราจะเป็นทาสไปมากกว่านี้

 ตอนนี้มหาวิทยาลัยกำลังมีการจัดอบรมให้ความรู้ระบบการบริหาร PMQA กันอย่างต่อเนื่อง คำที่ได้ยินเสมอ ๆ คือ เป้าหมาย (goals) และค่านิยม (values) ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศขององค์กร            

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๓ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาน ภาคใต้ ซึ่งได้มีการนำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยชองชาติมาบรรยายสรุปไห้ทราบ ทำให้คิดต่อไปว่า ประเทศไทยมีการทำวิจัยมานาน แต่ทำไมคนไทยยังขาดความมั่นคงในการดำรงชีพ ประชาชนไม่มีความสุข คนจำนวนมากไม่มีอาหารดี ๆ รับประทาน ทั้งๆ ที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอาหารดี ๆ ส่งออกต่างประเทศ คนไทยไม่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่ดี ทั้ง ๆ ที่มีโรงพยาบาลที่มีชาวต่างประเทศมาใช้บริการ บ้านหรูๆ ในพื้นที่ท่องเที่ยว โรงแรมหรูๆ ที่ชาวต่างชาติมาใช้ คนไทยส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสใช้มีแค่เป็นคนดูแลรับใช้ ? ฯลฯ  

จึงมาตั้งคำถามว่าเป็นเพราะอะไร ?

 กลับมาที่นโยบายการวิจัย จะพบว่า ส่วนใหญ่ เป้าหมาย/ค่านิยม ไม่ได้มุ่งเน้นที่การกินดี อยู่ดีของคนไทย แต่มุ่งไปที่เศรษฐกิจและบริการคนอื่น เช่น    

   พัฒนาเพิ่มมูลค่าการส่งออกและลดการนำเข้า

   เป็นศูนย์บริการท่องเที่ยวและสุขภาพนานาชาติ ให้คนอื่น          

    การตีพิมพ์ในวารสาระดับนานาชาติ  ฯลฯ

จากตัวอย่างที่นำมานี้ ก็แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาไป คนไทยจึงเข้าไม่ถึงสิ่งเหล่านี้ เพราะเป้าหมายค่านิยมไม่ได้เน้นที่ให้คนไทยกินดี อยู่ดี เข้าถึงอาหารดี ๆ การดูแลรักษาที่ดี แต่กลับทำให้ไทยเป็นแค่แรงงานผู้ผลิต ผู้สร้าง ผู้รับใช้เท่านั้น การผลิตแพทย์ของไทยนั้นใช้ภาษีของคนไทยปีละหลายล้านบาทต่อคน แต่เมือมีแพทย์แล้วกลับไปบริการคนอื่น เพียงแค่เงิน ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ไม่มีความมั่นคงในสุขภาพเพราะไม่สามารถเข้ารักษาได้ 

ในการประชุม มีการพูดถึงงบประมาณสนับสนุนการวิจัยของไทยยังค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับหลาย ๆ ประเทศ ถึงแม้ไม่มาก แต่ความคุ้มค่าสำหรับคนไทยยังได้รับน้อยเกินไป สาเหตุเพราะเป้าหมายและค่านิยมที่ชี้นำไปในทางที่ไม่ใช่การกินดี อยู่ดีของคนไทย มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ และนานาชาติมากเกินไป จึงได้ผลมาอย่างที่เห็น 

ดังนั้น เป้าหมายและค่านิยมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดทิศทางการทำงาน การขับเคลื่อน การจัดสรรทรัพยากร ทุกสิ่ง หากตั้งไปผิดทาง ผลก็ออกมาผิดทาง  

อยากเห็นเราทำเพื่อคนไทยให้มากขึ้น วิจัยไปแล้วคนไทยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น เข้าถึงอาหาร การรักษาพยาบาล การเข้าถึงที่ท่องเที่ยวของคนไทย ไม่ใช่เป็นแค่เพียงคนรับใช้ รับจ้างผลิตอาหารดี ๆ เป็นหมอเป็นพยาบาลรักษาดูแลคนต่างชาติ เป็นบ่อย เป็นพนักงานคอยบริการคนต่างชาติ ฯลฯ  

ทั้งหมดต้องเริ่มปรับเปลี่ยนที่เป้าหมายและค่านิยมมาทำเพื่อคนไทย แล้วเราจะไม่ใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ ทำให้เสื่อมโทรมไปรวดเร็ว สังผลกระทบมาสู่คนไทย 

ตั้งเป้าหมาย ใส่ค่านิยมสำหรับคนไทย ประเทศไทย แล้วคนไทยจึงจะมีสุข มีความมั่นคงอาหาร ความมั่นคงในสุขภาพ ความมั่นคงในการใช้ทรัพยากร และความมั่นในสิ่งแวดล้อม ก่อนที่ลูกหลานเราจะเป็นทาสไปมากกว่านี้  เป้าหมาย ค่านิยมในการทำงาน จึงสำคัญจริง ๆ

หากนิยมทาส ก็เป็นทาส หากนิยมไทย ก็เป็นไทย 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 21 กุมภาพันธ์ 2553 18:43 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

บันทึกนี้กระตุ้นให้เกิดการแสดงออกเพื่อเปลี่ยนแปลงค่านิยมเพื่อความเป็นสากล มาเป็นค่านิยมเพื่อไทยได้อย่างดีเลยครับ

เห็นด้วยครับ และต้องแสดงค่านิยมนี้ให้ทั่วองค์กรครับ

 

ขอบคุณคุณคนธรรมดา

ว่าแต่ว่า จะช่วยกันขยับอย่างไรให้ครอบคลุมกว้างขึ้น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.51.78
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ